Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011

Bankovnictví/finance

Popis odvětví

Bankovnictví v dnešní době představuje vysoce dynamický a rychle se vyvíjející sektor českého trhu. Kromě bankovních institucí, stavebních spořitelen a dalších finančních institucí, patří mezi subjekty bankovního trhu také centrální banka.

Každý den musí tyto instituce zajišťovat bezpečné a plynulé fungování finančního trhu. Kromě zprostředkování bezpečného platebního styku a poskytování ostatních finančních produktů musí dodržovat veškeré legislativní a regulačních nároky stanovené orgány veřejné moci a Českou národní bankou.

Výzvy v odvětví

V oblasti bankovnictví je kladen velký důraz na striktní dodržování veškerých požadavků regulátora a legislativy včetně centrální banky. EDI procesy zajišťují bezpečnou komunikaci s ČNB při předávání účetních a statistických výkazů.

Výhody EDI

Elektronická výměna dat přináší v oblasti bankovnictví následující výhody:

  • Vysoký stupeň automatizace procesů toku dokladů
  • Minimalizace rizika vzniku chyb
  • Vysoká bezpečnost probíhajících procesů
  • Minimalizace manuálních zásahů do probíhajícího datového přenosu