TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Zavedení EDI komunikace ve společnosti Persa

Persa-product_l

Válcujeme s EDI

Pro zavedení EDI komunikace ve společnosti Persa, a.s. byla klíčovým požadavkem výměna obchodních dokumentů elektronickou cestou (EDI) se dvěma zákazníky, Hamm AG, členem skupiny WIRTGEN a – KION Warehouse Systems GmbH.

Projekt byl spuštěn úvodním nastavením příjmu odvolávek (DELFOR) od obou partnerů. V dalších fázích projektu budou postupně implementovány dodací listy (DESADV) a faktury (INVOIC), které bude svým zákazníků společnost Persa posílat zpět.

„Hledali jsme řešení, které by uspokojilo rostoucí požadavky našich partnerů na vzájemnou digitalizaci výměny obchodních dokumentů. Po úvodní analýze jsme zjistili, že pro zvýšení kvality vstupů do výroby potřebujeme minimalizovat manuální zásahy našich zaměstnanců a najít takové řešení, které ve spolupráci s naším ERP systémem pokryje více operací s doklady najednou“, popisuje Ing. Dagmar Petruželová, člen představenstva Persa, a.s.

Vše funguje, jak má

Díky řešení od EDITELu a napojení na ERP systém QI od společnosti Melzer, spol. s r.o., společnost Persa řeší hned několik vnitřních procesů najednou. Pomocí služby eXitePRO CCF přijímá odvolávky v deklarovaných formátech partnerů, které jsou následně automaticky přeloženy do jednotného formátu XML EDITEL a importovány do ERP systému QI. Na základě dat obdržených z odvolávek je v ERP QI řízena výroba a expedice pro zajištění včasných dodávek v daných termínech a objednaných počtech. Po expedici vyrobených dílů jsou z ERP QI v jednotném formátu XML EDITEL exportovány dodací listy, které jsou ve službě eXitePRO CCF překládány do požadovaných EDI formátů partnerů a následně odesílány dohodnutými komunikačními kanály. Stejným způsobem jsou řešeny faktury, vystavené na základě potvrzených dodávek.

„Automatizace pro naši výrobu byla nesmírně důležitá a je zajisté převratným milníkem. Návratnost investovaných finančních prostředků dosáhneme již po roce používání navrženého EDI řešení od společnosti EDITEL“, dodává paní Petruželová.

Výhody elektronické výměny dokumentů

Jedná se zejména o úsporu mzdových nákladů spočívající v eliminaci ručního zadávání dat a minimalizaci chybovosti. Celková automatizace procesů při zpracování obchodních dokumentů je pak jednoznačným přínosem. Největší důraz byl kladen na zaručenou návratnost investice díky využití standardizované a osvědčené technologie.

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY:

  • Informace jsou přenášeny v reálném čase, což urychluje zpracovávání
  • Vyšší přesnost a nižší chybovost, oproti ručnímu zadávání dat
  • Monitoring a možnost kontroly všech transakcí
  • Žádné mezery v integraci

ZDOKONALENÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ:

  • Zlepšení spolupráce mezi obchodními partnery různých společností
  • Transparentní procesy díky nepřetržitému toku dat
  • Vysoká kvalita informací pro plánování výroby, optimalizaci zásob, rychlejší odezvu atd.

O společnosti

Společnost Persa, a.s. je rozvíjející se českou rodinnou firmou působící na národním trhu od roku 1991. Díky skvěle fungujícímu a dlouhodobě stabilnímu pracovního kolektivu se vypracovala na dnešní středně velkou firmu o třech divizích s obratem 12 mil. eur a roční spotřebou kovového materiálu o objemu 7000 tun. Zakládajícím oborem byla dopravně-spediční činnost. Od roku 1999 rozšířila společnost své podnikatelské aktivity ve strojírenské oblasti o výrobní závod v Kněževsi u Prahy, který je na mimořádném vzestupu. Ve spedici firma realizuje přepravy v tuzemské i zahraniční silniční kamionové dopravě po celé EU. Zároveň je i jako speditér aktivní v námořní a letecké dopravě. Pro partnery zajištuje doprovodné logistické a administrativní služby. Uskutečňuje 1 500 až 2 000 přeprav měsíčně. Ve strojírenském závodě vyrábí strojní součásti pro stavební stroje a vysokozdvižné vozíky pro zahraniční zákazníky. Pro výrobu složitých svařenců používá Persa nejmodernější technologie, v oblasti dělení materiálu, obrábění, ohýbání, svařování a lakování. Nejmenším oborem společnosti je zastoupení osmi významných zahraničních oděvních firem na českém trhu v oblasti dámské i pánské módy.

Symbolic image copyright Persa, a.s.
Logo copyright Persa, a.s.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.