TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

ediFactoring

Spojení elektronické výměny obchodních dokumentů EDI a factoringu

EDITEL CZ, specialista na elektronickou fakturaci, Vám, nově nabízí možnost pohodlně spravovat financování pohledávek díky spojení EDI řešení a factoringu, formou moderní digitální služby ediFactoring.

Využijte financování, správu a pojištění pohledávek díky klasickému factoringu, či financování Vašich dodavatelů reverzním factoringem na základě konfirmace Vašich závazků! To vše elektronicky s podporou platformy eXite pro elektronickou výměnu dat EDI a přes internetovou platformu eFactoring díky našemu strategickému partnerství se společností Factoring České spořitelny, jednou z největších factoringových společností v České republice.

ediFactoring je ideálním řešením pro automatizované a efektivní financování dodavatelsko-odběratelských vztahů (Supply Chain Financing).

Výhody řešení EDIFACTORING:

Moderní digitální služba ediFactoring je pro Vás ideálním řešením pro automatizované a efektivní financování dodavatelsko-odběratelských vztahů (Supply Chain Financing), protože:

  • díky elektronické výměně EDI dat mezi dodavatelem, Factoringem České spořitelny a odběratelem dochází k automatizaci práce s dokumenty (především faktura, dodací list) a rychlejšímu financování Vaší společnosti
  • EDI komunikaci můžete využít jak u klasického factoringu, tak i reverzního factoringu

Co je klasický factoring?

Factoring je komplexní produkt řešící klientům financování krátkodobých pohledávek do splatnosti, jejich správu, inkaso a případně zajištění pohledávek pro případ platební nevůle či platební neschopnosti odběratelů.

Zjednodušeně řečeno, klient pravidelně dodává zboží tuzemským nebo zahraničním odběratelům, elektronické faktury zasílá automaticky i do Factoringu České spořitelny, který mu okamžitě proplácí až 90 % hodnoty postoupených pohledávek. Factoring České spořitelny o pohledávky dále pečuje, zajišťuje jejich včasné inkaso, v případě prodlení placení od odběratelů jim zasílá upomínky, organizuje inkaso a právní podporu. K datu splatnosti hradí odběratelé na účet Factoringu České spořitelny a ten následně klientovi uhradí zbývající částku po odečtení nákladů služby.

Výhody klasického factoringu:

  • okamžitá hotovost až 90 % postoupené pohledávky – urychlení a stabilizace cash-flow Vaší společnosti
  • ochrana před platební neschopností odběratele – při bezregresní spolupráci ručení za platbu odběratele s možností varianty s krytím rizika až do výše 100%
  • mimobilanční forma financování
  • snížení administrativy a nákladů při správě a vymáhání pohledávek

Jak funguje klasický ediFactoring?

Co je reverzní factoring?

Zatímco u standardního factoringu bývá klientem dodavatel postupující své pohledávky za více svými odběrateli a získává okamžité profinancování jeho faktur, v případě reverzního factoringu je klientem jeden velký bonitní odběratel, který má větší množství dodavatelů.

Reverzní factoring je jednoduše ovladatelný, plně automatický nástroj financování pro Vámi potvrzené, ale ještě otevřené faktury. Nabízí možnost poskytnout profinancování těchto faktur až do výše 100 % Vašim dodavatelům před jejich splatností.

Výhody reverzního factoringu

  • zlepšení využití pracovního kapitálu díky prodloužení splatnosti dodavatelských faktur
  • možnost žádat po dodavatelích prodloužení splatnosti bez negativního dopadu na jejich finanční situaci
  • zajištění dodatečných zdrojů financování bez navyšování úvěrové angažovanosti u bank
  • žádná minimální či maximální výše dodavatelských faktur k financování

Jak funguje reverzní ediFactoring?

Factoring České spořitelny

Factoring České spořitelny je dceřiná společnost České spořitelny a je dlouhodobě jednou z největších factoringových společností v České republice. Obchodní obrat společnosti v roce 2017 činil 33,7 miliard Kč. Činnost společnosti se zaměřuje především na financování pohledávek formou tuzemského a exportního factoringu, včetně reverzního factoringu, komplexní správu a pojištění pohledávek.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.