+ 420/261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI-KONZULTACE -011

Slovník pojmů EDI

Zde naleznete vysvětlení nejdůležitějších odborných termínů týkajících se elektronické výměny dat (EDI).

A

ALIAS NAME
→ Schránka
AS2
AS2 (zkratka anglického Applicability Statement 2) je komunikační protokol používaný pro elektronickou výměnu dat mezi obchodními partnery založený na protokolu HTTP s použitím standardu S/MIME.
ASN
ASN (zkratka anglického Advanced Shipping Notice) je avízo expedice zboží. ASN obsahuje ve většině případů informace o čase dodávky a jejích podrobnostech, aby se zákazník mohl připravit na její přijetí. Představuje nezbytnou součást systému JIT (Just in Time). Je implementována např. pomocí zprávy DESADV dle standardu EDIFACT, VDA 4987 nebo X12 EDI 856.
AUDITNÍ SOUBOR RELACE
Auditní soubory relace obsahují historii všech odeslaných a přijatých zpráv. Jsou k dispozici uživatelům eXite během každé relace eXite. Představují důkaz toho, že data byla přenesena. Uživatelům navíc umožňují zkontrolovat, zda byly všechny provedené transakce přesné a úplné.

B

BRÁNA
Brány se používají k výměně elektronických dat třetích stran připojených k eXite®.

C

CAD/CAM
CAD (zkratka anglického Computer Aided Design) a CAM (Computer Aided Manufacturing) se používají pro vysoce přesné návrhy, modelování a tvorbu produktů. Soubory CAD a CAM mohou být také předávány v elektronické podobě, pomocí EDI.
CALDEL
CALDEL (zkratka anglického Call delivery) je EDI zpráva ve standardu ODETTE. založená na DELJIT (zkratka anglického DELivery Just In Time) dle standardu EDIFACT. Obsahuje instrukce pro dodávky na montážní linky v režimu JIT s krátkým termínem dodání.
CCF
eXitePRO - CCF je EDI clearingové centrum poskytované společností EDITEL. Bylo vyvinuto speciálně pro oblast automobilového průmyslu. Služba nabízí připojení k nejdůležitějším VAN sítím a podporuje všechny současné EDI standardy jako EDIFACT, ODETTE, VDA nebo X12 a formáty zpráv používané dodavateli ERP a WMS systémů jako např. XML, IDoc, poziční textové soubory nebo csv.

D

DELFOR
DELFOR (zkratka anglického Delivery forecast and instruction – plan dodávek) je zpráva dle standardu EDIFACT používaná v odvětví automotive v objednávkovém procesu. Odesílá ji OEM (Original Equipment Manufacturer) dodavateli a slouží k upřesnění harmonogramu a požadavků na termíny dodávek, množství, balení atd.
DELJIT
DELJIT (zkratka anglického Delivery Just in time) je zpráva dle standardu EDIFACT určená k předávání pokynů dodavateli o přesné posloupnosti dodávek a požadavků v režimu Just In Time (JIT). Slouží k doplnění plánu dodávek (DELFOR). Použití této zprávy usnadňuje realizaci JIT objednávek, protože poskytuje zákazníkovi mechanismus k vytvoření přesného harmonogramu dodávek v režimu 24 hodin denně a při častějších dodávkách než v případě použití zpráv DELFOR, např. při frekvenci každodenního plánování dodávek oproti týdennímu.
DESADV
DESADV (zkratka anglického DESpatch ADVice) je zpráva dle standardu EDIFACT odesílaná dodavatelem zákazníkovi, která pokrývá potřeby procesu ASN a obsahuje informace o reálně dodávaném materiálu a součástkách. Obvykle se zasílá dříve, než dojde k dodání zboží do skladu nebo na montážní linku, aby si mohl zákazník lépe naplánovat vykládku a výrobní kapacity.
DISTRIBUČNÍ SEZNAM
Distribuční seznamy obsahují různé adresy příjemců. Je-li zpráva EDI zaslána na tento distribuční seznam, obdrží ji všichni příjemci uvedení v seznamu.

