TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

EDI v segmentu HORECA

Makro-Cash-and-Carry-car_lPandemie probudila EDI v segmentu HORECA

V průběhu pandemie byl segment HORECA asi nejviditelněji omezeným podnikatelským segmentem, jehož omezení se zprostředkovaně dotklo každého, kdo ať již pravidelně či alespoň občas zavítá do restaurace.

Právě klasické restaurace s obsluhou nebo i ty, které jídlo běžně rozvážejí, si musely najít a osvojit nové přístupy k obchodování, včetně přechodu do online světa. Samozřejmě došlo také k odlivu provozních pracovníků do jiných oblastí. Při postupném obnovování činnosti pak při nedostatku lidských sil bylo třeba hledat další cesty pro optimalizaci provozu. Ve spojení s již implementovanými pokladními systémy tak došlo i na zprovozňování EDI komunikace s významnými dodavateli zejména z řad výrobců nealko nápojů a velkých pivovarů. Součástí procesu jsou také velkoobchodní dodavatelé produktů pro gastronomii a dodavatelé polotovarů, kteří často disponují i vlastními distribučními kanály. Všechny tyto články pak společně tvoří významnou část dodavatelského řetězce. Stranu odběratelů pak představují zejména významné hotelové a restaurační řetězce, které elektronickou komunikaci implementovaly v České republice i na Slovensku.

Když tedy sečteme množství účastníků na obou stranách, je zcela zřejmé, že digitalizace procesů prostřednictvím EDI přináší pro mnoho společností s drobnými provozovnami skutečně výrazné zrychlení a zjednodušení provozu s nižšími nároky na množství a kvalitu lidských zdrojů. Z provozního pohledu má pro zapojené společnosti největší význam implementace elektronického dodacího listu – zprávy DESADV, která výrazně usnadní a zpřesní příjem zboží v rámci pokladních a skladových systémů restaurací a ulehčí tak obsluze. Na příjem zboží pak přímo navazuje elektronická fakturace a případně objednávání, které bývá v některých případech řešeno hybridně v kombinaci s portálovými řešeními jednotlivých dodavatelů.

„Dodavatelé v segmentu HORECA jsou obvykle stejní jako dodavatelé do obchodních řetězců. V HORECA segmentu tak lze vhodně využít již vybudované infrastruktury těchto dodavatelů a velmi rychle začít těžit z výhod zapojení do EDI, protože již „nastupují do rozjetého vlaku“. Příkladem takových dodavatelů, etablovaných v segmentu HORECA, jsou například společnosti MASO UZENINY POLIČKA nebo Ryba Žilina. “ shrnul na závěr Milan Mikula, Solution Manager EDITEL CZ.

Symbolic image copyright Makro Cash & Carry ČR s r.o.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.