+ 420/261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI-KONZULTACE -011

Zdravotnictví/farmacie

Healthcare medical bag icon

Popis odvětví

Jedním z charakteristických rysů zdravotnictví je přítomnost mnoha subjektů v tomto odvětví. Najdeme zde nemocnice a další zdravotnická zařízení, farmaceutické dodavatele velkoobchodníky s farmaceutickými výrobky, poskytovatele služeb péče o pacienty a výrobce zdravotnických zařízení. Společně tvoří komplexní dodavatelský řetězec, který obsahuje velké množství léčiv, zdravotnických prostředků, potravin a dalších produktů, které jsou potřeba k zajištění každodenních potřeb pacientů.

Výzvy v odvětví

Všichni účastníci trhu čelí obrovskému tlaku na snížení nákladů. V důsledku snižujícího se vládního rozpočtu jsou nuceni velmi opatrně řídit své zdroje i pracovní procesy. Nejen, že musí velmi rychle vyřídit objednávky od zákazníků, ale zároveň musí dbát na dodání správného produktu, např. léku. V této souvislosti je rychlé a přesné získání potřebných dat stejně důležité jako striktní dodržování předem stanovených dodacích podmínek. Koneckonců, hlavním cílem je bezpečnost pacientů.

Výhody EDI

Elektronická výměna dat (EDI) a související míra automatizace jsou navrženy tak, aby společnosti dosahovaly výše zmíněných cílů. EDI zajišťuje následující:

 • Rychlé a přesné nahrávání a výměnu dat, jako jsou čísla šarží, data exspirací a další specifické informace o produktu
 • Zkrácení dodacích lhůt a možnost manuálního označení prošlého zboží
 • Maximální spolehlivost doručení
 • Vynikající sledovatelnost zboží
 • Zabraňuje nadbytku produktů
 • Zvýšení efektivity a snížení nákladů všech logistických procesů
 • Využití standardů GS1 napříč celým odvětvím

Nejčastěji používané EDI zprávy

 • Objednávka (ORDERS)
 • Potvrzení objednávky (ORDRSP)
 • Dodací list (DESADV)
 • Faktura (INVOIC)

Zákazníci v odvětví zdravotnictví/farmacie

Icon: arrow-left
Icon: arrow-right
Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.