TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

EDI ve společnosti Kotányi

Výrobek Kotanyi ve výrobě

Tajemná ingredience EDI

EDI? Sotva si to všimnu, prostě to funguje! Takto vnímá EDI Mar­tin Lorenz.

V minulém roce pan Lo­renz ve společnosti Kotányi zastával funkci ředitele IT a nyní je zodpo­vědný i za všechny záležitosti týkající se EDI. Úroveň důležitosti EDI není zřejmá, pokud se nepodíváme na ob­jem údajů zpracovávaných prostřed­nictvím EDI každý rok. V Kotányi to představuje v průměru 250 000 EDI zpráv ročně, které si vyměňuje pro­střednictvím EDI platformy eXite od EDITELu.

Pro Kotányi je nejvyšší prioritou rychlost, protože objednáv­ky musí být vybaveny do 24 hodin. Všechny objednávky (ORDERS) při­jaté do 11:00 hod. jsou zákazníkům doručovány ještě týž den. Většinou tyto objednávky mohou obsahovat více než 150 různých položek zboží, jak vysvětluje Martin Lorenz:

Bez EDI by nebylo možné zpracovat tyto objednávky v takovém krátkém časo­vém úseku.

Pokud se jedná o elektronickou výměnu dat ve společnosti zabývající se exportem – mimochodem, Kotányi vyváží 71 % své celkové produkce – společnost je skutečným průkopníkem. Společnost Kotányi si vyměňuje zprá­vy prostřednictvím eXite celkově napříč osmi zeměmi. Kromě Rakouska spolupracují s Německem, Českou re­publikou, Chorvatskem, Maďarskem, Polskem, Slovinskem a Slovenskem. Podle pana Lorenza to na mezinárodní úrovni také funguje hladce:

V celé Evropě se většinou zabýváme stejnými obchodními řetězci, což se promítá do množství synergií.

Skutečnost, že všechny pobočky fungují centrálně prostřednictvím společného systému ERP (Infor), je také velikou výhodou.

Podpora ze strany EDITELu se obvyk­le vyžaduje pouze při rozšiřování sys­tému. Ještě nedávno sem patřilo například zavedení zpracování faktur a dobropisů (INVOIC) prostřednictvím EDI v Maďarsku, implementace elekt­ronického podpisu v České republice a zavedení elektronických příjemek (RECADV) pro Spar ve Slovinsku. Ve většině případů tyto speciální EDI požadavky de­finuje zákaz­ník.

Děláme vše, co je v našich silách, abychom im­plementovali tyto požadavky zákazníků ma­ximálně do jednoho až dvou týdnů, řekl Martin Lorenz.

Pokud jde o vlast­ní zaměstnance společnosti, Kotányi je v oblasti EDI velmi inovativní. Jedním z příkladů je systém BuyIT, online ob­jednávkový EDI portál, který Kotányi využívá pro své servisní pracovníky v terénu. Umožňuje jim zpracovávat ob­jednávky online v době, kdy jsou ještě u zákazníka nebo krátce na to pomocí počítače nebo tabletu, což podle pana Lorenza „dává našim zaměstnancům v terénu přehled o ak­tuálních objednávkách.“

Co se týče otázky budoucích rozšíření a vylepšení v oblasti EDI domnívá se, že největší potenciál spočívá ve zpracování plateb, což je důvod, proč plánuje v budoucnu podpořit zavedení platebních avíz (REMADV).

Pro nového ředitele IT je nejdůležitější prostě to, že vše probíhá tak hladce jako předtím, protože si nemůžeme dovolit, aby se naše výrobky opozdili s dodávkou ani jen o jeden den. Teď i v budoucnosti tato „tajemná ingredience“ EDI zajistí, že se něco takového nestalo a nestane.

Den v Kotányi podle čísel:

  • 1 milión vyrobených produktů
  • 4 500 různých čísel artiklů
  • 3 000 – 5 000 objednaných položek
  • až 1 000 EDI zpráv
  • klienti ve více než 40 zemích
  • 24 hodin od objednávky po doručení

O Kotányi

Společnost Kotányi, založena v roce 1881 v maďarském městě Szeged, je jedním z ne­júspěšnějších rodinných podniků v Rakousku. Kromě toho, že je lídrem na trhu v Rakousku, patří tato společnost specializující se na koření i mezi top značky na trhu v 20 zemích střední a východní Evropy. Po zvýšení prodeje o 5 pro­cent na celkem 165 milionů EUR v roce 2018 společnost Kotányi i nadále roste. Společnost se sídlem ve Wolkersdorf v Dolním Rakousku má 570 zaměstnanců.

 

Symbolic image copyright Kotányi
Logo copyright Kotányi

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.