Používáním této stránky souhlasím s používáním souborů cookies. Pro více informací klikněte zde

Slovník pojmů EDI

Zde naleznete vysvětlení nejdůležitějších odborných termínů týkajících se elektronické výměny dat (EDI).

   
ALIAS
   
AS2

AS2 je další ze systémů pro přenos EDI zpráv po Internetu.

Auditní soubory relace obsahují historii všech odeslaných a přijatých zpráv. Jsou k dispozici uživatelům eXite® během každé relace eXite®. Představují důkaz toho, že data byla přenesena. Uživatelům navíc umožňují zkontrolovat, zda byly všechny provedené transakce přesné a úplné.

   
BRÁNA

Brány se používají k výměně elektronických dat třetích stran připojených k eXite®.

Distribuční seznamy obsahují různé adresy příjemců. Je-li zpráva EDI zaslána na tento distribuční seznam, obdrží ji všichni příjemci uvedení v seznamu.

   
EANCOM®

EANCOM® (European Article Number Communication) je podmnožina mezinárodně standardizované normy pro zprávy UN/EDIFACT. EANCOM® je založena na systému číslování GS1 pro fyzickou identifikaci produktů, adresy (společnosti) a logistických jednotek (GTIN [Global Trade Item Number], GLN [Global Location Number] a SSCC [Serial Shipping Container Code]). Jedná se o nejrozšířenější a mezinárodně unikátní standardní formát pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů (EDI=Electronic Data Interchange)

Další informace naleznete na internetové adrese www.gs1.cz.

   
ECODEX

eBusiness platforma ECODEX (Electronic Commercial Data Exchange) je předchůdcem dnes používané eXite® Business Integration Network společnosti EDITEL.

   
EDIFACT

UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je globální mezioborový standard zpráv pro elektronickou výměnu dat vyvinutý Organizací Spojených Národů na konci 80. let. UN/EDIFACT zahrnuje více než 200 různých typů zpráv a je používán více než 300 000 společnostmi na světě.

   
eXite®

eXite® Business Integration Network je vysoce dostupná eBusiness platforma, která uživatelům umožňuje automaticky zpracovávat všechny procesy související s dodavatelským řetězcem (včetně elektronických objednávek, dodacích listů, faktur, příjemek zboží, zpracovávání vráceného zboží, obchodních zpráv, zpráv o stavu skladových zásob, logistických informací, bankovních převodů, oznámení o platbách, bankovních příkazů, kmenových dat). Tuto centralizovanou platformu pro výměnu elektronických obchodních dokumentů používá více než 15 000 společností ve střední a východní Evropě. Každý rok je prostřednictvím eXite® zpracováno více než 300 milionů transakcí.

   
GLN

GLN (Global Location Numbers) slouží k identifikaci adres (fyzicky nebo z právního hlediska), které musí být v rámci dodavatelského řetězce jasně definovány. Tato třináctimístná identifikační čísla obsahují základní číslo GS1, za nímž následuje číslo specifické pro příslušnou lokalitu a kontrolní číslice. Prostřednictvím GLN lze jasně identifikovat fyzická umístění a právní subjekty, což je předpoklad pro elektronické obchodování mezi obchodními partnery (např. Electronic Data Interchange (=EDI), elektronická výměna kmenových dat).

Další informace naleznete na internetové adrese www.gs1.cz.

   
GS1

GS1 je celosvětová standardizační organizace, která vyvíjí a spravuje logistické standardy (čísla položek, čísla jednotek, čísla lokalit, označení palet, RFID, zprávy EDI atd.).

Další informace naleznete na internetové adrese www.gs1.cz.

ID výměny dat eXite® je unikátní šestimístné číslo přiřazené eXite® a používané pro identifikaci → výměna dat.

ID značky eXite® slouží k porovnávání a získávání → relací a → událostí v relaci eXite®.

Inhouse soubory jsou interní datové formáty, které neodpovídají žádnému formátu EDI a lze je importovat do nebo exportovat z interního systému ERP (například csv a txt).

   
LOG

Log je protokol všech činností v systému eXite®, který lze zobrazovat prostřednictvím webového rozhraní.

