+ 420/261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI-KONZULTACE -011

Toyota Peugeot Citroën Automobile s.r.o.

Situace

Firma TPCA provozovala EDI komunikaci se svými obchodními partnery – zejména dodavateli – přes poskytovatele EasyLink (OpenText). V polovině roku 2015 probíhala na straně TPCA studie proveditelnosti, pro kterou EDITEL předložil požadované podklady. Na konci roku 2015 probíhalo výběrové řízení na nového EDI poskytovatele pro TPCA, z kterého vzešel vítězně EDITEL CZ. Od března 2016 se připravovala implementace EDI procesů TPCA včetně kompletace všech podkladů, implementace pak byla plně spuštěna po podpisu smlouvy od června 2016. Postupně probíhalo interní testování TPCA a testování s vybranými dodavateli, první dodavatelé byli přepnuti na produkční provoz od listopadu 2016. Plný produkční provoz přes EDITEL pro všechny obchodní partnery byl zahájen 1. dubna 2017. Pro potřeby TPCA byla vyhodnocena jako ideální varianta služba eXite PRO díky možnosti využití nejpokročilejších technologií pro elektronickou výměnu dat v kombinaci s přizpůsobeným WebEDI portálem pro publikaci logistických dokumentů jednotlivým dodavatelům.

EDITEL vyhrál otevřený tender na EDI poskytovatele začátkem roku 2016, kde nás zaujal svým rozsahem poskytovaných služeb, potenciálem a osobním profesním přístupem lidí z EDITELu v průběhu celého výběrového řízení. Pro EDITEL znamenal projekt TPCA vstup do nového segmentu automotive a je vidět, že sice jsou bohatí na zkušenosti z FMCG, v rámci projektu Automotive museli zdárně překonat několik úskalí na cestě k úspěšnému spuštění celého projektu, Aleš Höfner, Generální manager.

EDI formou služby

Projekt změny EDI poskytovatele TPCA znamenal především komunikaci s téměř 250 dodavateli pro zajištění bezproblémového zasílání odvolávek, forecastů a selfbilling faktur přes tradiční EDI a logistických dokumentů přes nový WebEDI portál. Nedílnou součástí tedy byla služba EDITEL Community Management při shánění správných kontaktních osob na straně dodavatelů, vyhodnocení výsledků testování a kompletace důležitých podkladů pro zahájení implementace EDI komunikace, velká část této fáze projektu probíhala formou dotazníkových průzkumů „na tělo“ doplněná přímým kontaktováním obchodních partnerů TPCA.

Lidé z EDITELu nám však i v projektové fázi ukázali svůj profesionální přístup, schopnost naslouchat nám a kreativně řešit nové situace a úskalí, což vedlo ke startu projektu dle harmonogramu. EDI je esenciální součástí v automotive a očekáváme jeho další rozvoj hlavně v oblasti logistiky a skladovacích procesů. Díky EDITELu jsme se vice seznámili s možnostmi PDF fakturace a nyní tím směrem plynou i naše myšlenky, Miloš Bareš, Application Systems.

Zásadní kritéria pro zdárné dokončení projektu byl bezproblémový přechod od stávajícího EDI providera k EDITELu při zvýšení kvality nabízených služeb, žádné negativní změny v rozhraní mezi TPCA a obchodními partnery, snížení nákladů a vyšší úroveň zákaznické podpory. Mezi hlavní výzvy projektu změny EDI poskytovatele se řadí komunikace s dodavateli, připojování dodavatelů bez přerušení „just-in-time“ principů a tím dodávek do výroby a zajištění vysoké dostupnosti EDI řešení jakožto aplikace kritické pro fungování celé společnosti. Objednávkové a dodací procesy TPCA jsou přímo navázány na EDI komunikaci jak v mateřském závodě, tak v jednotlivých továrnách-pobočkách.

Benefity EDI pro TPCA:

  • úspora nákladů za provoz EDI komunikace
  • pružnější servisní podpora v lokálním jazyce
  • využití know-how dodavatele na rozvoj EDI komunikace

Společnost Toyota Peugeot Citroën Automobile s.r.o.

Automobilka TPCA se sídlem v Kolíně, je společným podnikem japonské firmy TMC a francouzské PSA Groupe. Největší výrobce automobilů na světě TMC a evropský lídr PSA Groupe podepsali smlouvu o spolupráci v lednu 2002 a v únoru 2005 začali vyrábět městské vozy Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1. Výstavba závodu TPCA stála celkem 20 miliard korun, což byla do té doby největší zahraniční investice na projekt postavený doslova na zelené louce ve střední Evropě. V současné době se na výrobě vozů, vyznačujících se spolehlivostí a nízkou spotřebou, podílí 2400 zaměstnanců a je třetí největší automobilkou v ČR. Roční obrat společnosti TPCA se pohybuje kolem 41 milionů korun.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.