TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

EDI z hlediska kosmetického průmyslu CURA

kosmetické výrobky CURA

Mezi hlavní výzvy, kterým spo­lečnost CURA při úzké spolu­práci s drogistickými řetězci čelí, patří široký sortiment zboží, stále kratší výrobní cykly, rychlý obrat a relativně krátký cyklus doplňování zboží v distribučních centrech.

Klíčem k úspěchu je proto dyna­mický systém dodávek zboží s krát­kou dodací lhůtou. Abyste s takovým tokem zboží udrželi krok, potřebuje­te rychlou a přímou výměnu doku­mentů, uvádí Gerhard Kaiser, pro­vozní ředitel a autorizovaný zástupce CURA Marketing GmbH.

Proto se také CURA začala brzy zabý­vat EDI a již deset let využívá služby společnosti EDITEL.

Naše spolu­práce se společností EDITEL je výji­mečná především kvalitou jejích po­prodejních služeb a hlubokými odbornými znalostmi jejích zaměst­nanců, vysvětluje Gerhard Kaiser.

CURA se zaměřuje především na elektronické objednávky (ORDERS) protože, jak dále uvádí, umožňují do­davatelům dodržet u široké škály zboží prodejci tolik vyžadované krát­ké dodací lhůty a v neposlední řadě také nabízet určitým obchodům přípravu objednávek.

CURA spoléhá na využití integrační služby společ­nosti EDITEL jako cloudového řešení, což má slovy seniorního obchodního zástupce společnosti EDITEL, Chris­topha Stenecha, tu výhodu, že se CURA nemusí starat o koordinační záležitosti související se zapojováním EDI a může se tak plně soustředit na vlastní podnikatelskou činnost.

EDI hraje pro společnost CURA důležitou roli i v mezinárodním ob­chodě.

Jak zmiňuje Gerhard Kaiser, neexistuje rychlejší výměna doku­mentů mezi dvěma systémy, než jsou transakce v EDI.

Společnost použí­vá EDI ke zpracování faktur z cel­kem pěti zemí (Rakousko, Německo, Maďarsko, Česká republika, Slovensko) ve spolupráci s poskyto­vatelem platebních služeb MAR­KANT. Podle p. Kaisera představují v tomto kontextu zvláštní výzvu rozdíly mezi dodavatelskými země­mi, z nichž každá používá vlastní specifická pravidla mapování a vlast­ní interface.

Z hlediska dalšího využití EDI se CURA chystá k zavedení elektro­nických dodacích listů (DESADV).

Pomohou nám i v řešení zvyšující se poptávky po profesionální správě avíz o provedených platbách, vys­větluje p. Kaiser.

Icon \'i\'

O společnosti Cura - Marketing

cura-cosmetics-building

Společnost CURA Marketing GmbH, která sídlí v rakouském Innsbrucku a má více než 100 zaměstnanců, se v mezinárodním měřítku zabývá inovační obchodní činností v oblasti kosmetického a parfémového průmyslu. CURA vyvíjí značky, marketingové koncepty a obchodní strategie pro kosmetické výrobky. Zboží společnosti CURA se prodává v diskontních obchodech a drogeriích v 18 zemích. Tržby společnosti v roce 2018 dosáhly 34 milionů EUR.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.