E

EANCOM®
EANCOM® (European Article Number Communication) je podmnožina mezinárodně standardizované normy pro zprávy UN/EDIFACT. EANCOM® je založena na systému číslování GS1 pro fyzickou identifikaci produktů, adresy (společnosti) a logistických jednotek (GTIN [Global Trade Item Number], GLN [Global Location Number] a SSCC [Serial Shipping Container Code]). Jedná se o nejrozšířenější a mezinárodně unikátní standardní formát pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů (EDI=Electronic Data Interchange). Další informace naleznete na internetové adrese www.gs1.cz.
ECODEX
eBusiness platforma ECODEX (Electronic Commercial Data Exchange) je předchůdcem dnes používané eXite Business Integration Network společnosti EDITEL.
EDIFACT
UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je globální mezioborový standard EDI zpráv pro elektronickou výměnu dat, který koncem 80. let 20. století vyvinula Organizace spojených národů. UN/EDIFACT je hojně používán v odvětví rychloobrátkového zboží, ale také v automobilovém průmyslu. Obsahuje více než 200 různých typů zpráv a používají jej tisíce společností po celém světě.
ENGDAT
ENGDAT (zkratka anglického Engineering Data Message) je EDI standard používaný pro elektronickou výměnu souborů CAD (Computer-Aided Design).
ERP
ERP (zkratka anglického Enterprise Resource Planning) je systém pro integraci interních obchodních procesů a zdrojů. Umožňuje lépe porozumět zákazníkům, efektivněji plánovat výrobu a dodávat zboží včas, v rámci stanoveného rozpočtu.
eXite
eXite Business Integration Network je vysoce dostupná eBusiness platforma, která uživatelům umožňuje automaticky zpracovávat všechny procesy související s dodavatelským řetězcem (včetně elektronických objednávek, dodacích listů, faktur, příjemek zboží, zpracovávání vráceného zboží, obchodních zpráv, zpráv o stavu skladových zásob, logistických informací, bankovních převodů, oznámení o platbách, bankovních příkazů, kmenových dat). Tuto centralizovanou platformu pro výměnu elektronických obchodních dokumentů používá více než 20 000 společností ve střední a východní Evropě. Každý rok je prostřednictvím eXite® zpracováno více než 400 milionů transakcí.

F

FTP
FTP (zkratka anglického File Transfer Protocol) je protokol pro přenos dat klient-server závislý na dvou komunikačních kanálech mezi klientem a serverem. Jde o zastaralou formu protokolu, která by se neměla používat pro klíčové aplikace. FTP/S je zabezpečené rozšíření využívající kryptografické protokoly SSL/TLS.
FYZICKÁ SCHRÁNKA
→ Schránka

G

GLN
GLN (Global Location Numbers) slouží k identifikaci adres (fyzicky nebo z právního hlediska), které musí být v rámci dodavatelského řetězce jasně definovány. Tato třináctimístná identifikační čísla obsahují základní číslo GS1, za nímž následuje číslo specifické pro příslušnou lokalitu a kontrolní číslice. Prostřednictvím GLN lze jasně identifikovat fyzická umístění a právní subjekty, což je předpoklad pro elektronické obchodování mezi obchodními partnery (např. Electronic Data Interchange (=EDI), elektronická výměna kmenových dat). Další informace naleznete na internetové adrese www.gs1.cz.
GS1
GS1 je celosvětová standardizační organizace, která vyvíjí a spravuje logistické standardy (čísla položek, čísla jednotek, čísla lokalit, označení palet, RFID, zprávy EDI atd.). Další informace naleznete na internetové adrese www.gs1.cz.

H

HTTP
HTTP/HTTPS (zkratka anglického Hyper Text Transfer Protocol / Secure) je protokol typu request-response pro webovou komunikaci podporující také šifrovací metodu SSL/TLS. Tvoří základ B2B komunikačních protokolů jako AS2 nebo WS-SOAP.

I

ID VÝMĚNY DAT eXite
ID výměny dat eXite je unikátní šestimístné číslo přiřazené eXite a používané pro identifikaci → výměna dat.
ID ZNAČKY eXite
ID značky eXite slouží k porovnávání a získávání → relací a → událostí v relaci eXite.
INHOUSE SOUBOR
Inhouse soubory jsou interní datové formáty, které neodpovídají žádnému formátu EDI a lze je importovat do nebo exportovat z interního systému ERP (například csv a txt).
INVOIC
INVOIC (faktura) je zpráva dle subsetu EDIFACT používaná k výměně fakturačních informací zasílaná dodavatelem zákazníkovi.

J

JIS
JIS (zkratka anglického Just in Sequence) je strategie řízení zásob, která podporuje režim JIT (Just in time). Díly a součástky se dostanou na výrobní linky přesně v okamžiku (in the sequence), kdy mají být použity. Procesy JIS výrazně zvyšují efektivitu a produktivitu výrobních postupů. Vyžadují výměnu přesných informací o dodání a časovém plánu, které jsou většinou předávány pomocí EDI.
JIT
JIT (zkratka anglického Just in Time) je strategie řízení zásob vyvinutá japonským výrobcem automobilů Toyota v 70. letech 20. století. Na montážních linkách, které se řídí režimem JIT, jsou součástky dodávány až ve chvíli, kdy jsou ve výrobním procesu potřeba, čímž se odbourává potřeba inventur a skladování.

