+ 420/261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI-KONZULTACE -011

Pipelife

Společnost Pipelife Czech s.r.o. ke své výrobní a obchodní činnosti používá informační systém SAP, řízený z centrály v zahraničí, s jehož pomocí jsou vytvářeny potřebné obchodní dokumenty. Díky připravenosti tohoto systému generovat a přijímat formát IDOC proběhla integrace EDI velmi hladce.

Společnost používá formát XMLIDOC a přijímá zprávy typu ORDERS (objednávka), dále zpětnovazební zprávu AUTACK na vlastní faktury a zároveň odesílá ORDRSP (potvrzení objednávky), DESADV (dodací list), INVOIC (faktura) a jako potvrzení ORDERS zprávy CONTRL (kontrolní zpráva). Plně se tak projevují výhody služby submIT, kterou společnost pro EDI komunikaci používá.

Řešení na platformě eXite®

Pro zajištění obchodní komunikace s odběrateli a zákazníky dochází k výměně EDI zpráv typu ORDERS, ORDRSP, DESADV a INVOIC. Při implementaci EDI řešení došlo k propojení informačního systému SAP se systémem SubmIT.

Systém zastřešuje všechny klíčové procesy společnosti za účelem efektivní komunikace s obchodními partnery, řízení datových toků přesného zpracování dat a také kontroly kvality datového obsahu. Náhled na všechny doklady je možný z jakéhokoliv prohlížeče autorizovaných osob ve společnosti.

Objednávky od zákazníků jsou překládány z EDI formátu a doručeny na server společnosti Pipelife Czech s.r.o. Všechny daňové EDI doklady jsou navíc uloženy v důvěryhodném archivu od EDITELu po dobu 11 let.

EDI pro nás znamená jasnou výhodu při smluvních procesech jak se stávajícími zákazníky, tak s novými. Díky zavedení EDI se nám obchodní procesy zefektivnily, hlavě procesy objednávek a fakturace. I to je důvod, proč s pomocí EDITELu oslovujeme další naše zákazníky, aby se připojili do světa EDI, zhodnotil spolupráci se společností EDITEL CZ Michal Ševela, Supply Chain Manager společnosti Pipelife.

Společnost

Společnost Pipelife Czech s.r.o. je významným výrobcem a největším prodejcem plastových potrubních systémů v České republice. Nabízí nejširší výrobní sortiment potrubí a dalších komponent z PVC, PE, a PP pro in house i pro inženýrské sítě. Jde o výrobky tuzemské i z dalších závodů holdingu Pipelife. Společnost Pipelife Czech byla založena v roce 1994 holdingem Pipelife a Fatrou Napajedla a.s. pod tehdejším názvem Pipelife – Fatra s.r.o. Odkoupením podílu Fatry přešel v roce 2004 podnik plně do vlastnictví holdingu Pipelife a v současnosti nese název Pipelife Czech s.r.o. Od roku 2012 je stoprocentním vlastníkem holdingu Pipelife společnost Wienerberger AG.

Benefity EDI pro Pipelife:

  • přehledné provázání jednotlivých zpráv obchodní výměny
  • úspora času a financí
  • snížení potencionálních chyb (není nutný ruční zápis)
  • archivace a podpora pro bezpapírovou EDI
Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.