TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Rozšíření EDI ve farmaceutickém průmyslu

unipharma_l

Informační technologie se v dnešní době neustále vyvíjejí a jsou nedílnou součástí i farmaceutického sektoru.

EDI systémy se stávají klíčovým nástrojem pro efektivní komunikaci a zpracování transakcí. Společnost EDITEL, lídr v oblasti poskytování EDI služeb, hraje zásadní roli v digitalizaci a automatizaci procesů a přináší významná zlepšení do celého farmaceutického řetězce. EDI transformuje farmaceutický sektor a zvyšuje jeho efektivitu. Největší síť lékáren na Slovensku, Dr.Max, a jeden z největších distributorů léčiv, UNIPHARMA, realizují rozsáhlé EDI projekty. Tyto iniciativy zajišťují rychlejší a přesnější zpracování objednávek, dodacích listů a faktur, což má přímý dopad na rychlost a kvalitu služeb pro koncové zákazníky.

Společnost UNIPHARMA, jeden z největších distributorů léčiv v zemi, se do EDI pouští ve spolupráci se společností EDITEL. Po úspěšném zavedení EDI komunikace se společností Dr.Max, kde byly aktivně implementovány procesy elektronické fakturace, se UNIPHARMA zaměřuje na rozšíření těchto služeb. V současné době probíhá pilotní projekt se společností Hama Plus s.r.o., který zahrnuje správu objednávek, faktur a dodacích listů.

UNIPHARMA – jeden z největších distributorů léčiv na Slovensku

„Spolupráce se společností EDITEL nám otevřela dveře do nové éry digitální transformace ve společnosti UNIPHARMA. Dnes je více než kdy jindy důležité zajistit, aby naše operace byly co nejefektivnější a procesy optimalizované. EDITEL nám v tomto ohledu přinesl přesně to, co jsme potřebovali. Implementace EDI řešení pro nás znamenala skutečnou změnu – nejenže jsme zefektivnili naše interní procesy, ale očekáváme také výrazné zlepšení komunikace s našimi dodavateli a zákazníky,“ říká Ing. Ľudovít Danko, ředitel IT společnosti UNIPHARMA.

Celý proces se zrychlil

Jedním z klíčových výsledků spolupráce se společností EDITEL bude výrazné zrychlení celého procesu objednávání a fakturace. Díky automatizaci snížíme prostor pro chyby a zvýšíme přesnost našich transakcí. Tato změna bude mít přímý dopad na naši schopnost rychle reagovat na potřeby trhu a pružně se přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Kromě technologických výhod pomůže zavedení EDI také při strategickém rozhodování. Budeme mít k dispozici přesnější obchodní údaje, což nám umožní lépe plánovat a předvídat budoucí trendy. To je důležité zejména v dynamickém prostředí farmaceutického průmyslu, kde je nutné rychle reagovat na změny.

„Zavedení EDI není jen o technologii, ale o transformaci způsobu podnikání. S podporou společnosti EDITEL jsme se stali flexibilnějšími a konkurenceschopnějšími. Tato spolupráce nám pomáhá nejen držet krok s konkurencí, ale také ji předstihnout,“ říká Ing. Ľudovít Danko, který oceňuje, jak digitalizace a moderní technologie pomáhají utvářet budoucnost společnosti UNIPHARMA v rámci složitého a vysoce regulovaného farmaceutického průmyslu.

O společnosti

unipharma-logoUNIPHARMA – 1. slovenská farmaceutická akciová společnost je již řadu let jednou z největších distribučních společností na slovenském farmaceutickém trhu. Hlavní činností společnosti UNIPHARMA je distribuce léčiv do všech veřejných a nemocničních lékáren a zdravotnických zařízení na Slovensku v třísměnném provozu, a to z vlastních tří moderních prodejních a distribučních center v Bojnicích, Bratislavě a Prešově. Strategií státní velkodistribuční společnosti UNIPHARMA, kterou řídí její zákazník – lékárník, je udržet si pozici nejsilnějšího distributora se slovenským kapitálem, s nejlepším sortimentem na slovenském farmaceutickém trhu, vytvářet zisk pro své akcionáře a pokračovat v budování vícegenerační lékárenské distribuce.

Symbolic image copyright UNIPHARMA
Logo copyright UNIPHARMA

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.