TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

EDITEL zavedl zprávu ORDRSP pro Penny Market

asistentka prodeje v oddělení ovoce a zeleniny v Penny Market

Společnost Penny Market s.r.o. se rozhodla reagovat na legislativní požadavky vyplývající ze Zákona o významné tržní síle zavedením potvrzování EDI objednávek zprávou ORDRSP (orders response – odpověď na objednávku). Realizátorem projektu zavádění ORDRSP ve společnosti Penny Market s.r.o. je společnost EDITEL CZ, líder EDI trhu. Penny Market s.r.o. si klade za cíl pomocí zprávy ORDRSP předejít potenciálním výpadkům zboží na prodejnách. Dodavatele již s tímto požadavkem oslovila ve spolupráci se svým partnerem, společností EDITEL CZ.

Novela zákona č. 395/2009 Sb. o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití přináší také povinnost písemně sjednat dobu, nebo způsob jejího určení pro dodávku předmětu koupě a určení jejího množství za stanovené období, nebo určení množství jednotlivé dodávky předmětu koupě. Srozumitelně řečeno, každá objednávka obchodního řetězce musí být písemně potvrzena dodavatelem. Potvrzení je možno poslat např. v listinné podobě, elektronicky podepsaným e-mailem nebo faxem. Společnost Penny Market, člen jednoho z nevýznamnějších partnerů společnosti EDITEL Group, skupiny REWE, se rozhodla preferovat potvrzení prostřednictvím elektronické výměny dokladů (EDI), kterou má se svými klíčovými dodavateli zavedenu již mnoho let. Zavedení nové EDI zprávy tedy znamená splnění legislativních požadavků tou nejefektivnější cestou.

Pohled EDI partnera, společnosti EDITEL CZ

Jak vnímáte přístup společnosti Penny Market k řešení problematiky zákona o významné tržní síle.

V praxi se setkáváme s velmi rozdílnými přístupy, od obstarožního čistě papírového až po pragmatický elektronický přístup. Penny Market je jedním z hlavních nositelů myšlenky EDI, elektronické výměny obchodních dokumentů a vážíme si, že jsme jim partnerem v tomto projektu. Role společnosti EDITEL CZ je budovat, definovat a zavádět elektronickou fakturaci a elektronickou výměnu obchodních dokumentů, neboli EDI na trh. Vnímáme to jako naše poslání a vážíme si každého partnera, který jej s námi sdílí, konstatuje Jan Mrvík, výkonný ředitel společnosti EDITEL CZ.

Můžete trochu přiblížit projekt implementace nové zprávy ORDRSP?

Pro EDITEL je rozjezd nových typů zpráv rutinní záležitostí. V případech, kdy jsou obě strany připravené je to snadné, ale horší jsou případy, kdy jedna či druhá strana nemá podporu daného formátu, vyžadovaného protistranou ve svém Informačním Systému. Společnost Penny Market proto využila služeb Partner Managementu naší společnosti, aby byla zajištěna nutná koordinace se všemi zainteresovanými, tedy nejen s pracovníky Penny Marketu, s kolegy z dotčených oddělení EDITELU, ale hlavně s dodavateli či jejich providery. Celkem bylo osloveno okolo 300 dodavatelů, kteří byly vyzváni k zasílání tohoto typu zpráv. V současné době probíhá jejich postupné zapojování, které za EDITEL řídí kolegyně Blanárová z oddělení Partner Management, konstatuje Jan Molnár, obchodní manažer společnosti EDITEL CZ.

Ohledně zavedení zákona o významné tržní síle do praxe, se již objevila řada článků a názorů. Vedou se odborné diskuze. Jaká je Vaše role?

Ano, máte pravdu, vede se celá řada diskuzí, dokonce na mezinárodní úrovni. Na podzim jsem vypracovával stanovisko pro kolegy z Německa a Rakouska. Naši roli jsem popsal výše. EDITEL je se svými partnery budovatel EDI trhu nejen v ČR, ale i zemích střední a východní Evropy, odpovídá Jan Mrvík, výkonný ředitel společnosti EDITEL CZ.

 

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.