TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

NORMA – dlouhodobý uživatel EDI

Společnost NORMA - dlouhodobý uživatel EDI

EDI komplexní řešení od EDITELu

Společnost NORMA již více než 15 let využívá EDI komunikaci se svými dodavateli. V současnosti je tak pokryto zpracování více než 80 % komunikace objednávek a faktur. Do budoucna by chtěla dosáhnout téměř 100 % pokrytí. Česká pobočka společnosti tak předstihla i svojí mateřskou společnost.

V první fázi se implementovala elektronická fakturace na úrovni příjmu zpráv INVOIC zejména s dodavateli z České republiky, čímž využila již v té době zavedených standardů a připravenosti dodavatelů. V následující fázi společnost NORMA realizovala i formalizaci zpětné vazby k dodavatelům prostřednictvím zprávy COMDIS – obchodní námitka. Z organizačního hlediska celý tento proces zabezpečovala společnost Norma vlastními silami.

Vzhledem ke specifičnosti prodávaného sortimentu má společnost Norma řadu zahraničních dodavatelů, a proto ve druhé fázi přistoupila k zapojení i těchto dodavatelů. Vzhledem k vyšší náročnosti tohoto procesu a nižší připravenosti dodavatelů začala společnost Norma využívat službu Partner Management poskytovanou společností EDITEL. Paralelně s tímto procesem implementovala společnost NORMA také zasílání EDI objednávek. Nejdříve se jednalo o objednávky pro centrální sklad a následně i pro přímé dodávky. Tímto vyšla vstříc požadavkům svých dodavatelů.

EDI služby

Společnost NORMA implementovala EDI řešení společnosti EDITEL včetně důvěryhodného archívu trustIT. Řešení je automatizovaně propojené s informačním systémem Navision a dalšími systémy společnosti NORMA.

Komunikace s obchodními partnery je realizována prostřednictvím sítě eXite®. Řešení trustIT včetně nadstavby pro Business Monitoring a Reporting dovoluje pracovníkům společnosti Norma pohodlně sledovat veškerou EDI komunikaci s partnery. Dále také umožňuje sledování potvrzování objednávek a generování pravidelných reportů. V rámci připojování nových dodavatelů využívá společnost NORMA službu Partner Management poskytovanou společností EDITEL.

Ve společnosti EDITEL jsme nalezli nejen skvělého partnera po odborné stránce, ale i po lidské. Stabilní tým vždy připravených odborníků nám zajišťuje bezproblémový a spolehlivý chod EDI komunikace a zároveň se nám daří společnými silami ho pro potřebu Normy neustále rozvíjet. Troufám si říct, že se za těch 15 let z nás stali přátelé, a přitom si vždy zachovali profesionální přístup a vzájemný respekt, sdělil Pavel Bors, finanční ředitel společnosti NORMA.

O společnosti:

Společnost NORMA svým celkovým konceptem představuje jednoho z největších německých diskontních prodejců potravin. Společnost patří už více než pět desetiletí k vedoucím diskontním řetězcům a úspěšně pokračuje v neustálém růstu.

Díky promyšlené koncepci, jednotnému vystupování, atraktivnímu vzhledu a jasné organizační struktuře NORMA každý den znovu naplňuje své vysoké nároky na kvalitu. Rozsáhlý sortiment každodenní potřeby doplňují týdenní aktuální nabídky z oblasti potravinářského i nepotravinářského zboží mimo jiné o sezónní druhy zboží sledující trendy na téma domácnost, rodina a volný čas. Díky své cenové politice NORMA nabízí cca 1000 druhů potravinářského zboží, zboží denní potřeby a akčního nepotravinářského zboží za mimořádně příznivé ceny.

Benefity EDI pro NORMA:

  • zrychlení a zpřehlednění nákupního procesu
  • zrychlení zpracování faktur a snížení personální náročnosti
  • snížení potencionálních chyb (není nutný ruční zápis)
  • archivace a podpora pro bezpapírovou EDI fakturaci
Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.