TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Dvojité ocenění: Austrian cloud & ISAE 3402 Typ II

Bezpečnost dat: dvojí ocenění pro EDITEL - Austrian Cloud a ISAE 3402 Typ II

V bezpečných rukou důvěryhodného partnera

Zpracování dat je ve stále větší míře věcí bezpečnosti a důvěry. Bezpečnost dat a hladký průběh procesů jsou pro společnost EDITEL nejvyššími prioritami. Za to nyní získala pečeť kvality „Austrian Cloud“ a úspěšně prošla auditem „ISAE 3402 typ II“.

„Důvěřuj, ale prověřuj.“ Věděli jste, že toto oblíbené úsloví se připisuje ruskému revolucionáři Leninovi? Ačkoli mohlo stát v základech komunistické ideologie, v dnešní době nabývá na aktuálnosti. Falešné zprávy, zejména na sociálních sítích, podkopávají důvěru ve společnosti a lidé jsou čím dál skeptičtější ke všemu, co čtou, slyší i vidí.

Digitalizace je obzvláště citlivou oblastí, vyžaduje totiž, abychom svou důvěru svěřovali někomu na dálku. Digitalizace jde navíc ruku v ruce s globalizací, a to v jejích lepších i horších aspektech. V důsledku toho spotřebitelé stále častěji vyžadují, aby firmy zajistily transparentnost, přesnost a zodpovědnost, zejména při nakládání s osobními údaji.

Je známo, že pro EDITEL, jako poskytovatele EDI služeb, se vše točí kolem dat, proto pro nás bezpečnost a důvěra představují nejvyšší prioritu, uvádí generální ředitel společnosti EDITEL Gerd Marlovits. Koneckonců,  prostřednictvím EDI platformy eXite zpracováváme každý rok cca 400 milionů transakcí přibližně od 20 000 společností – a všechny je nutné zabezpečit.

EDITEL zaručuje jak infrastrukturu plně chráněnou proti výpadku, tak bezpečnostní prvky a kontrolní mechanismy průběžně aktualizované a zlepšované tak, aby splňovaly nejnovější technologické standardy. V duchu zmiňovaného úsloví „důvěřuj, ale prověřuj“ podstupuje EDITEL pravidelné externí audity, aby získal oficiální certifikaci pro zabezpečení dat. Pro Gerda Marlovitse je to důležitý krok „prokazující, že jsme plně transparentní, což zvyšuje důvěru našich klientů v naše služby.“

Audit interního kontrolního systému dle normy ISAE 3402 typ II hlásí: všechno v pořádku!

EDITEL opět podstoupil auditní prověrku dle normy ISAE 3402 typ II a úspěšně jí prošel. Prověrka, kterou provedla nezávislá auditní a poradenská firma EY, poskytuje klientům záruku, že interní kontrolní procesy společnosti fungují bezchybně. Prověrka zahrnovala kontrolu přiměřenosti činností souvisejících se zajištěním kvality všech služeb, které poskytujeme klientům: bezpečnosti a provozu aplikací, kvality vývoje softwaru (řízení změn), mezinárodní podpory a letos poprvé také implementace požadavků GDPR. EDITEL splnil všechny podmínky prověrky ISAE 3402 typ II.

Společnosti EDITEL a jejím klientům poskytuje prověrka měřitelný důkaz účinnosti a bezpečnosti jejích procesů a také průběžnou revizi a optimalizaci všech interních kontrolních procesů i po dokončení auditu. Jak uvádí Gerd Marlovits, „je pro nás velmi důležité tyto procesy průběžně revidovat a optimalizovat. Náš úspěch   při prověrce ISAE 3402 typu 2 prokazuje naši snahu držet při zajištění bezpečnosti laťku velmi vysoko.“

Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit anyaberkut
Logo copyright EDITEL Austria GmbH

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.