TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Beskyd Fryčovice – migrace na EDI integrace

zelenina od společnosti Beskyd Fryčovice

Situace

K dalším obchodním aktivitám patří velkoobchod potravin, s výrobky Beskydu Fryčovice se můžeme setkávat jak v maloobchodních a velkoobchodních řetězcích, tak v zařízeních veřejného, podnikového, školního a zdravotnického stravování. Distribuce je realizována především na území ČR a SR. Dlouhodobá praxe a postupné rozšiřování EDI komunikace vyžadovalo i narůstající a více odborný přístup IT odborníků zákazníka ke správě a údržbě in-house řešení pro EDI. V rámci programu optimalizace bylo analyzováno in-house řešení, versus EDI formou služby.

Vzhledem k růstu EDI komunikace došlo v roce 2016 k dohodě se společností EDITEL ohledně migrace in-house EDI řešení na službu submIT. Cílem migrace bylo uvolnit ruce a mít tak možnost zaměřit se na hlavní činnosti podnikání. Migrace vzhledem k tomu, že se přecházelo z jednoho řešení od společnosti EDITEL na druhé proběhla velmi hladce. Provoz služby je bezproblémový a podařilo se tak záměr splnit. Oproti předchozímu in-house EDI řešení se navíc začala využívat služba BMR – Business Monitoring Reporting tedy přehledné provázání jednotlivých zpráv obchodní výměny. Součástí služby je i důvěryhodný archive faktur. Není tak nutné faktury tisknout a složitě archivovat.

Migrace na službu EDI Integrace

Projekt migrace z interního řešení na službu eXite® si po technologické stránce vyžádal minimum času, neboť obě technologie jsou od EDITELu. Více času bylo potřeba ke vzájemné synchronizaci časových možností týmu Beskyd Fryčovice a týmu EDITEL.

V průběhu projektu se nám dostalo profesionálního přístupu ze strany EDITEL, tak jak jsme na něj již řadu let zvyklí. EDI v oblasti dodávek potravin do maloobchodních a velkoobchodních řetězců považujeme za dnes již nezbytnou součást denní operativy. Další vývoj EDI mohou ovlivnit například legislativní změny, jako tomu je v případě Zákona o významné tržní síle, který si vyžaduje zavedení nových potvrzovacích zpráv. Tomáš Kulhánek, IT Manager v Beskyd Fryčovice.

Do budoucna je důležité, aby EDI představovalo spolehlivou platformu komunikace s možností flexibilního rozšíření. Ve stavu úvah je zavádění nových potvrzovacích zpráv, jako je např. ORDRSP (order response – potvrzení objednávky), nebo například rozšíření mapování fakturačních případů.

Beskyd Fryčovice v současné době komunikuje přes EDI s 12 partnery (Ahold, Makro, Billa, TESCO, Globus, KFC a Rohlik.cz) pomocí zpráv objednávka, dodací list, faktura, stav skladových zásob (ORDERS, INVOIC, DESADV, APERAK, COMDIS, AUTACK, INVRPT, CONTRL) atd. Komunikace přes EDI přináší pevné a efektivní obchodní vazby s klíčovými zákazníky, jakými jsou řetězce z oblasti maloobchodu a velkoobchodu.

EDI pro nás znamená jasnou výhodu při smluvních procesech jak se stávajícími zákazníky, tak s novými. Díky zavedení EDI se nám obchodní procesy zefektivnily, hlavně procesy objednávek a fakturace. Měsíčně vystavíme téměř 5000 objednávek, přes 600 faktur a přes 500 dodacích listů a díky EDI vnímáme celkový měsíční přínos v rozsahu 16 člověkohodin. Ing. Jakub Štegner, hlavníekonom společnosti.

Benefity EDI pro Beskyd Fryčovice:

  • snížení interních nákladů na správu a provoz EDI
  • přehledné provázání jednotlivých zpráv
  • obchodní výměny
  • úspora času a financí
  • přesné inventury
  • optimální stav skladových zásob

O společnosti

Společnost Beskyd Fryčovice, a.s. má svou dlouholetou tradici na potravinářském a obchodním trhu, založena byla již v roce 1969. Se zvyšující se poptávkou po konzumaci čerstvé zeleniny vznikl roku 1993 nový výrobní program zaměřený na výrobu tržní a kuchyňsky upravené čerstvé zeleniny. Tradiční sortiment zahrnuje balené brambory a výrobky ze zpracovaných brambor, jednodruhovou chlazenou zeleninu a zeleninové směsi, zeleninové saláty, zeleninové šťávy a čerstvé bylinky. V těchto komoditách zaujímá společnost přední postavení na tuzemském trhu..

Logo copyright Beskyd Fryčovice, a.s.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.