TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Technická správa subjektů

Building facility icon

Odvětví

Technická správa subjektů (Facility management) představuje pojítko mezi lidmi, pracovišti a technologiemi. Facility management, někdy definovaný jako integrované řízení služeb podporujících hlavní činnost společnosti, umožňuje řízení podpůrných činností kanceláří, nemocnic, nebytových budov a mnoha dalších nemovitostí. Aby všechny procesy běžely hladce, je nutné sladit celou řadu faktorů, počínaje stavební koncepcí, přes interiérový design, až po plánování údržbářských služeb.

Výzvy odvětví

Při rozložení na jednotlivé procesy to znamená, že je nutné předat včas správnému příjemci přesné informace. Ty musejí být efektivně zpracovány interním systémem. Týká se to veškerých informací, od údajů o zboží pro objednávky nebo dodávky, přes bezpečnostní upozornění týkající se čisticích prostředků, až po údaje o spotřebě energií.

Výhody získané díky EDI

Standardizovaná elektronická výměna dat (EDI), která je ve spotřebním průmyslu využívána již přes 40 let, má obrovský potenciál tyto procesy efektivně zmapovat a zajistit, aby byla komunikace mezi partnery jednodušší, než kdy předtím:

  • Jeden společný datový standard pro celé odvětví
  • Automatizované procesy kolem objednávek, včetně fakturace klientů
  • Automatizovaná kontrola faktur
  • Zjednodušení příjmu a sledování zboží
  • Přesné plánování poptávky a výroby
  • Méně manuální práce a méně chyb týkajících se dat, která jsou důležitá pro bezpečnost, např. bezpečnostních informací
  • atd.

Technická správa subjektů

  • Nejčastěji používané EDI zprávy
  • Zákazníci z oblasti Facility managementu
Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.