TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Migrace retailových zákazníků z CCF na eXite PRO

pc-data-exchange_l - exite

Díky spojení společností Teledin s.r.o. a EDITEL CZ získali zákazníci Teledinu, využívající EDI komunikaci zejména v oblasti rychloobrátkového zboží (FMCG), možnost přechodu na sofistikovanou platformu eXite PRO, poskytující pro tento sektor mnoho dalších služeb s přidanou hodnotou. V minulém roce odborníci z EDITELu věnovali čas a úsilí analytickým přípravám migrace těchto zákazníků na eXite PRO a letos je již jejich postupný přesun na novou platformu v plném proudu.

Proces migrace z platformy CCF na eXite PRO

S ohledem na různorodost vstupně-výstupních INHOUSE struktur zákazníků a široký okruh obchodních partnerů, není tento proces vůbec jednoduchý. V souvislosti s touto technickou změnou je zároveň snahou společnosti EDITEL co možná nejméně zatěžovat dotčené zákazníky. Každého zákazníka je v rámci procesu potřeba důkladně analyzovat, vytvořit a zkontrolovat funkčnost nových překladových šablon, informovat jeho obchodní partnery, nastavit veškeré procesy a v neposlední řadě odborně zaškolit uživatele a EDI správce v používání nové služby. Veškeré nastavení musí být pečlivě doladěno tak, aby při finálním přepnutí z platformy CCF na eXite PRO nedošlo k žádným omezením nebo výpadkům funkční EDI komunikace.

„Naší snahou je zvládnout tuto migrační fázi pro všechny retailové zákazníky v České republice, co možná nejdříve, aby mohli plně využívat všech výhod a pokročilých služeb platformy eXite PRO“, doplňuje Zuzana Horejš, Business Consultant společnosti EDITEL CZ.

Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit alengo

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.