Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011

Technická správa subjektů

Odvětví

Technická správa subjektů (Facility management) představuje pojítko mezi lidmi, pracovišti a technologiemi. Facility management, někdy definovaný jako integrované řízení služeb podporujících hlavní činnost společnosti, umožňuje řízení podpůrných činností kanceláří, nemocnic, nebytových budov a mnoha dalších nemovitostí. Aby všechny procesy běžely hladce, je nutné sladit celou řadu faktorů, počínaje stavební koncepcí, přes interiérový design, až po plánování údržbářských služeb.

Výzvy odvětví

Při rozložení na jednotlivé procesy to znamená, že je nutné předat včas správnému příjemci přesné informace. Ty musejí být efektivně zpracovány interním systémem. Týká se to veškerých informací, od údajů o zboží pro objednávky nebo dodávky, přes bezpečnostní upozornění týkající se čisticích prostředků, až po údaje o spotřebě energií.

Výhody získané díky EDI

Standardizovaná elektronická výměna dat (EDI), která je ve spotřebním průmyslu využívána již přes 30 let, má obrovský potenciál tyto procesy efektivně zmapovat a zajistit, aby byla komunikace mezi partnery jednodušší, než kdy předtím:

  • Jeden společný datový standard pro celé odvětví
  • Automatizované procesy kolem objednávek, včetně fakturace klientů
  • Automatizovaná kontrola faktur
  • Zjednodušení příjmu a sledování zboží
  • Přesné plánování poptávky a výroby
  • Méně manuální práce a méně chyb týkajících se dat, která jsou důležitá pro bezpečnost, např. bezpečnostních informací
  • atd.

Ve zkratce