TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Komplexní EDI služby pro REWE International AG

Zaměstnanec společnosti Merkur před regálem s ovocem a zeleninou - EDI služby pro REWE International

Průkopník v oblasti EDI

V předchozích dvou desetiletích společnost REWE International AG průběžně investovala do středoevropských trhů. Díky rozšiřování své EDI infrastruktury v této oblasti se také stala jedním z průkopníků v používání EDI. Aby toho dosáhla, potřebovala REWE International řešení EDI, které nabízí víc než jen maximální kvalitu služeb. Muselo být též flexibilní a efektivní, aby bylo schopno vyhovět technickým požadavkům centrály, místních maloobchodních sítí a obchodních partnerů.

Naše úspěšná spolupráce s EDITELEM trvá již 25 let. Pokud jde o rozšiřování naší sítě EDI, víme, že se můžeme spolehnout na profesionalitu a hluboké znalosti odborníků ze společnosti EDITEL. Dipl. Ing. Norbert Bures, Director of IT and Organizational Affairs

Špičkové služby v oblasti EDI

Spolupráce REWE International AG s komunikační sítí eXite® poskytovanou společností EDITEL představuje vlajkový projekt v optimalizaci potenciálu, která EDI nabízí. Společně s rozvojem obchodních aktivit společnosti REWE International AG docházelo také k postupnému zdokonalování sítě eXite®. Nyní představuje hlavní platformu pro výměnu obchodních dat s maloobchodními prodejnami a obchodními partnery REWE International AG. Pobočky společnosti EDITEL poskytují podporu uvedených procesů v jednotlivých regionech. Veškeré procesy týkající se objednávek a dodávek zboží jsou díky vysoce dostupnému spojení mezi platformou eXite® a EDI centrem spol. REWE International AG plně automatizované. To umožňuje vysokou efektivitu a dlouhodobou udržitelnost procesů, které zajišťují řízení dodavatelského řetězce.

Jediné připojení pro všechny obchodní partnery

eXite® představuje pro REWE International AG centralizovaný distribuční uzel pro všechny obchodní partnery, kteří působí ve střední a východní Evropě. Pomocí eXite® dochází k výměně miliónů elektronických obchodních transakcí s více než 1 000 místními i zahraničními dodavateli a obchodními partnery. V návaznosti na postoj společnosti EDITEL, usilující vždy o jedno správní místo, jsou již smlouvy s místními poskytovateli služeb EDI minulostí. Všichni poskytovatelé dostávají elektronická data přímo, pomocí výkonné sítě eXite®.

EDITEL je spolehlivým partnerem pro spolehlivé uvádění EDI komunikace do provozu jak v Rakousku, tak v dalších zemích, v nichž REWE International AG působí. EDITEL tak hraje klíčovou roli v úspěšném završení projektu zavedení EDI, který je pro nás velice důležitý, Mag. Sabine Thaler, division manager pro organizaci a projektový management.

Partner management pro REWE International AG

REWE International AG nedávno zahájila velký projekt, jehož cílem je výrazně podpořit pronikání EDI do mezinárodních maloobchodních sítí. Projekt je zaměřen jak na rozšíření EDI komunikace u dodavatelů, kteří již jsou do systému zapojeni, tak na zapojování nových dodavatelů. Hlavním cílem je 100% zavedení EDI ve všech zemích, v nichž REWE International AG působí.

Služby, které EDITEL poskytuje společnosti REWE International AG:

  • EDI komunikace prostřednictvím platformy eXite®
  • integrace EDI
  • elektronická fakturace
  • digitální archivace
  • partner Management

Výhody vyplývající pro společnost REWE International AG z EDI:

  • efektivní řízení dodavatelského řetězce
  • jedno rozhraní pro všechny obchodní partnery
  • bezproblémové zapojování místních i zahraničních partnerů
  • bezpečná a vysoce dostupná síť EDI

Společnost

Společnost REWE International AG je se svou sítí 2 500 maloobchodních prodejen (BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA a ADEG) jednou z největších rakouských společností v oblasti rychloobrátkového zboží. Společnost má v Rakousku a v dalších zemích 75 000 zaměstnanců, kteří pracují ve 3 600 maloobchodních prodejnách. REWE International AG je součástí německé REWE Group, jednou z předních evropských korporací v oblasti maloobchodu a turistického ruchu. Centrála REWE International AG sídlí v rakouském Wiener Neudorf. Odtud REWE International AG koordinuje veškeré činnosti související s EDI ve všech svých maloobchodních prodejnách v Rakousku a Itálii, ale také v Bulharsku, Chorvatsku, Rumunsku, na Slovensku, v České republice .

Logo copyright REWE International AG

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.