TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Dodavatelské řetězce v automobilovém průmyslu

Zásobování OEM jedním kliknutím – dodavatelský řetězec úrovně v automobilovém průmyslu

Průměrné auto se v závislosti na modelu a značce skládá přibližně ze 30 000 dílů. Většina výrobců automobilů si nevyrábí všechny tyto díly sama, ale nechává si je podle potřeby dodávat od různých firem. Pyramida dodavatelů a subdodavatelů je tvořena několika úrovněmi (TIER 1, TIER 2 atd.) a vyžaduje dokonalou vzájemnou součinnost všech zúčastněných subjektů. Naštěstí je tu elektronická výměna dat (EDI), která jim pomáhá a navzájem je všechny propojuje.

Dodavatelské řetězce v automobilovém průmyslu fungují jako dobře provázaný proces

Ačkoli v Rakousku samotném se automobily nevyrábí, působí zde v rámci automobilového průmyslu zhruba 900 dodavatelů, jejichž výrobků si velmi cení výrobci konečného produktu v automobilovém průmyslu (OEM) po celém světě. Rakousko mimo jiné nabízí také kompetenční centra pro vývoj motorů a výrobu řídicích zařízení, hliníkových komponentů a sintrovaných součástek. Někteří OEM mají kromě nezávislých dodavatelů také výrobní závody, jejichž místní dceřiné společnosti vyrábějí základní díly právě v Rakousku. Někteří mezinárodní dodavatelé automobilů provozují výrobní závody, z nichž se pro OEM montují celé vozy. Vzhledem k tomu, že se vozidlo skládá přibližně ze 30 000 dílů, není žádným překvapením, že se na procesu podílí řada různých dodavatelů. Aby vše fungovalo plynule a bez problémů, je zapotřebí sofistikované řízení dodavatelského řetězce. Právě jemu se budeme věnovat v dnešním příspěvku.

Sofistikovaný dodavatelský řetězec

Jak ukazuje následující schéma, dodavatelský řetězec OEM se skládá z několika úrovní, takzvaných TIER 1 – TIER 3. Přímí dodavatelé do OEM se označují jako dodavatelé úrovně TIER 1. Řekněme, že „výrobce dílů B“ vyrábí šrouby a své produkty dodává „výrobci součástek A“ a přímo OEM. To tedy znamená, že „výrobce dílů B“ působí jak v úrovni TIER 3, tak TIER 1.

Dodavatelé v úrovni TIER 3 by se dali označit za subdodavatele TIER 2. Dodavatelé úrovně 3 by se dali označit za subdodavatele úrovně 2. Kdykoli tento subdodavatel dodává zároveň i přímo OEM, je pro tyto obchodní transakce považován za společnost v úrovni TIER 1.

Original Equipment Manufacturer EN

Výrobci autodílů dodávají nejen výrobcům systémů/modulů a komponentů, ale také přímo výrobcům automobilů.

Důkladné pochopení logiky tohoto víceúrovňového systému je užitečné pro analýzu struktury rakouského dodavatelského odvětví. V Rakousku působí 74 % všech dodavatelů v automobilovém průmyslu v úrovni TIER 2, což znamená, že dodávají výrobky společnostem v úrovni TIER 1. Zároveň 61% místních dodavatelů spadá do úrovně TIER 1, a tedy dodávají OEM. Některé z těchto oblastí se překrývají.

EDI zlepšuje kvalitu dat

Společnosti, které dodávají přímo OEM, se setkávají s požadavkem, který je dnes v tomto odvětví standardem. Každá společnost, která usiluje o navázání nebo vybudování obchodního vztahu s OEM, je vyzvána k používání elektronické výměny dat (EDI). Jedná se konkrétně o výměnu dokumentů jako objednávky, prognózy, odvolávky a faktury. Dodávat zboží do výrobního závodu OEM bez použití EDI je v dnešní době vlastně nemožné. Upřednostňování EDI má své opodstatnění, protože EDI v konečném důsledku zlepšuje kvalitu dat a zvyšuje bezpečnost plánování i efektivitu nákladů pro všechny zapojené partnery napříč dodavatelským řetězcem.

