TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

EDITEL spolupracuje s Erste Bank na procesech financování logistického řetězce

Financování logistického řetezce – optimální řešení „e-discouting“

EDITEL a Intermarket Bank AG, specializovaná dceřiná společnost Erste Group a Sparkassen se zaměřením na financování logistických řetězců, podepsali dohodu o spolupráci, která jí umožní nový, atraktivní přístup k faktoringu. Optimální řešení pod názvem “e-discounting” napomáhá k plné automatizaci a větší efektivitě fakturačních procesů, včetně financování logistických řetězců.

Největším přínosem e-discountingu je dokonalé propojení dvou světů v rámci již existujícího elektronického řešení: elektronický přenos faktur ve formátu EDI a okamžitý převod pohledávek do likvidity. Patrick Götz, člen obchodního představenstva Intermarket Bank AG

Elektronické faktury ušetří firmám čas i peníze, výrazně také zvýší transparentnost v rámci dodavatelských řetězců, dodává generální ředitel společnosti EDITEL Peter Franzmair.

Výhody

  • zlepšení likvidity, lepší finanční balance společnosti
  • efektivnější fakturace a účetnictvílogo Intermarket Bank ve smyslu EDITEL spolupracuje s Erste Bank na procesech financování logistického řetězce
  • snížení chybovosti i časové a finanční náročnosti
  • zvýšená transparentnost a kontrola
  • okamžité doplacení neproplacených faktur
  • zvýšení kapitálu

Logo copyright Intermarket Bank AG

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.