TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

e-fakturace

Fakturujte elektronicky – dostupně, rychle, bezpečně!

Elektronická forma fakturace vám umožní výrazně zjednodušit a zefektivnit proces příjmu nebo vystavení faktur. Těžit z výhod elektronického zpracování budete jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém horizontu. Podle mezinárodních studií lze ušetřit až 51 EUR* za každý jednotlivý obchodní případ od zaslání objednávky až po fakturaci.

*Čerpáno ze studie, která je dostupná ke stažení na www.gs1.eu.

Výhody e-fakturace

 • Výrazná úspora nákladů procesu od zaslání objednávky až po fakturaci
 • Detailní kontrola procesu
 • Plný soulad s legislativou ČR, EU a dalších států světa
 • Bez potřeby manuálního zadávání dat
 • Nižší chybovost a celkové zrychlení zpracování
 • Úspora až 80 % na tisku, balném a poštovném
 • Lepší podpora všech firemních procesů

Řešení pro e-fakturaci společnosti EDITEL

EDITEL nabízí řešení pro jednotlivé oblasti nebo integrované řešení s pokrytím všech běžných kanálů. Všechna řešení jsou v souladu s platnými právními předpisy a přizpůsobená na míru jak výstavci, tak příjemci faktur (EY).

Výhody řešení pro e-fakturaci společnosti EDITEL

 • Standardizovaná řešení pro všechny obchodní partnery (výstavci/příjemci faktur)
 • Bezpečný a sledovatelný přenos faktur prostřednictvím platformy eXite®
 • Konverze do požadovaného formátu (EDI, PDF, XML, …)
 • Archivace v souladu se zákonem
 • Úplná automatizace
 • Elektronický podpis a časová razítka

Správné řešení pro elektronickou fakturaci pro váš business!

 • EDI e-fakturace

  Klasické EDI řešení pro fakturaci společnosti EDITEL umožňuje klientům automatizovat všechny fáze procesu fakturace. Nabízíme komplexní řešení pro efektivní zpracování elektronických faktur od vytvoření faktury v odpovídajícím EDI formátu, zaslání prostřednictvím B2B platformy eXite®, až po jejich bezpečnou archivaci dle požadavků právních předpisů. Klienti mohou proces fakturace sledovat, kontrolovat a mít přehled o fakturačních údajích, včetně křížové kontroly informací o objednávkách a dodávkách.

 • PDF e-fakturace

  Toto řešení je vhodné pro společnosti, které vystavují velké množství faktur pro mnoho klientů, každému z nich ovšem zasílají jen několik faktur měsíčně. Fakturační údaje jsou vyexportovány z ERP systému společnosti a převedeny do podoby PDF faktury. K používání řešení nepotřebuje váš obchodní partner vůbec žádnou EDI infrastrukturu, přesto je však možné odchozí faktury elektronizovat. Fakturu obdrží příjemce e-mailem, přes eXite® nebo si ji vyzvedne stažením z webového portálu prostřednictvím zabezpečeného odkazu.

  Dostupné jsou také další funkčnosti jako elektronický podpis, časová razítka, zasílání notifikací a dalších reportů, které zajišťují bezpečný a jednoduchý proces fakturace.

 • Web e-fakturace

  Naše webové EDI řešení xml2edi web service bylo navrženo dle potřeb malých a středních podniků. Tato webová platforma umožňuje vytvářet EDI faktury a archivovat je bez nutnosti jakékoliv další implementace EDI infrastruktury.

 • E-fakturace pro mezinárodní společnosti

  Pro mezinárodní společnosti s centralizovanou IT infrastrukturou nabízí EDITEL uživatelsky uzpůsobené služby ve specializovaných nadnárodních centrech pro e-fakturaci, které zohledňují specifické požadavky daného trhu. Všechna řešení společnosti EDITEL jsou založena na odborných znalostech daného trhu a jsou v souladu s právními předpisy. Díky tomu mohou být všechny faktury vytvářeny jménem klienta. Klíčovou výhodou pro mezinárodní společnosti je fakt, že není třeba přizpůsobovat vlastní systém požadavkům konkrétní země.

 • Elektronická archivace

  Bez ohledu na využívané řešení pro e-fakturaci, EDITEL nabízí řešení pro archivaci elektronických faktur splňující požadavky právních předpisů. Všechny společnosti musí dodržovat podmínky ohledně archivace faktur stanovené novelou právních předpisů, která vstoupila v platnost po 1. lednu 2013. Společnosti musí zejména zajistit integritu a autenticitu dokumentů po celou dobu archivace, tj. od okamžiku jejich vystavení až do konce zákonné desetileté lhůty pro jejich uchovávání.

 • Právní předpisy pro e-fakturaci v České republice

  Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH musí elektronické faktury nyní splňovat čtyři požadavky, aby byly způsobilé pro odpočet daně:

  • Autenticita (věrohodnost) původu elektronické faktury
  • Integrita (neporušenost) obsahu
  • Čitelnost (je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo prostřednictvím technického zařízení)
  • Souhlas subjektu – příjemce služby s přijímáním elektronických faktur
  • Pro více informací o právních předpisech v naší zemi, prosím, kontaktujte náš tým.
 • Uznávané postupy e-fakturace v České republice

  Faktury ve formě elektronických dokumentů jsou uznávány za předpokladu, že jsou přenášeny prostřednictvím elektronické výměny dat (EDI).

  Daňové orgány musí akceptovat faktury, které jsou opatřeny tzv. uznávaným elektronickým podpisem. Uznávanými elektronickými podpisy jsou zaručené elektronické podpisy, pokud splňují zákonem stanovené podmínky, mimo jiné pokud jsou založeny na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb je subjekt schválený Ministerstvem vnitra ČR pro poskytování kvalifikovaných certifikátů.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.