Schránka

   
MDN

Message Disposition Notifications (MDN) jsou potvrzení elektronicky podepsaná příjemcem, která slouží jako důkaz pro odesílatele, že zpráva EDI byla přijata.

Schránka

   
OBÁLKA

Každou EDI zprávu lze identifikovat podle její obálky, která obvykle obsahuje informaci o adrese. Obálky mohou být buď ve formátu EDIFACT, nebo XML.

   
ODESÍLATEL

Odesílatel je ten, kdo posílá zprávy EDI.

Odchozí data představují datovou sadu přenášenou do systému eXite® system. Odchozí data se mohou skládat z jakéhokoli počtu → výměna dat.

   
PARTNER

Partneři jsou všichni příjemci a odesílatelé zpráv EDI.

   
PROTOKOL P2P

Protokol p2p (peer to peer) eXite® zajišťuje bezproblémové komunikační procesy se sítí eXite® Business Integration Network. Podporuje všechny funkce eXite® a zajišťuje maximální bezpečnost a kvalitu během přenosu dat.

   
POTVRZENÍ

Potvrzení o odeslání zprávy. V rámci služeb eXite® Online Services mají uživatelé eXite® možnost zvolit, zda chtějí přijímat zprávy s potvrzením o doručených nebo přeposlaných zprávách prostřednictvím e-mailu, EDIFACT nebo XML.

Sada dat přenášená k příjemci prostřednictvím služby eXite®.

   
PŘÍJEMCE

Cílová schránka nebo cílová brána (interní nebo externí) je stanovena určením příjemce ve zprávě EDI.

   
RELACE

Při využívání služeb eXite® představuje relace dobu, která uběhne mezi časem přihlášení a odhlášení uživatele.

   
SEGMENTY

Segmenty jsou logické části → zpráv UN/EDIFACT, které jsou identifikovány pomocí kódu se třemi písmeny. Například segment “UNH” identifikuje začátek dokumentu v rámci → výměny dat.

   
SCHRÁNKA

Schránka slouží k ukládání přijatých zpráv EDI. Fyzická schránka představuje umístění, v němž se tyto zprávy ukládají. Název schránky se může skládat až z 15 alfanumerických znaků. V rámci služby eXite® je schránka identifikována pomocí → GLN. Logická schránka slouží k přiřazování adres k uživatelům a musí být mapována na fyzickou schránku. Je proto také označována jako “alias” nebo “nickname” (přezdívka).

   
UDÁLOST

Události jsou akce prováděné během relace eXite®, jako je zasílání zpráv EDI.

   
UŽIVATEL

Uživatelé jsou klienti EDITEL, kteří používají službu eXite®.

   
ÚČET

Účet eXite® odkazuje na společnost, která využívá služby eXite®. Jeden účet eXite® může zahrnovat několik → uživatelských schránek.

Informace o objemech pro účely fakturace.

   
ÚČTOVÁNÍ

Účtování je proces fakturace za služby.

   
VÝMĚNA DAT

Výměna dat představuje informační balíček zpráv EDI (ve formátu EDIFACT ohraničený segmenty UNB a UNZ), jako je například objednávka nebo faktura.

Webový informační systém je online rozhraní, jehož prostřednictvím uživatelé eXite® získávají informace o své schránce, stejně jako o stavu zpráv EDI, které odeslali.

   
X.12

X.12 je národní standard EDI používaný v USA a Kanadě. Velké společnosti v USA vyžadují, aby jejich mezinárodní dodavatelé tento standard používali.

   
X.400

X.400 je e-mailový systém, který některé evropské země (včetně Německa, Francie a Nizozemí) také používají k výměně dat EDI.

   
XML

Extensible Markup Language (XML) slouží k reprezentaci a popisování strukturovaných dat. V EDI také slouží k reprezentaci elektronických obchodních dat.

XML Address Container slouží k posílání nestrukturovaných dat prostřednictvím eXite®.

Znakové sady odkazují na skript používaný příjemcem nebo odesílatelem. Jsou-li používány odlišné sady znaků (např. latinka nebo azbuka), zprávy budou převedeny do standardního formátu.