Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011

Zdravotnictví/farmacie

Popis odvětví

Jedním z charakteristických rysů zdravotnictví je přítomnost mnoha subjektů v tomto odvětví. Najdeme zde nemocnice a další zdravotnická zařízení, farmaceutické dodavatele velkoobchodníky s farmaceutickými výrobky, poskytovatele služeb péče o pacienty a výrobce zdravotnických zařízení. Společně tvoří komplexní dodavatelský řetězec, který obsahuje velké množství léčiv, zdravotnických prostředků, potravin a dalších produktů, které jsou potřeba k zajištění každodenních potřeb pacientů.

Výzvy v odvětví

Všichni účastníci trhu čelí obrovskému tlaku na snížení nákladů. V důsledku snižujícího se vládního rozpočtu jsou nuceni velmi opatrně řídit své zdroje i pracovní procesy. Nejen, že musí velmi rychle vyřídit objednávky od zákazníků, ale zároveň musí dbát na dodání správného produktu, např. léku. V této souvislosti je rychlé a přesné získání potřebných dat stejně důležité jako striktní dodržování předem stanovených dodacích podmínek. Koneckonců, hlavním cílem je bezpečnost pacientů.

Výhody EDI

Elektronická výměna dat (EDI) a související míra automatizace jsou navrženy tak, aby společnosti dosahovaly výše zmíněných cílů. EDI zajišťuje následující:

  • Rychlé a přesné nahrávání a výměnu dat, jako jsou čísla šarží, data exspirací a další specifické informace o produktu
  • Zkrácení dodacích lhůt a možnost manuálního označení prošlého zboží
  • Maximální spolehlivost doručení
  • Vynikající sledovatelnost zboží
  • Zabraňuje nadbytku produktů
  • Zvýšení efektivity a snížení nákladů všech logistických procesů
  • Využití standardů GS1 napříč celým odvětvím