Používáním této stránky souhlasím s používáním souborů cookies. Pro více informací klikněte zde

Bankovnictví/finance

Popis odvětví

Bankovnictví v dnešní době představuje vysoce dynamický a rychle se vyvíjející sektor českého trhu. Kromě bankovních institucí, stavebních spořitelen a dalších finančních institucí, patří mezi subjekty bankovního trhu také centrální banka.

Každý den musí tyto instituce zajišťovat bezpečné a plynulé fungování finančního trhu. Kromě zprostředkování bezpečného platebního styku a poskytování ostatních finančních produktů musí dodržovat veškeré legislativní a regulačních nároky stanovené orgány veřejné moci a Českou národní bankou.

Výzvy v odvětví

V oblasti bankovnictví je kladen velký důraz na striktní dodržování veškerých požadavků regulátora a legislativy včetně centrální banky. EDI procesy zajišťují bezpečnou komunikaci s ČNB při předávání účetních a statistických výkazů.

Výhody EDI

Elektronická výměna dat přináší v oblasti bankovnictví následující výhody:

  • Vysoký stupeň automatizace procesů toku dokladů
  • Minimalizace rizika vzniku chyb
  • Vysoká bezpečnost probíhajících procesů
  • Minimalizace manuálních zásahů do probíhajícího datového přenosu
  • Hromadný platební příkaz (PAYMUL)
  • Hromadné kreditní avízo (CREMUL)
  • Hromadný příkaz k inkasu (DIRDEB)
  • Hromadné debetní avízo (DEBMUL)
  • Hromadný přenos finančních prostředků (FINPAY)