TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Síť čerpacích stanic Slovnaft a EDI

žena v pozadí s rukou dotýkající se digitálního displeje ve smyslu EDI ve Slovnaftu

O společnosti Slovnaft

SLOVNAFT, a.s., se sídlem v Bratislavě, je rafinérská a petrochemická společnost, která ročně zpracuje 6 milionů tun ropy. Od roku 2004 je společnost SLOVNAFT, a.s. součástí nejvýznamnější středoevropské integrované ropné skupiny MOL Group. Kromě výroby, skladování, distribuce a velkoobchodního prodeje ropných produktů má společnost největší maloobchodní síť ve Slovenské republice, zaměřenou na prodej motorových paliv a maziv a poskytování široké škály služeb motoristům.

Společnost SLOVNAFT, a.s., zahájila projekt EDI v letošním roce po vzoru společnosti MOL Česká republika, s.r.o., která již EDI využívá. Projekt byl zaměřen především na příjem faktur EDI.  V průběhu implementace byla rozšířena o nákupní objednávky a v budoucnu se plánuje také zavedení dodacích listů, aby se zvýšila efektivita dodavatelsko-odběratelského procesu. Celý projekt se připravoval několik měsíců, včetně integrace do centrálního informačního systému SAP. V současné době již byla zahájena pilotní výroba s vybranou skupinou dodavatelů. Po jeho dokončení bude brzy zahájen rollout s dalšími dodavateli a do projektu bude zapojeno všech 253 čerpacích stanic provozovaných společností SLOVNAFT, a.s. na Slovensku

Jedním z našich pilotních partnerů EDI je náš výhradní logistický partner a zároveň dodavatel – společnost PF Distribution a.s., která zásobuje celou síť čerpacích stanic velkou částí produktů z naší nabídky pro zákazníky. Na tomto ukázkovém případu jsme ověřili připravenost celého projektu. Jsem přesvědčen, že díky profesionální práci společnosti EDITEL dosáhneme v krátké době očekávaných výsledků. Ing. Roman Rybanský, vedoucí oddělení správy podnikových aplikací, informační technologie, SLOVNAFT, a.s.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.