+ 420/261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI-KONZULTACE -011

Slovník pojmů EDI

Zde naleznete vysvětlení nejdůležitějších odborných termínů týkajících se elektronické výměny dat (EDI).

A

ALIAS NAME
→ Schránka
AS2
AS2 je další ze systémů pro přenos EDI zpráv po Internetu.
AUDITNÍ SOUBOR RELACE
Auditní soubory relace obsahují historii všech odeslaných a přijatých zpráv. Jsou k dispozici uživatelům eXite během každé relace eXite. Představují důkaz toho, že data byla přenesena. Uživatelům navíc umožňují zkontrolovat, zda byly všechny provedené transakce přesné a úplné.

B

BRÁNA
Brány se používají k výměně elektronických dat třetích stran připojených k eXite®.

D

DISTRIBUČNÍ SEZNAM
Distribuční seznamy obsahují různé adresy příjemců. Je-li zpráva EDI zaslána na tento distribuční seznam, obdrží ji všichni příjemci uvedení v seznamu.

E

EANCOM®
EANCOM® (European Article Number Communication) je podmnožina mezinárodně standardizované normy pro zprávy UN/EDIFACT. EANCOM® je založena na systému číslování GS1 pro fyzickou identifikaci produktů, adresy (společnosti) a logistických jednotek (GTIN [Global Trade Item Number], GLN [Global Location Number] a SSCC [Serial Shipping Container Code]). Jedná se o nejrozšířenější a mezinárodně unikátní standardní formát pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů (EDI=Electronic Data Interchange). Další informace naleznete na internetové adrese www.gs1.cz.
ECODEX
eBusiness platforma ECODEX (Electronic Commercial Data Exchange) je předchůdcem dnes používané eXite Business Integration Network společnosti EDITEL.
EDIFACT
UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) je globální mezioborový standard zpráv pro elektronickou výměnu dat vyvinutý Organizací Spojených Národů na konci 80. let. UN/EDIFACT zahrnuje více než 200 různých typů zpráv a je používán více než 300 000 společnostmi na světě.
eXite
eXite Business Integration Network je vysoce dostupná eBusiness platforma, která uživatelům umožňuje automaticky zpracovávat všechny procesy související s dodavatelským řetězcem (včetně elektronických objednávek, dodacích listů, faktur, příjemek zboží, zpracovávání vráceného zboží, obchodních zpráv, zpráv o stavu skladových zásob, logistických informací, bankovních převodů, oznámení o platbách, bankovních příkazů, kmenových dat). Tuto centralizovanou platformu pro výměnu elektronických obchodních dokumentů používá více než 20 000 společností ve střední a východní Evropě. Každý rok je prostřednictvím eXite® zpracováno více než 400 milionů transakcí.

F

FYZICKÁ SCHRÁNKA
→ Schránka

G

GLN
GLN (Global Location Numbers) slouží k identifikaci adres (fyzicky nebo z právního hlediska), které musí být v rámci dodavatelského řetězce jasně definovány. Tato třináctimístná identifikační čísla obsahují základní číslo GS1, za nímž následuje číslo specifické pro příslušnou lokalitu a kontrolní číslice. Prostřednictvím GLN lze jasně identifikovat fyzická umístění a právní subjekty, což je předpoklad pro elektronické obchodování mezi obchodními partnery (např. Electronic Data Interchange (=EDI), elektronická výměna kmenových dat). Další informace naleznete na internetové adrese www.gs1.cz.
GS1
GS1 je celosvětová standardizační organizace, která vyvíjí a spravuje logistické standardy (čísla položek, čísla jednotek, čísla lokalit, označení palet, RFID, zprávy EDI atd.). Další informace naleznete na internetové adrese www.gs1.cz.

I

ID VÝMĚNY DAT eXite
ID výměny dat eXite je unikátní šestimístné číslo přiřazené eXite a používané pro identifikaci → výměna dat.
ID ZNAČKY eXite
ID značky eXite slouží k porovnávání a získávání → relací a → událostí v relaci eXite.
INHOUSE SOUBOR
Inhouse soubory jsou interní datové formáty, které neodpovídají žádnému formátu EDI a lze je importovat do nebo exportovat z interního systému ERP (například csv a txt).

