TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

B2B integrace

Propojení obchodních procesů s vašimi partnery

Váš business úspěšně roste, získáváte nové obchodní partnery, otevíráte nové prodejní kanály, počet vašich obchodních transakcí se navyšuje? B2B Integrace je o aplikaci obchodních procesů do IT světa, o garantovaném přenosu důležitých obchodních dat partnera skrz interní architekturu až do cílové aplikace. V současné době se zvyšuje rozmanitost a hloubka požadavků jednotlivých obchodních partnerů jak z hlediska řešených procesů, tak z hlediska použitých EDI standardů, požadovaných komunikačních kanálů, a hlavně i rychlosti realizace. Pro tyto případy nabízíme komplexní řešení v podobě integrační platformy.

IBM Sterling B2B Integrator představuje flexibilní řešení pro zabezpečení B2B komunikace i řešení požadavků interní integrace aplikací (EAI). B2B integrace umožňuje pružnou reakci na požadavky obchodních partnerů, EAI nabízí možnost napojení na různé systémy uvnitř organizace a s tím spojenou flexibilní distribuci dat.

B2B adaptéry zajišťují komunikaci s externími partnery pomocí široké škály protokolů, jako například:

Sterling B2B Integrator nabízí možnost překladu různých formátů souborů s důrazem na dodržování standardů i podporu pro vlastní formáty. Mezi podporované formáty patří mimo jiné:

Sterling Integrator také umožňuje rychle diagnostikovat problémy v komunikaci prostřednictvím sofistikovaných funkcí pro sledování dokumentů a procesů. Uživatelské rozhraní umožňuje sledovat tok dokumentů a stav jednotlivých obchodních procesů čímž usnadňuje analýzu problémů, audit a tvorbu reportů.Získané výhody:

  • Snížení nákladů spojené s integrací obchodních partnerů
  • Časová nenáročnost průchodu dat různými systémy
  • Garance kvality dat
  • Vysoký stupeň zabezpečení
  • Efektivní B2B komunikace
  • Překlady mezi různými formáty
  • Podpora široké škály komunikačních protokolů
  • Nenáročné řízení změn
  • Přesný monitoring B2B obchodního procesu
  • Řešení i pro nestandardní způsoby komunikace

Sterling B2B Integrator umožňuje specifikovat interakce mezi jednotlivými účastníky a aplikacemi obchodního procesu vizuálně – bez nutnosti dalšího uživatelsky specifického programování. Využití grafického nástroje pro modelování obchodních procesů umožňuje pracovníkům IT oddělení nebo analytikům načrtnout schéma obchodního procesu a následně proces spustit přímo v integrační platformě IBM Sterling B2B Integrator.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.