L

LOG
Log je protokol všech činností v systému eXite, který lze zobrazovat prostřednictvím webového rozhraní.
LOGICKÁ SCHRÁNKA
→ Schránka

M

MDN
Message Disposition Notifications (MDN) jsou potvrzení elektronicky podepsaná příjemcem, která slouží jako důkaz pro odesílatele, že zpráva EDI byla přijata.

N

NICKNAME (PŘEZDÍVKA)
→ Schránka

O

OBÁLKA
Každou EDI zprávu lze identifikovat podle její obálky, která obvykle obsahuje informaci o adrese. Obálky mohou být buď ve formátu EDIFACT, nebo XML.
ODCHOZÍ DATA
Odchozí data představují datovou sadu přenášenou do systému eXite system. Odchozí data se mohou skládat z jakéhokoli počtu → výměna dat.
ODESÍLATEL
Odesílatel je ten, kdo posílá zprávy EDI.
ODETTE
Odette (zkratka anglického Organization for Data Exchange Teletransmission in Europe) je celoevropská platforma určená pro spolupráci a služby využívaná pro celý segment automotive. Tato síť si klade za cíl spojovat odborníky z oblasti dodavatelského řetězce a specialisty na technologie, aby tvořila standardy, zaváděla osvědčené postupy a poskytovala služby, které podporují operace v odvětví automotive. Organizace ODETTE vytvořila několik standardizovaných EDI zpráv pro oblast automotive, které jsou široce využívány.
OEM
OEM (zkratka anglického Original Equipment Manufacturer) je producent nebo výrobce konečného produktu pro výrobce v automobilovém průmyslu jako jsou Škoda, VW, BMW, Mercedes-Benz, TPCA, KIA nebo Jaguar Land Rover (JLR).
OFTP
OFTP (zkratka anglického Odette File Transfer Protocol) je protokol vytvořený v roce 1986, který se používá převážně v oblasti automotive a výrobního průmyslu.
OFTP2
OFTP2 (zkratka anglického Odette File Transfer Protocol 2) vytvořila v roce 2007 společnost Data Interchange, jako specifikaci pro bezpečný přenos obchodních dokumentů přes Internet, ISDN a sítě X.25 s doplňkovými možnostmi zabezpečení. OFTP 2 funguje jako spojení mezi bod – bod nebo nepřímo, s využitím VAN (Value Added Network).
ORDERS
ORDERS (objednávka) je EDIFACT zpráva pro výměnu informací o objednávce mezi dvěma obchodními partnery.

P

Partner
Partneři jsou všichni příjemci a odesílatelé zpráv EDI.
POP3
POP3 (zkratka anglického Post Office Protocol 3) je nejnovější verze standardního protokolu pro příjem zpráv e-mailové pošty.
POTVRZENÍ
Potvrzení o odeslání zprávy. V rámci služeb eXite® Online Services mají uživatelé eXite® možnost zvolit, zda chtějí přijímat zprávy s potvrzením o doručených nebo přeposlaných zprávách prostřednictvím e-mailu, EDIFACT nebo XML.
Protokol p2p
Protokol p2p (peer to peer) eXite® zajišťuje bezproblémové komunikační procesy se sítí eXite® Business Integration Network. Podporuje všechny funkce eXite® a zajišťuje maximální bezpečnost a kvalitu během přenosu dat.
PŘÍCHOZÍ PŘENÁŠENÝ SOUBOR
Sada dat přenášená k příjemci prostřednictvím služby eXite.
PŘÍJEMCE
Cílová schránka nebo cílová brána (interní nebo externí) je stanovena určením příjemce ve zprávě EDI.

R

RECADV
RECADV (zkratka anglického RECeiving ADVice) je zpráva v subsetu EDIFACT určená pro zasílání prohlášení o přijetí zboží. Tato zpráva je obzvlášť užitečná v případě, že dodavatel vystavuje fakturu, pro niž RECADV představuje nejpřesnější zdroj informací.
RELACE
Při využívání služeb eXite představuje relace dobu, která uběhne mezi časem přihlášení a odhlášení uživatele.

S

SCHRÁNKA
Schránka slouží k ukládání přijatých zpráv EDI. Fyzická schránka představuje umístění, v němž se tyto zprávy ukládají. Název schránky se může skládat až z 15 alfanumerických znaků. V rámci služby eXite® je schránka identifikována pomocí → GLN. Logická schránka slouží k přiřazování adres k uživatelům a musí být mapována na fyzickou schránku. Je proto také označována jako “alias” nebo “nickname” (přezdívka).
SEGMENTY
Segmenty jsou logické části → zpráv UN/EDIFACT, které jsou identifikovány pomocí kódu se třemi písmeny. Například segment “UNH” identifikuje začátek dokumentu v rámci → výměny dat.
SFTP
SFTP (zkratka anglického SSH File Transfer Protocol) je síťový protokol, který zprostředkovává přístup k souborům, jejich přenos a správu přes SSH.
SMTP
SMTP (zkratka anglického Simple Mail Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro přenos zpráv e-mailové pošty. Přestože e-mailové servery a další zprostředkovatelé přenosu e-mailové komunikace používají SMTP pro zasílání a příjem e-mailových zpráv, aplikace na uživatelské úrovni obvykle využívají SMTP jen k odesílání zpráv na e-mailový server k jejímu dalšímu přenosu. K vyzvedávání zpráv používají klientské aplikace většinou IMAP nebo POP3.

