TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

ediFACTORING v United Bakeries

O společnosti

United Bakeries je přední pekárenská skupina v České republice. Vznikla spojením dvou největších českých skupin Delta Pekárny a Odkolek. Skupinu tvoří třináct regionálních pekáren, rovnoměrně pokrývajících celé území ČR. Všechny pekárny jsou držitelem prestižní mezinárodní certifikace FSSC 22000. Společnost United Bakeries je rovněž jednou z nejvýznamnějších pekárenských firem v Evropské unii.

Pekárny United Bakeries v roce 2017 vyrobily cca 100 000 tun chleba a pečiva. Pokud bychom vyrobené chleby a pečivo rozložili natěsno vedle sebe, zabraly by plochu téměř 12 tisíc fotbalových hřišť maximálních rozměrů podle klasifikace FIFA. Třináct pekáren ve skupině UB vloni vyrobilo bezmála tři čtvrtě miliardy kusů klasických rohlíků. Pro Vaši představu, kdyby se vytvořil z těchto rohlíků řetězec, pak by omotal zeměkouli kolem rovníku téměř třikrát!

Společnost United Bakeries nabízí svým odběratelům a zákazníkům široké portfolio výrobků nejvyšší kvality za nejlepší cenu a špičkový servis. Neustále sleduje nové trendy a inovuje svůj sortiment a permanentně zkvalitňuje image svých značek a posiluje jejich hodnotu. Nejdůležitějším cílem je být zodpovědnou firmou ve vztahu ke společnosti, zaměstnancům a životnímu prostředí, a především posilovat hodnoty fair-play v obchodních vztazích a přinášet hodnotu akcionářům, zaměstnancům a zákazníkům.

Nové řešení ediFACTORING

Díky rostoucímu obratu v segmentu řetězců společnosti rostly i pohledávky před splatností, a tudíž vznikla potřeba posílení cash-flow. Zároveň společnost United Bakeries chtěla jít cestou samofinancování tohoto růstu, což vyžadovalo snížit pracovní kapitál vázaný v oběžných aktivech. Aby toho bylo dosaženo, bylo nutné zrychlit obrátku pohledávek u vybraných zákazníků, aniž by zákazníci byli žádáni o úpravu doby splatnosti faktur. Factoring se ukázal jako nejlepší řešení bez nutnosti navyšovat úvěrovou angažovanost. Využitím factoringu došlo k uvolnění cca 80 miliónů Kč z pracovního kapitálu, které mohly být využity na posílení cash-flow.

Nové řešení ediFACTORING od Factoringu ČS a společnosti EDITEL nabídlo ideální příležitost využít EDI dokumenty k zajištění služby. Přechodem na ediFACTORING se zajistilo financování bez administrativní zátěže – faktury a ostatní dokumenty si FČS načítá automaticky z datového provozu mezi společností a odběrateli. Tím pádem se nedělá nic navíc a není potřeba manuálně řešit dokladovost.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.