TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Bankovnictví / finance

Money banking icon

Popis odvětví

Bankovnictví v dnešní době představuje vysoce dynamický a rychle se vyvíjející sektor českého trhu. Kromě bankovních institucí, stavebních spořitelen a dalších finančních institucí, patří mezi subjekty bankovního trhu také centrální banka.

Každý den musí tyto instituce zajišťovat bezpečné a plynulé fungování finančního trhu. Kromě zprostředkování bezpečného platebního styku a poskytování ostatních finančních produktů musí dodržovat veškeré legislativní a regulačních nároky stanovené orgány veřejné moci a Českou národní bankou.

Výzvy v odvětví

V oblasti bankovnictví je kladen velký důraz na striktní dodržování veškerých požadavků regulátora a legislativy včetně centrální banky. EDI procesy zajišťují bezpečnou komunikaci s ČNB při předávání účetních a statistických výkazů.

Výhody EDI

Elektronická výměna dat přináší v oblasti bankovnictví následující výhody:

  • Vysoký stupeň automatizace procesů toku dokladů
  • Minimalizace rizika vzniku chyb
  • Vysoká bezpečnost probíhajících procesů
  • Minimalizace manuálních zásahů do probíhajícího datového přenosu

Nejčastěji používané EDI zprávy

  • Hromadný platební příkaz (PAYMUL)
  • Hromadné kreditní avízo (CREMUL)
  • Hromadný příkaz k inkasu (DIRDEB)
  • Hromadné debetní avízo (DEBMUL)
  • Hromadný přenos finančních prostředků (FINPAY)

Zákazníci v odvětví bankovnictví/finance

Icon: arrow-left
Icon: arrow-right
Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.