+ 420/261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI-KONZULTACE -011

EDI už aj na slovenských čerpacích staniciach

SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 6 miliónov ton ropy. Od roku 2004 je SLOVNAFT, a.s. súčasťou najvýznamnejšej stredoeurópskej integrovanej ropnej skupiny – Skupiny MOL. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom.

SLOVNAFT, a.s., začal s projektom EDI v tomto roku podľa vzoru MOL Česká republika, s.r.o., ktorý EDI už využíva. Projekt bol primárne orientovaný na príjem EDI faktúr.  Počas implementácie sa rozšíril o objednávky a do budúcna je tiež plánované zavedenie dodacích listov pre zvýšenie efektivity dodávateľsko-odberateľského procesu. Celý projekt sa pripravoval niekoľko mesiacov vrátane integrácie na centrálny informačný systém SAP. Aktuálne je už spustená pilotná produkčná prevádzka s vybranou skupinou dodávateľov. Po jej ukončení bude čoskoro spustený rollout s ďalšími dodávateľmi a do projektu sa zapojí všetkých 253 čerpacích staníc ktoré SLOVNAFT, a.s. na Slovensku prevádzkuje.

Jedným z našich pilotných EDI partnerov je náš výhradný logistický partner a dodávateľ zároveň -PF Distribution a.s., zásobujúci celú sieť čerpacích staníc veľkou časťou produktov z našej ponuky pre zákazníkov. Na tomto exemplárnom príklade sme si overili pripravenosť celého projektu. Aj vďaka profesionálne odvedenej práci zo strany EDITELu som presvedčený, že sa nám podarí v krátkom čase dosiahnuť očakávané výsledky. Ing. Roman Rybanský, Head of Enterprise Application Management, Information Technology, SLOVNAFT, a.s.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.