TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Projekt změny EDI poskytovatele TMMCZ

pracovník ve výrobě automobilů ve výrobní hale společnosti tmmcz

Situace v Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o.

Firma TMMCZ (Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o.) provozovala EDI komunikaci se svými obchodními partnery, zejména dodavateli, přes poskytovatele EasyLink (OpenText). V polovině roku 2015 probíhala na straně TMMCZ studie proveditelnosti přechodu na nového poskytovatele EDI služeb, pro kterou EDITEL předložil požadované podklady. Následně na konci roku 2015 probíhalo výběrové řízení na nového EDI poskytovatele pro TMMCZ, ze kterého vzešel vítězně EDITEL CZ. Od března 2016 se připravovala implementace EDI procesů TMMCZ včetně kompletace všech podkladů. Implementace pak byla plně spuštěna po podpisu smlouvy od června 2016. Postupně probíhalo jak interní testování v TMMCZ, tak testování s vybranými dodavateli. Na produkční provoz byli první dodavatelé přepnuti od listopadu 2016. Plný produkční provoz přes EDITEL, pro všechny obchodní partnery, byl zahájen 1. dubna 2017. Pro potřeby TMMCZ byla vyhodnocena jako ideální varianta služba eXite PRO díky možnosti využití nejpokročilejších technologií pro elektronickou výměnu dat v kombinaci s přizpůsobeným WebEDI portálem pro publikaci logistických dokumentů jednotlivým dodavatelům.

EDITEL vyhrál otevřený tender na EDI poskytovatele začátkem roku 2016, kde nás zaujal svým rozsahem poskytovaných služeb, potenciálem a osobním profesním přístupem lidí z EDITELu v průběhu celého výběrového řízení. Pro EDITEL znamenal projekt TMMCZ vstup do nového segmentu automotive a je vidět, že sice jsou bohatí na zkušenosti z FMCG, v rámci projektu Automotive museli zdárně překonat několik úskalí na cestě k úspěšnému spuštění celého projektu, Aleš Höfner, generální manažér.

EDI formou služby

Projekt změny EDI poskytovatele TMMCZ znamenal také komunikaci s téměř 250 dodavateli pro zajištění bezproblémového zasílání odvolávek, prognóz a samofakturace přes tradiční EDI a logistických dokumentů přes nový WebEDI portál. Nedílnou součástí proto byla služba EDITEL Community Management při shánění správných kontaktních osob na straně dodavatelů, vyhodnocení výsledků testování a kompletace důležitých podkladů pro zahájení implementace EDI komunikace. Velká část této fáze projektu probíhala formou dotazníkových průzkumů připravených „na tělo“ a doplněných přímým kontaktováním obchodních partnerů TMMCZ.

Lidé z EDITELu nám však i v projektové fázi ukázali svůj profesionální přístup, schopnost naslouchat nám a kreativně řešit nové situace a úskalí, což vedlo ke startu projektu dle harmonogramu. EDI je esenciální součástí v automotive a očekáváme jeho další rozvoj hlavně v oblasti logistiky a skladovacích procesů. Díky EDITELu jsme se vice seznámili s možnostmi PDF fakturace a nyní tím směrem plynou i naše myšlenky, Miloš Bareš, Application Systems.

Zásadní kritéria pro zdárné dokončení projektu byl bezproblémový přechod od stávajícího EDI providera k EDITELu při zvýšení kvality nabízených služeb, žádné negativní změny v rozhraní mezi TMMCZ a obchodními partnery, snížení nákladů a vyšší úroveň zákaznické podpory. Mezi hlavní výzvy projektu změny EDI poskytovatele se řadí komunikace s dodavateli, připojování dodavatelů bez přerušení „just-in-time“ principů a tím dodávek do výroby a zajištění vysoké dostupnosti EDI řešení jakožto aplikace kritické pro fungování celé společnosti. Objednávkové a dodací procesy TMMCZ jsou přímo navázány na EDI komunikaci jak v mateřském závodě, tak v jednotlivých továrnách-pobočkách.

Benefity EDI pro TMMCZ:

  • úspora nákladů za provoz EDI komunikace
  • pružnější servisní podpora v lokálním jazyce
  • využití know-how dodavatele na rozvoj EDI komunikace

O společnosti

TMMCZ-logoToyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o. (TMMCZ) se sídlem v Kolíně, je společným podnikem japonské firmy TMC a francouzské PSA Groupe. Největší výrobce automobilů na světě TMC a evropský lídr PSA Groupe podepsali smlouvu o spolupráci v lednu 2002 a v únoru 2005 začali vyrábět městské vozy Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1. Výstavba závodu TMMCZ stála celkem 20 miliard korun, což byla do té doby největší zahraniční investice na projekt postavený doslova na zelené louce ve střední Evropě. V současné době se na výrobě vozů, vyznačujících se spolehlivostí a nízkou spotřebou, podílí 2400 zaměstnanců a je třetí největší automobilkou v ČR. Roční obrat společnosti TMMCZ se pohybuje kolem 41 miliard CZK.

Logo copyright Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.