TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Peppol – komunikace s Evropou

peppol - DHP Conservation-plants_l

Hledáte způsob, jak elektronicky/digitálně komunikovat s celou Evropou? Není nic jednoduššího!

S rozvojem obchodních vazeb České republiky a Chorvatska, kde mnoho českých společností navazuje obchodní vztahy s partnery na chorvatském trhu, bylo důležité vyřešit otázku, jak navázat efektivní komunikaci s obchodními partnery nebo státní správou na Balkáně? EDITEL má odpověď!

V druhé polovině listopadu 2023 se společnost DHP Conservation s.r.o. obrátila na společnost EDITEL s požadavkem doručení faktur na Ministerstvo hospodářství a udržitelného rozvoje v Chorvatsku. Tyto faktury musely být vytvořeny ve formátu UBL 2.1 a doručeny pomocí platformy Peppol. I přes veškerou snahu společnosti DHP se nedařilo splnit všechny požadavky státní správy, a proto se rozhodli kontaktovat společnost EDITEL CZ. Tu jim doporučila chorvatská pobočka Czech Trade.

EDITEL má bohaté zkušenosti s doručováním faktur do státní správy v různých zemích, včetně střední a východní Evropy, a také s formátem UBL 2.1. V tomto konkrétním případě se muselo čelit hned několika výzvám.

V první řadě to byla velmi krátká doba pro samotné doručení faktur na chorvatské ministerstvo, které musely být předloženy nejpozději do 30. listopadu 2023. Bylo zapotřebí zjistit identifikační údaje příjemce – Ministerstva hospodářství a udržitelného rozvoje v Chorvatsku – a získat i Peppol ID pro zákazníka DHP Conservation, což je nezbytným předpokladem pro vstup a komunikaci v síti Peppol. Poslední výzvou pak byla vlastní datová konverze faktur z formátu ISDOC do formátu UBL 2.1. Vše se povedlo na výbornou a včas.

Ve spolupráci s kolegy z polské a chorvatské pobočky na této unikátní obchodní příležitosti se podařilo během pár dnů zjistit identifikační údaje koncového příjemce a zřídit i Peppol ID pro zákazníka DHP Conservation. Dále museli naši konzultanti připravit příslušné překladové šablony a procesy pro konverzi faktur z formátu ISDOC do příjemcem podporovaného formátu UBL 2.1.

Posledním krokem bylo pak správnost konverze a kompletní spojení řádně otestovat. Následovalo odeslání faktury na Ministerstvo hospodářství a udržitelného rozvoje v Chorvatsku. Díky efektivní spolupráci kolegů v Čechách, Polsku, Chorvatsku a se zákazníkem DHP Conservation se tento proces úspěšně zvládl během pár dní. Dnes má již zákazník cestu pro budoucí fakturaci na chorvatské ministerstvo připravenou k opakovanému využití.

„Rád bychom poděkovali všem kolegům, kteří se na tomto projektu podíleli. Jejich společná snaha a zkušenosti hrály klíčovou roli v úspěšném splnění tohoto časově velmi náročného obchodního případu,“ dodal Michal Sychra, Sales manager EDITEL CZ.

O společnosti

logo-dhp-conversationSpolečnost DHP Conservation s.r.o. se sídlem v Praze, působí v celé Evropě v oblasti ochrany životního prostředí s důrazem na přírodní zdroje a jejich udržitelné využívání od roku 2014. Nezbytnou součástí jejich služeb je plánování vhodných adaptačních opatření na klimatickou změnu. Pomáhá klientům prostřednictvím konzultací, plánováním a implementací projektů, stejně jako zvyšováním jejich znalostí a dovedností s ohledem na ochranu životního prostředí a využívání přírodních zdrojů. Podporuje odpovědné využívání přírodních zdrojů a pomáhá tak zajistit přínosy pro společnosti v dlouhodobém a udržitelném měřítku. Základem je pro ně dostatečné porozumění vědeckým a odborným informacím a schopnost je vhodně a správně interpretovat.

Symbolic image copyright DHP Conservation
Logo copyright DHP Conservation

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.