L

LOG
Log je protokol všech činností v systému eXite, který lze zobrazovat prostřednictvím webového rozhraní.
LOGICKÁ SCHRÁNKA
→ Schránka

M

MDN
Message Disposition Notifications (MDN) jsou potvrzení elektronicky podepsaná příjemcem, která slouží jako důkaz pro odesílatele, že zpráva EDI byla přijata.

N

NICKNAME (PŘEZDÍVKA)
→ Schránka

O

OBÁLKA
Každou EDI zprávu lze identifikovat podle její obálky, která obvykle obsahuje informaci o adrese. Obálky mohou být buď ve formátu EDIFACT, nebo XML.
ODCHOZÍ DATA
Odchozí data představují datovou sadu přenášenou do systému eXite system. Odchozí data se mohou skládat z jakéhokoli počtu → výměna dat.
ODESÍLATEL
Odesílatel je ten, kdo posílá zprávy EDI.

P

Partner
Partneři jsou všichni příjemci a odesílatelé zpráv EDI.
POTVRZENÍ
Potvrzení o odeslání zprávy. V rámci služeb eXite® Online Services mají uživatelé eXite® možnost zvolit, zda chtějí přijímat zprávy s potvrzením o doručených nebo přeposlaných zprávách prostřednictvím e-mailu, EDIFACT nebo XML.
Protokol p2p
Protokol p2p (peer to peer) eXite® zajišťuje bezproblémové komunikační procesy se sítí eXite® Business Integration Network. Podporuje všechny funkce eXite® a zajišťuje maximální bezpečnost a kvalitu během přenosu dat.
PŘÍCHOZÍ PŘENÁŠENÝ SOUBOR
Sada dat přenášená k příjemci prostřednictvím služby eXite.
PŘÍJEMCE
Cílová schránka nebo cílová brána (interní nebo externí) je stanovena určením příjemce ve zprávě EDI.

R

RELACE
Při využívání služeb eXite představuje relace dobu, která uběhne mezi časem přihlášení a odhlášení uživatele.

S

SCHRÁNKA
Schránka slouží k ukládání přijatých zpráv EDI. Fyzická schránka představuje umístění, v němž se tyto zprávy ukládají. Název schránky se může skládat až z 15 alfanumerických znaků. V rámci služby eXite® je schránka identifikována pomocí → GLN. Logická schránka slouží k přiřazování adres k uživatelům a musí být mapována na fyzickou schránku. Je proto také označována jako “alias” nebo “nickname” (přezdívka).
SEGMENTY
Segmenty jsou logické části → zpráv UN/EDIFACT, které jsou identifikovány pomocí kódu se třemi písmeny. Například segment “UNH” identifikuje začátek dokumentu v rámci → výměny dat.

U

UDÁLOST
Události jsou akce prováděné během relace eXite, jako je zasílání zpráv EDI.
UŽIVATEL
Uživatelé jsou klienti EDITEL, kteří používají službu eXite.

V

VÝMĚNA DAT
Výměna dat představuje informační balíček zpráv EDI (ve formátu EDIFACT ohraničený segmenty UNB a UNZ), jako je například objednávka nebo faktura.

W

WEBOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
Webový informační systém je online rozhraní, jehož prostřednictvím uživatelé eXite® získávají informace o své schránce, stejně jako o stavu zpráv EDI, které odeslali.

X

X.12
X.12 je národní standard EDI používaný v USA a Kanadě. Velké společnosti v USA vyžadují, aby jejich mezinárodní dodavatelé tento standard používali.
X.400
X.400 je e-mailový systém, který některé evropské země (včetně Německa, Francie a Nizozemí) také používají k výměně dat EDI.
XML
Extensible Markup Language (XML) slouží k reprezentaci a popisování strukturovaných dat. V EDI také slouží k reprezentaci elektronických obchodních dat.
XML ADDRESS CONTAINER
XML Address Container slouží k posílání nestrukturovaných dat prostřednictvím eXite.

Z

ZNAKOVÁ SADA
Znakové sady odkazují na skript používaný příjemcem nebo odesílatelem. Jsou-li používány odlišné sady znaků (např. latinka nebo azbuka), zprávy budou převedeny do standardního formátu.

Ú

ÚČET
Účet eXite odkazuje na společnost, která využívá služby eXite®. Jeden účet eXite® může zahrnovat několik → uživatelských schránek.
ÚČETNÍ INFORMACE
Informace o objemech pro účely fakturace.
ÚČTOVÁNÍ
Účtování je proces fakturace za služby.
Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.