T

TIER1
Dodavatelé z kategorie TIER 1 jsou výrobci, kteří jednají přímo s OEM. Často jde o významné společnosti jako Bosch, BASF, ...
TIER2
Zatímco dodavatelé z kategorie TIER 1 vytvářejí díly a zařízení, zpravidla nevyrábějí součástky pro montáž jednotlivých částí. Získávají je od dodavatelů z kategorie TIER 2. Ti jednají přímo s dodavateli TIER 1. V určitých případech může dodavatel z kategorie TIER 2 působit v TIER 2 a zároveň dodávat přímo OEM.
TIER3
Poslední dodavatel na konci či počátku dodavatelského řetězce obvykle poskytuje suroviny, např. ocel. V závislosti na tom, jak složitý je dodavatelský řetězec, může jít o dodavatele z kategorie TIER 3 nebo TIER 4.
TRADACOMS
Tradacoms je raný standard EDI, který se používal převážně ve Velké Británii.

U

UDÁLOST
Události jsou akce prováděné během relace eXite, jako je zasílání zpráv EDI.
UŽIVATEL
Uživatelé jsou klienti EDITEL, kteří používají službu eXite.

V

VDA
VDA, Německá asociace automobilového průmyslu (VDA = Verband der Deutschen Automobilindustrie) je složena z více než 620 členských společností zapojených do výroby pro automobilový průmysl ve Spolkové republice Německo. Členové jsou rozděleni do tří skupin: výrobci automobilů, dodavatelé pro oblast automotive a výrobci přípojných vozidel, speciálních vozidel a autobusů. V rámci VDA v současnosti působí asi 35 pracovních skupin, z nichž některé si ustanovily vlastní podvýbory nebo účelové pracovní skupiny.
VDA4905
VDA4905 je standardizovaná EDI zpráva určená pro přenos pokynů k dodávce odesílaná od OEM dodavateli. Někdy se používá německý termín Lieferabruf (příkaz k uvolnění).
VDA4915
VDA4915 standardizovaná EDI zpráva určená pro přenos podrobných odvolávek odesílaná od OEM dodavateli, pro niž se někdy používá německý termín Feinabruf (jemná odvolávka). Standardizovaná EDI zpráva VDA4915/2 je odvolávka založená na zprávě DELINS (Delivery instruction) dle standardu ODETTE.
VÝMĚNA DAT
Výměna dat představuje informační balíček zpráv EDI (ve formátu EDIFACT ohraničený segmenty UNB a UNZ), jako je například objednávka nebo faktura.

W

Web-EDI
Web EDI je nákladově efektivní řešení pro malé a středně velké dodavatele, určené pro výměnu EDI zpráv se zákazníky. Z hlediska OEM jde o ideální řešení, které umožňuje zapojení všech obchodních partnerů do EDI, bez ohledu na jejich velikost.
WEBOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
Webový informační systém je online rozhraní, jehož prostřednictvím uživatelé eXite® získávají informace o své schránce, stejně jako o stavu zpráv EDI, které odeslali.

X

X.12
ANSI X.12 (American National Standards Institute) je EDI standard vyvinutý již v roce 1979 dceřinou společností ASC (Accredited Standards Committee X12), který se používá především ve Spojených státech a Kanadě.
X.400
X.400 je e-mailový systém, který některé evropské země (včetně Německa, Francie a Nizozemí) také používají k výměně dat EDI.
XML
XML (Extensible Markup Language) je datový formát používaný při transakcích mezi aplikacemi, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).
XML ADDRESS CONTAINER
XML Address Container slouží k posílání nestrukturovaných dat prostřednictvím eXite.

Z

ZNAKOVÁ SADA
Znakové sady odkazují na skript používaný příjemcem nebo odesílatelem. Jsou-li používány odlišné sady znaků (např. latinka nebo azbuka), zprávy budou převedeny do standardního formátu.

Ú

ÚČET
Účet eXite odkazuje na společnost, která využívá služby eXite®. Jeden účet eXite® může zahrnovat několik → uživatelských schránek.
ÚČETNÍ INFORMACE
Informace o objemech pro účely fakturace.
ÚČTOVÁNÍ
Účtování je proces fakturace za služby.
Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.