TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

EDITEL je providerem pro přenos UDI dat do USA

Přenos dat v systému UDI

UDI (Unique Device Identification) je celosvětově platný systém pro standardizovanou identifikaci zdravotnických produktů schválený v roce 2014 vládní agenturou FDA (Food and Drug Administration) sídlící ve Spojených státech amerických.

Identifikace zdravotnických výrobků ve smyslu přenos dat UDI.

Pro výrobce evropské zdravotnických produktů to znamená, že chtějí-li své produkty exportovat na americký trh, musejí splnit všechny požadavky spojené s UDI. V dubnu 2020 vstoupí po tříletém přechodném období v platnost evropské nařízení pro identifikaci a registraci UDI. Z nařízení vyplývají obdobná opatření jako jsou ta, která pro UDI vyžaduje FDA.

Výrobci v EU musejí uchovávat údaje týkající se jejich produktů. Kromě toho je nutné mapování dat souvisejících procesů (označování, přenos dat atd.). Výrobci v zemích EU potřebují uchovávat data specifická pro konkrétní produkty. Navíc je nutné také mapování dat pro související procesy (štítkování, přenos dat atd.).

UDI vyžaduje, aby výrobci poskytovali konkrétní informace jak o sobě, tak o svých produktech a obalech. Dále musejí uchovávat kmenová data v centralizované databázi. Na americkém trhu k tomu slouží databáze GUDID (Global UDI Database). Pokud výrobce prodává pouze omezené množství produktů, je možné provést ruční zadání dat do webové aplikace GUDID. Pro efektivní zpracování většího počtu produktů se doporučuje vytvoření automatizovaného rozhraní. Jako oficiální externí poskytovatel pro FDA nabízí EDITEL své osvědčené automatizované řešení pro přenos dat do databáze GUDID.

EDITEL externí poskytovatel pro FDA

Po procesu validace a konverze je základem systému rozhraní platformy eXite EDI, které dle požadavků na předání ze strany FDA převádí inhouse soubory od výrobce na zprávy ve formátu HL7. Speciální monitorovací nástroj zaznamenává odeslání každé transakce a její úspěšné dokončení.

Podle generálního ředitele společnosti EDITEL, Gerda Marlovitse, činí toto osvědčené řešení a úzká spolupráce s GS1 Austria z EDITELu jasnou volbu při výběru poskytovatele pro přenos dat v systému UDI.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.