TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Osvědčené postupy: jak úspěšně zapojit předdodavatele

Robot technology in the automotive industry for displaying upstream EDI for pre-suppliers

Maloobchodní prodejci potravin a potravinářský průmysl patří bezpochyby mezi průkopníky elektronické výměny dat (EDI) v B2B sektoru. Automobilový průmysl však také získal bohaté zkušenosti ve vývoji řešení specifických pro vlastní odvětví. Jedním z nich je osvědčená praxe zapojování dodavatelů na všech úrovních dodavatelského řetězce do systému (upstream EDI). Což je příklad hodný následování.

Výrobci, velkoobchody, zprostředkovatelé i maloobchodníci ve všech odvětvích se v jedné věci shodují: skladování představuje významný faktor, který ovlivňuje náklady. Pojí se s ním výdaje na provozní prostory, zaměstnance a vázaný kapitál, ale také veškerá rizika se skladováním spojená. Potraviny se rychle kazí, oblečení může vyjít z módy nebo podléhá sezónnosti. Vozidla zase přestávají být pro spotřebitele atraktivní ve chvíli, kdy se objeví nový model.

Maloobchodní prodejci potravin jsou průkopníky EDI

Pro všechna odvětví je společné i to, že jim elektronická výměna dat (EDI) přináší řadu výhod. Maloobchodníci a výrobci potravin jsou zde skutečnými průkopníky. Společnost EDITEL jako přední poskytovatel služeb EDI představuje pro toto odvětví již 40 let spolehlivého partnera a významně formuje technologie, které se v EDI využívají. V průběhu let si EDI postupně osvojuje stále širší spektrum odvětví.

Generální ředitel společnosti EDITEL Gerd Marlovits podotýká: „ODETTE je pro automobilový průmysl tím, čím je EANCOM pro průmysl spotřebitelský. Každé odvětví používá takové řešení, jaké nejlépe vyhovuje jeho potřebám.“

Uvažování mimo zaběhnutý rámec ukazuje širší souvislosti

Odlišnosti v řešení, která používají jednotlivá odvětví, nabízejí skvělou příležitost, jak se od sebe vzájemně učit. Automobilový průmysl se koneckonců považuje za jedno z nejnáročnějších odvětví, co se automatizace výroby a digitálního propojení dodavatelů týče. V této souvislosti jsou zásadní dva technické pojmy: „just in time (JIT)“ a „just in sequence (JIS)“.

Vzhledem k tomu, že zákazníci v automobilovém průmyslu vyžadují rozmanité prvky, vyrábějí se jednotlivé modely automobilů v různých verzích. Několik paralelních výrobních linek složitost ještě zvyšuje. Pro představu: jen v roce 2019 vyrobilo 19 největších světových výrobců automobilů 78,6 milionu automobilů (podle dat CAM, včetně lehkých užitkových vozidel). Zde je vidět, že přesnost v nákupu, skladování a logistice jednotlivých komponent je v automobilovém průmyslu klíčová.

Odpovídající množství ve správný čas

Co se jeví jako herkulovský úkol, je zvládnutelné právě díky konceptům jako „just in time“ a „just in sequence“. Rozumí se jimi, že dodavatelé v automobilovém průmyslu dodávají díly a součástky na montážní linku nejen v odpovídajícím množství a parametrech, ale také přesně v čase, který zákazník požaduje. Pomáhá to vyhnout se chybám na straně montážních techniků.

Takto složitá a zároveň sofistikovaná logistika by vůbec nebyla možná bez hladké výměny informací mezi výrobci automobilů a jejich dodavateli prostřednictvím EDI (v ideálním případě na třech úrovních, které se nazývají “ TIER 1 – 3″).

Upstream EDI: další článek v řetězci

I výrobci potravin ve stále větší míře objevují výhody upstremového EDI, tedy začlenění dodavatelů na všech úrovních dodavatelského řetězce do systému. Tento přístup ale zatím není příliš rozšířený. Kromě přímého zefektivnění procesů má upstream EDI i další pozitivní dopady: díky detailnější koordinaci dodavatelského řetězce je tak možné zabránit nadprodukci a plýtvání potravinami. Technologie EDI hraje významnou roli i v oblasti kontroly původu a sledovatelnosti výrobků. Přesné informace jednak uspokojují rostoucí poptávku spotřebitelů po informacích, zároveň se ale velmi osvědčují v případech, kdy dojde ke stažení výrobku z prodeje a z regálů je třeba vyřadit pouze určité jeho šarže, nikoli všechny výrobky.

Icon \'i\'

O společnosti EDITEL

EDI Blog

EDITEL je mezinárodním předním poskytovatelem služeb v oblasti elektronické výměny dokumentů EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), který se specializuje na optimalizaci procesů dodavatelského řetězce. Společnost poskytuje služby klientům v mnoha různých odvětvích.

Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit ipopba

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.