TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Co je EDI?

EDI: tradice v inovaci

Elektronická výměna dat, známá také jako EDI (Electronic Data Interchange), je již čtyři desetiletí synonymem pro optimalizované procesy v rámci dodavatelského řetězce. Technologie se během této doby neustále vyvíjí. V dnešním světě businessu je EDI klíčovou technologií pro inovativní společnosti, které vidí v efektivní optimalizaci svých procesů dlouhodobou perspektivu, ať již v rámci celé společnosti, mezi průmyslovými odvětvími nebo mezi různými státy.

Co znamená EDI?

Elektronická výměna dat, známá také jako EDI (Electronic Data Interchange) označuje výměnu elektronických obchodních dokumentů mezi partnery. Jde o součást e-commerce nebo e-business. Cílem EDI je dosáhnout nejvyšší možné úrovně automatizace procesů prostřednictvím integrované výměny dat a předcházení ručním a papírovým obchodním transakcím. EDI se mimo jiné používá k výměně objednávek mezi obchodními společnostmi a výrobci a také pro fakturační procesy, což umožňuje elektronický přenos faktur v reálném čase, jejich okamžitou kontrolu a následné zpracování.

Prostřednictvím EDI lze řešit mnoho dalších obchodních procesů, včetně správy kmenových dat, zasílání elektronických dodacích listů poskytovatelům logistických služeb, poskytování listů s informacemi o zboží nebo zpracovávání požadavků na platby.

Standardizovaná technologie je klíčem, který umožňuje společnostem o jakékoliv velikosti, v jakémkoliv průmyslovém odvětví, v jakékoliv zemi vyměňovat si obchodní data bez ohledu na to, jaké používají komunikační kanály, datové formáty a média. Patří sem GS1 EANCOM® nebo UN/EDIFACT pro datové formáty, stejně jako identifikační standardy, jako jsou GLN, GTIN, SSCC atd.

Výhody EDI

Společnosti získají díky EDI následující výhody:

Úspora nákladů:

 • Úspora papíru pro tisk a poštu
 • Snížení potřeby ručního zadávání dat
 • Automatizace procesů
 • Zaručená investice díky používání standardizované technologie

Zvýšení efektivity:

 • Informace jsou přenášeny v reálném čase, což urychluje zpracovávání
 • Vyšší přesnost a nižší chybovost, ke které by mohlo docházet při ručním zadávání dat
 • Sledovatelnost a možnost kontroly všech transakcí
 • Žádné mezery v integraci

Zdokonalení podnikových procesů:

 • Zlepšení spolupráce mezi všemi obchodními partnery v různých společnostech
 • Transparentní procesy díky nepřetržitému toku informací
 • Vysoká kvalita informací pro plánování výroby, optimalizaci zásob, rychlou reakční dobu atd.

Jak ukázaly mezinárodní studie, procesy EDI, od zpracovávání objednávek až po fakturaci, mohou představovat úspory 50 až 80 CZK na jednu obchodní transakci.

Proces dodavatelského řetězce založený na EDI.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.