TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

EDI řešení pro Kompan

Kompan_playground_l

Hra a fitness pro náš rozvoj i odpočinek

Každý měsíc v KOMPANu navrhují, vyrobí a nainstalují více než 1 000 dětských hřišť nebo fitness ploch v 90 zemích. Z toho ve 30 zemích se věnují realizaci přímo, v dalších pak instalaci svěří pečlivě vybraným kvalitním agentům a partnerům. Jedna instalace se tak v průměru stane každých 44 minut.

Spolu s urbanizací na počátku 70. let se stále více a více žen začalo pohybovat na trhu práce. Důsledkem toho začal ve školkách narůstat počet dětí, na které byl vyvíjen tlak, aby rozvíjely své základní dovednosti a schopnosti – fyzické, sociální, kognitivní i tvůrčí. Proto se společnost KOMPAN rozhodla vytvořit tým dětských odborníků – Herní institut KOMPAN – jehož cílem bylo vymyslet produkty pro takovýto dětský rozvoj. Abstraktní témata produktů, jako jsou Moments a Story Makers, rozvíjejí svět fantazie v mysli dítěte, podněcují dramatické hry a rozvíjejí sociální dovednost.

Efektivní logistika je bez EDI nemyslitelná

Pokud vyrábíte a montujete dětská hřiště, je pro vás klíčové to, abyste měli efektivní komunikační kanál s obchodními partnery, kteří pro vás zajišťují transport vašich výrobků na přesně určené místo. „EDI komunikaci si v této chvíli zajišťujeme prostřednictvím software, který máme instalovaný a provozovaný na vlastní infrastruktuře. Software již nemá žádnou podporu a rozvoj a nelze ho provozovat na novějších operačních systémech. Z tohoto důvodu existuje požadavek na převedení EDI komunikace k externímu poskytovateli,“ konstatoval Tomáš Zich, Production ERP Manager společnosti KOMPAN Czech Republic s.r.o. v rámci poptávky, se kterou oslovil EDITEL.

Zmiňovaný software mimo jiné zajišťoval tvorbu specifických EDI zpráv IFTMIN (instrukce k transportu) a IFTMCS (potvrzení instrukcí k transportu), které jsou předávány logistické společnosti. Klíčovým požadavkem tedy bylo zabezpečení této stávající výměny obchodních dokumentů sloužících ke zjednodušení a zrychlení dodavatelsko-odběratelského vztahu novým, moderním a na interní správu méně náročným EDI řešením. „V dnešní době již ale není nutné udržovat a rozvíjet takový software svépomocí, pokud ke spolupráci oslovíte společnost EDITEL“ říká Jan Kouba, Business Consultant a dodává: „V tomto případě je platforma eXitePRO plnohodnotné EDI řešení poskytované formou služby, které klade na infrastrukturu zákazníka minimální nároky.“ „Pro potřeby společnosti KOMPAN Czech Republic s.r.o. jsme proto vyhodnotili jako optimální řešení střední velikosti, které poskytuje potřebný funkční rozsah, více než dostatečnou výkonnost pro významný distribuční uzel a zároveň toto řešení představuje cenově atraktivní volbu.“ dodává Viktor Petráš, ředitel obchodu a marketingu ve společnosti EDITEL. V současné době si partneři vymění zhruba 10000 zpráv měsíčně, ovšem navržené řešení lze snadno škálovat a rozšířit i o další obchodní dokumenty jako jsou například dodací listy nebo faktury. „Až někdy půjdete kolem dětského hřiště, vzpomeňte si na to, že právě tohle konkrétní mohlo být zrealizováno s pomocí EDI řešení od společnosti EDITEL,“ říká Jan Kouba.

O společnosti

Kompan_logoSpolečnost Kompan je světovým lídrem v oblasti venkovních herních a fitness ploch. ‚Kompan‘ pochází z dánského slova pro společníka a celoživotního přítele (česky podobné kumpán). Dětská hřiště jsou spjata s dítětem po celou dobu jeho vývoje. Fitness institut KOMPAN spolupracuje s univerzitami za účelem vytváření produktů, které mají pozitivní dopad na tělesné zdraví návštěvníků. Na veřejné úrovni je zdravější komunita ekonomicky a ekologicky spolehlivější. Rodinné vlastnictví společnosti KOMPAN a partnerství s top 60 manažery umožňuje činit co nejlepší dlouhodobá rozhodnutí pro návštěvníky, zákazníky, partnery a zaměstnance s cílem rozvíjet a podporovat především dětské komunity.

Symbolic image copyright Kompan
Logo copyright Kompan

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.