TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

SPAR spoléhá na RECADV

RECADV (Příjemka)

RECADV není jen potvrzení příjmu zboží. RECADV (příjemka) dokáže zrychlit tok informací, minimalizovat nesrovnalosti ve fakturách a snížit nápor práce ve skladu, na prodejně i na účetním oddělení. Společnost SPAR Austria těchto výhod využívá jak ve svůj prospěch, tak ve prospěch svých dodavatelů. Daniel Schuster (vedoucí elektronických nákupů a B2B projektů) ze společnosti SPAR Austria se problematice podrobněji věnuje v následujícím interview:

Společnost SPAR Austria začala nedávno používat RECADV. Proč?

Obchodní partneři v rámci EU stále častěji vyžadují zprávy RECADV jako potvrzení příjmu zboží. Navíc očekáváme, že používání RECADV povede ke snížení chybovosti faktur.

Které součásti Vaší společnosti z této změny těží nejvíce?

Velký přínos pozorujeme ve všech oblastech, kterých se dotýkají nesrovnalosti v množství dodaného zboží a ve fakturách. Naši zaměstnanci na prodejnách a ve skladech už nemusejí hlásit rozdíly v množství zboží. V rámci obchodu a účetnictví RECADV odbourává kontroly chyb ve fakturách, případně chyby zcela eliminuje.

Jaké výhody plynou z RECADV pro Vaše dodavatele?

Jakmile SPAR obdrží zboží, je o dodaném množství okamžitě zpravena centrála dodavatele, což podstatně urychluje výměnu informací. Další výhodou je pro naše dodavatele možnost fakturovat hned po dodání zboží, což snižuje riziko stížností a následných kroků (opravy, vystavování dobropisů).

Znamená toto rozšíření více práce pro Vaše klienty?

Někteří dodavatelé budou muset u svých faktur přizpůsobit datum vystavení. Vyplatí se počkat na potvrzení o přijetí zboží v RECADV, protože se tím eliminují případné dobropisy. Pro dodavatele, kteří už používají INVOIC nebo se k tomu chystají, bude vše podstatně jednodušší. Tento postup je ostatně mnohem efektivnější, než v případech, kdy se stále ještě počítá s tiskem dokumentů, obálkováním a doručováním poštou.

Jakou podporu poskytuje SPAR svým dodavatelům při implemetaci RECADV?

SPAR nabízí možnost testovacího období každému dodavateli, který má zájem o potvrzování množství dodaného zboží pomocí zpráv RECADV.

Plynou z RECADV výhody i pro další strany?

Čím více účastníků se na dodávce zboží podílí, tím větší jsou výhody, které jim RE-CADV nabízí. Ve střednědobé perspektivě by do této skupiny mohli spadat také poskytovatelé logistických služeb. Usilujeme o zkrácení času přenosu informací našim smluvním dodavatelům a vystavovatelům faktur a o doručování RECADV přímo těmto partnerům.

Jak bude SPAR své dodavatele motivovat k používání RECADV?

V první fázi nabídneme v EDI tuto možnost všem dodavatelům, kteří už dostávají tradiční potvrzení příjmu zboží nebo mají s RECADV předchozí zkušenost. Ve druhé fázi oslovíme dodavatele, u nichž jsme opakovaně zaznamenali nesrovnalosti ve fakturách.

RECADV – potvrzení příjmu zboží

RECADV (příjemka) je druh EDI zprávy ve standardu EANCOM, používaný k potvrzování příjmu zboží. Zpráva obsahuje podrobné informace o nesrovnalostech v množství zboží, chybějícím zboží a krádeži, případně poškození zboží při přepravě.

Výhody pro dodavatele:

  • dodavatelé se dozví, zda bylo jejich zboží přijato v souladu s objednávkou
  • eliminuje dobropisy vystavované kvůli chybám ve fakturách

Výhody pro prodejce:

  • méně chyb při vystavování faktur
  • data o přijetí zboží jsou dostupná v systému
Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.