TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Eurest spoléhá na EDI platformu eXite®

zaměstnanci společnosti Eurest ve smyslu Eurest spoléhá na EDI platformu eXite®

Situace

Aby mohl Eurest poskytovat svým klientům v oblasti potravinářského a nápojového průmyslu vysoce profesionální služby, objednává potraviny od 450 dodavatelů, přičemž objem nákupů překračuje 30 milionů eur za rok. Ve snaze zajistit při nákupu 15 000 druhů zboží co největší efektivitu se Eurest rozhodl řešit všechny procesy kolem objednávek a dodávek zboží elektronicky a automaticky – pomocí EDI (elektronická výměna dat).

Díky EDITELU jsme již mohli s mnoha našimi dodavateli přejít na využívání EDI, což prakticky ihned zvýšilo efektivitu našich procesů kolem objednávek a dodávek zboží. Nikolaus Erben, EDI Manager

Jediné připojení pomocí eXite®

Při elektronickém doručování objednávek svým dodavatelům Eurest spoléhá na EDI platformu eXite®, která vše zajišťuje pomocí jediného připojení. S její pomocí si může Eurest vyměňovat objednávky, dodací listy a kmenová data (PRICAT) v reálném čase. Všechny procesy je zároveň možné kdykoli sledovat, čímž se zvyšuje kvalita dat i transparentnost všech procesů kolem objednávek a dodávek zboží. Tento postup navíc šetří čas i zdroje.

Efektivní uvedení do provozu

V současnosti již Eurest zpracovává více než polovinu objednávek zboží (= 95% nákladů) elektronicky, pomocí EDI. EDITEL zajišťoval pro Eurest zapojování dodavatelů a obchodních partnerů. Díky řízenému uvedení do provozu a pomoci ze strany EDITELU, cílené na potřeby zadavatele, dokázal Eurest zavést EDI rychle a efektivně. V blízké budoucnosti Eurest plánuje zvýšit zmíněný podíl EDI na to 100%.

Výhody vyplývající pro Eurest z EDI:

  • přesná a aktuální klíčová data o zboží
  • standardizované, jednoduché a přímé objednávkové procesy
  • bezchybné informace o stavu skladových zásob
  • rychlá implementace
  • jednoduché zapojení obchodních partnerů
  • trvalá udržitelnost všech procesů

Společnost

Eurest Austria poskytuje služby v oblasti stravování více než 90 společnostem, úřadům, pečovatelským zařízením, nemocnicím, školám i pořadatelům, jimž dodává chutná jídla, svačiny, bufetové občerstvení a další služby. Jako dceřiná společnost Compass Group PLC, největší světové korporace v oblasti potravinářského a nápojového průmyslu, dokážeme spojit komplexní znalost rakouského trhu se zkušenostmi v mezinárodní oblasti a s kreativním potenciálem našich více než 500 000 zaměstnanců v 50 zemích světa.

Logo copyright Eurest Austria

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.