Používáním této stránky souhlasím s používáním souborů cookies. Pro více informací klikněte zde

EDI: tradice v inovaci

Elektronická výměna dat, známá také jako EDI (Electronic Data Interchange), je již tři desetiletí synonymem pro optimalizované procesy v rámci dodavatelského řetězce. Technologie se během této doby neustále vyvíjí. V dnešním světě businessu je EDI klíčovou technologií pro inovativní společnosti, které vidí v efektivní optimalizaci svých procesů dlouhodobou perspektivu, ať již v rámci celé společnosti, mezi průmyslovými odvětvími nebo mezi různými státy. 

Více informací o EDI

Elektronická výměna dat, známá také jako EDI (Electronic Data Interchange) označuje výměnu elektronických obchodních dokumentů mezi partnery. Jde o součást e-commerce nebo e-business. Cílem EDI je dosáhnout nejvyšší možné úrovně automatizace procesů prostřednictvím integrované výměny dat a předcházení ručním a papírovým obchodním transakcím. EDI se mimo jiné používá k výměně objednávek mezi obchodními společnostmi a výrobci a také pro fakturační procesy, což umožňuje elektronický přenos faktur v reálném čase, jejich okamžitou kontrolu a následné zpracování.

Prostřednictvím EDI lze řešit mnoho dalších obchodních procesů, včetně správy kmenových dat, zasílání elektronických dodacích listů poskytovatelům logistických služeb, poskytování listů s informacemi o zboží nebo zpracovávání požadavků na platby.

Standardizovaná technologie je klíčem, který umožňuje společnostem o jakékoliv velikosti, v jakémkoliv průmyslovém odvětví, v jakékoliv zemi vyměňovat si obchodní data bez ohledu na to, jaké používají komunikační kanály, datové formáty a média. Patří sem GS1 EANCOM® nebo UN/EDIFACT pro datové formáty, stejně jako identifikační standardy, jako jsou GLN, GTIN, SSCC atd.

Basic Supply Chain Proces
   
Výhody EDI

Společnosti získají díky EDI následující výhody:

Úspora nákladů:

 • Úspora papíru pro tisk a poštu
 • Snížení potřeby ručního zadávání dat
 • Automatizace procesů
 • Zaručená investice díky používání standardizované technologie

Zvýšení efektivity:

 • Informace jsou přenášeny v reálném čase, což urychluje zpracovávání
 • Vyšší přesnost a nižší chybovost, ke které by mohlo docházet při ručním zadávání dat
 • Sledovatelnost a možnost kontroly všech transakcí
 • Žádné mezery v integraci

Zdokonalení podnikových procesů:

 • Zlepšení spolupráce mezi všemi obchodními partnery v různých společnostech
 • Transparentní procesy díky nepřetržitému toku informací
 • Vysoká kvalita informací pro plánování výroby, optimalizaci zásob, rychlou reakční dobu atd.

Jak ukázaly mezinárodní studie, procesy EDI, od zpracovávání objednávek až po fakturaci, mohou představovat úspory 50 až 80 CZK na jednu obchodní transakci.

Pokud jste se rozhodli ve vaší společnosti zavést EDI, doporučujeme vám, abyste pro dosažení těch nejlepších výsledků postupovali podle těchto pokynů.

1. Analyzujte vaše podnikové procesy
Během úvodní konzultace se soustřeďte na následující otázky:

 • Které podnikové procesy byste chtěli podporovat s využitím EDI? (např. procesy objednávek, dodávek, fakturace atd.)
 • Jaké množství obchodních dokumentů přibližně plánujete vyměňovat s vašimi obchodními partnery?
 • Máte stávající systémy ERP s dostupnými datovými rozhraními?

Doporučujeme, aby všichni obchodní partneři, kteří plánují vzájemné vyměňování obchodních dokumentů, podepsali tzv. “rámcovou dohodu o používání EDI nástrojů”, která specifikuje technické a organizační podmínky.

2. Najděte správné EDI řešení pro své potřeby
K dispozici je několik možností využití EDI nástrojů v závislosti na velikosti vaší společnosti, technické infrastruktuře a množství vyměňovaných dokumentů.

Malé a středně velké společnosti s malým objemem dokumentů obvykle používají online portál EDI pro rychlé zavedení EDI s nízkými náklady ((link WebEdi)). EDI řešení umožňující integraci dat do stávajícího podnikového systému ERP jsou vhodnou volbou pro střední, nebo velké společnosti s velkým objemem vyměňovaných dokumentů. Chcete-li získat další informace, navštivte prosím stránky EDI komunikace a EDI integrace na tomto webu.

Tým EDITEL vám ochotně pomůže nalézt nejlepší řešení EDI pro vaši společnost během nezávazné konzultace.

3. Přihlaste se jako uživatel eXite® Business Integration Network
Více než 15 000 společností na celém světě používá platformu EDI eXite®, což znamená, že teoreticky jsou k platformě připojeny všechny podniky používající EDI.

Jdi na registrace eXite®

4. Synchronizujte svá data o zboží se svými obchodními partnery
Doporučujeme vám synchronizaci vašich dat o zboží (čísla obchodních položek/GTIN, identifikační čísla partnerů/GLN) s vaším obchodním partnerem v počátečních fázích projektu EDI. Je velmi důležité, aby oba partneři používali stejnou sadu dat (čísla obchodních položek, popis obchodních položek atd.)

5. Zkontrolujte své zprávy a zahajte fázi testování
Předtím než začnete s vyměňováním elektronických dat s vašimi obchodními partnery, doporučujeme, abyste své první zprávy zaslali prostřednictvím e-mailu na EDITEL CZ, aby byla provedena kontrola syntaktické přesnosti EDI zprávy. Po kontrole zpráv proveďte se svým obchodním partnerem fázi testování, během níž přezkoušíte komunikační procesy a zpracovávání zpráv.

6. Začněte s výměnou dat
Po úspěšném dokončení fáze testování budete moci zahájit elektronické komunikační procesy se svými obchodními partnery.

EDI se široce používá k zprostředkovávání zboží, což zahrnuje vše, co souvisí s procesy objednávání, dodávání a fakturací s využitím následujících zpráv EDI:

 • Objednávky (ORDERS)
 • Dodací listy (DESADV)
 • Příjemky (RECADV)
 • Faktury (INVOIC)

K základním procesům (řízení prodeje, řízení zásob, platební příkazy atd.) můžete přidat níže uvedené zprávy, které vám umožní posunout automatizaci ve vaší společnosti na další úroveň:

 • Odpověď na objednávku (ORDRSP)
 • Změna objednávky (ORDCHG)
 • Přehled zásob (INVRPT)
 • Přehled o prodeji (SLSRPT)
 • Oznámení o vrácení zboží – vratka (RETANN)
 • Katalog zboží a cen (PRICAT)
 • Obchodní námitka (COMDIS)
 • Hromadný platební příkaz (PAYMUL)
 • Hromadné kreditní avízo (CREMUL)
 • Hlášení o chybových stavech a kontrolní zprávy (APERAK, CONTRL)
 • Atd.