Přímé připojení

Pro navázání spojení s OEM existuje řada různých možností. Někteří OEM pro své dodavatele vytvořili specializované EDI portály. Jiní dodavatelé integrují EDI do vlastních ERP systémů (plánování podnikových zdrojů), což jim umožňuje připojit se k programům řízení zásob svých klientů.

EDITEL využívá k propojení firem z automobilového průmyslu v celém regionu již několik desítek let svou eBusiness platformu eXite. Tento princip výrazně snižuje technickou náročnost, protože zde stačí jediné připojení a není třeba programovat celou řadu různých rozhraní. Jednotliví dodavatelé v automobilovém průmyslu totiž často spolupracují s klienty z mnoha zemí a ti používají systémy pro řízení zásob od různých poskytovatelů. Zároveň ani odběratelé autodílů a komponent nejsou napojeni jen na jednoho, ale na několik dodavatelů.

Elektronická výměna dat již je v každodenním obchodním styku běžnou praxí nejen mezi dodavateli TIER 1 a OEM. Na propojení s vlastními dodavateli (TIER 2) prostřednictvím EDI mají výrazný zájem i dodavatelé TIER 1. Ve chvíli, kdy podnik zahájí projekt digitalizace, následuje vždy cosi jako „řetězová reakce“, která jeho obchodní partnery přiměje, aby se do EDI zapojili i oni. A to od dodavatelů úrovně 3 až po dodavatele úrovně 1, OEM, prodejce automobilů, a dokonce i výrobní závody. Díky tomuto přístupu lze dosáhnout vysoké kvality dat bez jakýchkoli systémových nesrovnalostí, což nejenže šetří čas a náklady, ale zároveň také ponechává menší prostor pro chyby.

Řešení na míru

Chce-li podnik specializovaný webový portál přizpůsobený potřebám svých dodavatelů, který by jim mohl dát k dispozici, není problém to zajistit. Pokud máte o podobné řešení zájem, obraťte se na společnost EDITEL. Existuje i další možnost: prostřednictvím webového EDI můžeme poskytnout rychlý a snadný přístup k elektronické výměně dat i dodavatelům, kteří ještě nemají zavedenou EDI infrastrukturu. K tomu, aby mohla společnost v EDI sdílet dokumenty se svými obchodními partnery, stačí počítač s přístupem na internet a přihlašovací údaje.

Shrnuto a podtrženo: bez ohledu na to, na jakém místě v pyramidě dodavatelů se společnost nachází, zda sídlí v tuzemsku nebo v zahraničí, nebo má ve svém ERP odpovídající rozhraní, nabízíme řadu řešení odpovídajících všem možným požadavkům. Jedinou možností, která nepřichází v úvahu, je nedělat nic. Zejména malí dodavatelé v automobilovém průmyslu budou mít bez EDI v dnešním globalizovaném světě obtíže, pokud chtějí vyhovět požadavkům velkých hráčů na trhu.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak pomocí EDI posunout procesy dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu na vyšší úroveň, já i moji kolegové vám rádi odpovíme na všechny vaše otázky. Pro zaslání zprávy prosím použijte kontaktní formulář vpravo.

Jan-Molnar-portrait-fotoAutor

Jan Molnár
Sales & Business Development Manager

Icon \'i\'

O společnosti EDITEL

EDI Blog

EDITEL je mezinárodním předním poskytovatelem služeb v oblasti elektronické výměny dokumentů EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), který se specializuje na optimalizaci procesů dodavatelského řetězce. Společnost poskytuje služby klientům v mnoha různých odvětvích.

Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit Atstock Productions
Illustration copyright EDITEL Austria GmbH

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.