TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Komunikace přes jeden centralizovaný uzel Alpha

Automobilový průmysl - IBM Sterling B2B Integrátor pre Alpha

IBM Sterling B2B Integrator pro Alpha

Prvním a hlavním cílem byla integrace interních procesu společnosti a nastavení datové komunikace se zákazníky TIER1 a OEM. Pro realizaci požadavků na komunikaci Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. bylo ze strany EDITELu navrženo řešení IBM Sterling B2B Integrator. Jedná se o univerzální B2B softwarový integrační nástroj s podporou rady komunikačních protokolů a EDI standardů. Umožňuje úzké propojení se stávajícím řešením a tím postupný přechod procesů z původního řešení na IBM Sterling B2B Integrator.

IBM Sterling B2B Integrator je pro společnost Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o centralizovanou platformou pro B2B a EAI integraci. Umožňuje komplexní řízení obchodních procesů, přenosů dat a jejich monitoring. Řešení konsoliduje stávající, často nesourodé prostředí do centrální platformy pro přenos dat, což umožňuje zjednodušit správu připojení obchodních partnerů různými komunikačními protokoly a monitoring přenosů napříč celou společností.

Společnost dnes využívá zpracování zpráv ASN, INVOIC, ORDERS a DELFOR. Dodací listy ASN jsou překládány z formátu VDA4987 do formátu PDF a nabízeny uživateli ke stažení a tisku. Faktury jsou překládány z formátu VDA4938 do html zobrazovacího náhledu a hned po uložení je uživateli odeslána e-mailová notifikace o nově uložené faktuře. Zprávy DELFOR přicházejí v pozičním VDA4905 a následně jsou přeloženy do html zobrazovacího náhledu. V rámci zpracování objednávek byl vytvořen speciálně přizpůsobený html náhled. Ten umožňuje uživateli vybrat přijatá data z jednotlivých polí a kopírovat je do interního ERP systému.

EDITEL provedl kompletní instalaci řešení. Po zprovoznění základního integračního prostředí proběhla realizace dalších jednotlivých úloh. Díky tomuto projektu můžeme v budoucnu řešit interní a externí procesy ve vazbě na naše informační systémy přes jeden centralizovaný uzel a tím je IBM Sterling B2B Integrator. Do budoucna plánujeme přenesení veškeré komunikace s partnery společnosti Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o na protokol OFTP2, uvedl Jiří Kalous, manager IT/EDI/Tec Management.

O společnosti

Alpha-Vehicles-logoAlpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. byla založena v roce 1911 s původním výrobním portfoliem dveřních zámků pro stavebnictví, včetně zadlabacích a nábytkových zámků a přidruženého kování. V roce 1958 bylo portfolio výrobků rozšířeno o zámky a klíče pro automobilový průmysl. Od té doby se společnost postupně stala výhradním dodavatelem cylindrických zámků pro výrobce vozidel v bývalém Československu. Rozsáhlé zkušenosti s vývojem a výrobou přístupových komponentů a systémů pro vozidla společnost v roce 2007 posunula na další úroveň prostřednictvím akvizice společnosti CE Marshall Ltd., předního britského dodavatele zámkových systémů pro osobní a lehká užitková vozidla. Od roku 2016 je společnost ve vlastnictví japonské společnosti ALPHA Corporation, jednoho z předních světových dodavatelů automobilového průmyslu v oblasti přístupu a ovládání vozidel.

Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit Zapp2Photo
Logo copyright Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.