TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

EDI komunikace v LEIFHEIT CZ a.s.

žena, která myje okna pomocí přístroje Leifheit

Situace

V Společnost LEIFHEIT CZ a.s. v roce 2016 řešila přechod ze svého lokálního ERP systému na centrální systém ERP SAP v Německu. V rámci EDI dosud využívala společné lokální řešení sdílené se spolupracujícím společnostmi. V rámci přechodu na systém SAP se tedy řešila i problematika EDI komunikace s odběrateli v Čechách a na Slovensku, včetně změny logistických kanálů, kde část sortimentu zůstávala obchodována ve stávajícím systému. Vznikla potřeba zabezpečit současně hladkou komunikaci se systémem SAP, tak i stávajícím lokálním EDI řešením pro část sortimentu, proto bylo zvoleno využití platforem submIT a trustIT . Řešení bylo realizováno ve spolupráci centrálního EDI týmu LEIFHEIT s odborníky společnosti EDITEL CZ, kteří mají znalosti specifických požadavků pro Českou a Slovenskou republiku.

V krátké době se podařilo vyřešit naše specifické požadavky v EDI komunikaci spojené s přechodem na centrální ERP systém SAP. Díky spolupráci EDI specialistů spravujících naše centrální EDI řešení a konzultantů společnosti EDITEL CZ se znalostí lokálního českého a slovenského prostředí proběhla změna bez negativního vlivu na naše EDI partnery, Tomáš Mandík, finanční ředitel LEIFHEIT CZ.

Řešení

Pro řešení požadavků společnosti LEIFHEIT při přechodu na systém SAP byla zvolena kombinace platforem submIT a trustIT. Na platformě submIT jsou zabezpečovány překlady EDI zpráv, pro komunikaci se systémem SAP a centrálním EDI řešením je možno využít jednotného EDI subsetu. Veškeré zprávy přizpůsobené specifickým požadavkům jednotlivých obchodních partnerů jsou realizovány na platformě submIT prostřednictvím následného překladu. Tento přístup umožnil v rámci spolupráce EDI specialistů spravujících centrální EDI řešení LEIFHEIT a konzultantů EDITEL CZ přizpůsobení specifickým požadavkům pro český a slovenský trh a rovněž směřování části zpráv podle obchodovaného sortimentu na stávající EDI řešení. Výměna všech podstatných EDI zpráv jako jsou ORDERS, DESADV a INVOIC byla realizována se všemi požadovanými obchodními partnery. Zprávy INVOIC jsou také podepisovány elektronickým podpisem.

Pro realizaci bezpapírové elektronické fakturace byla využita kombinace s archivem trustIT, kde jsou v rámci nadstavby pro Business Monitoring a Reporting rovněž vyhodnocovány zpětnovazební zprávy z procesu elektronické fakturace, které nejsou přenášeny do systému SAP a pracovníci LEIFHEIT CZ k nim pohodlně přistupují přes webové rozhraní.

Benefity EDI pro LEIFHEIT:

  • propojení se systémem SAP v zahraničí
  • realizace EDI řešení v kombinaci centrální gatewaye v zahraničí a přizpůsobení lokálním požadavkům
  • úspora času a financí
  • snížení potencionálních chyb (není nutný ruční zápis)
  • archivace a podpora pro bezpapírovou EDI fakturaci

O společnosti LEIFHEIT

Společnost LEIFHEIT je jedním z předních poskytovatelů výrobků pro domácnost v Evropě již více než 55 let. Skupina Leifheit zaměstnává přibližně 1000 zaměstnanců. Sídlo a vedení společnosti se nacházejí v Nassau / Lahn. Odtud se produkty dodávají do více než 80 zemí světa. K dispozici je pět logistických a výrobních míst v Německu, Francii a České republice. Hlavní prodejní trhy jsou v regionech střední a východní Evropy, následují Spojené státy a Asie. Distribuce značky LEIFHEIT na českém trhu je zabezpečována od roku 1999 a od roku 2008 působí na českém a slovenském trhu společnost LEIFHEIT CZ a.s. jako prodejce značek Leifheit, Soenhle a Spirella. Společnost LEIFHEIT CZ a.s. je pobočkou německé mateřské společnosti LEIFHEIT AG se sídlem v Nassau.

Symbolic image copyright LEIFHEIT
Logo copyright LEIFHEIT

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.