TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

EDI procesy mezi dodavateli komponent a OEM

Vícepodlažní parkoviště - potřebuje procesy založené na EDI mezi dodavateli automobilů a výrobci OEM

Jak z dodavatelů komponent udělat ideální obchodní partnery pro OEM

Mobilita je něco, bez čeho se dnes již neobejdeme. Všichni se toužíme snadno a rychle dostat z bodu A do bodu B, chceme být v bezpečí a samozřejmě si vychutnat pohodlí. Přemýšleli jste ale někdy o tom, jak se automobily vyrábějí? Kolik existuje různých dílů, které je třeba včas dodat a správně sestavit?

Ve společnosti EDITEL se specializuji na digitální procesy založené na EDI pro automobilový průmysl. Rád bych se proto s Vámi podělil o několik základních informací k tomuto fascinujícímu tématu. Přečtěte si můj příspěvek na našem EDI blogu. Dozvíte se, jak můžete díky spolehlivému připojení EDI jako dodavatel získat body u OEM (Original Equipment Manufacturers) výrobců automobilů a ostatních velkých hráčů tohoto odvětví.

Začněme několika zajímavými fakty o automobilovém průmyslu

Podle německého sdružení automobilového průmyslu se přibližně 70 % hodnoty vozidla vytváří na nižších nebo vyšších úrovních výrobního řetězce, nikoli u OEM. Pro dosažení úspěchu v automobilovém průmyslu nelze nic ponechat náhodě, protože bezchybně fungující procesy dodavatelského řetězce jsou klíčové.
Automobil se skládá z více než tisíce jednotlivých dílů. Je proto pochopitelné, že výrobci automobilů spolupracují s mnoha různými dodavateli. Aby byla zajištěna včasná dodávka, je kladen velký důraz na kvalitu dodávek jednotlivých dodavatelů od úrovně TIER3. V případě selhání dodávek nespolehlivého dodavatele je klíčové ho co nejdříve nahradit novým, spolehlivým dodavatelem.
Digitalizace procesů mezi dodavateli dílů a potažmo OEM výrobci se stále více stává výhodným konkurenčním faktorem. Nyní se podívejme na základní informace, které uživatelům pomohou lépe pochopit význam a výhody elektronické výměny dat (EDI).

O čem je EDI v automobilovém průmyslu?

Stručně řečeno se jedná o standardizovanou výměnu obchodních dokumentů (např. odvolávek) v rámci průběžné výměny informací úzce souvisejících s logistikou. Pro tento účel existuje několik EDI standardů, které popisují strukturu požadovanou pro daný obchodní dokument.

Mezi důležité EDI pojmy v automobilovém průmyslu patří:

 • ODETTE (standardizace pro evropský automobilový průmysl)
 • VDA (norma Německého sdružení automobilového průmyslu)
 • EDIFACT (mezioborový mezinárodní standard používaný v Evropě a oblíbený v automobilovém průmyslu)
 • ANSI ASC X12 (mezioborový standard používaný v USA a oblíbený v automobilovém průmyslu)

V současné době v Evropě dochází k pozvolnému přechodu z normy VDA na standard ODETTE EDIFACT, zejména pro jeho jednodušší zpracování.
I když jsou používány různé normy a standardy pro výměnu dokumentů, princip obchodu je vždy velmi podobný. Pro zajištění dostatečného množství materiálů pro výrobu automobilů OEM zasílají očekávané předpovědi dodávek (Forecasty), obvykle s výhledem na ½ roku až 1 rok. Ty samé předpovědi jsou aplikované také mezi dodavateli jednotlivých úrovní.
Následně jsou zasílány objednávky takzvané „jemné odvolávky“ na konkrétní počet dílů s upřesňujícím datem a časem závozu požadovaných dílů od dodavatelů, přičemž speciální skupinu tvoří dodavatelé dodávajících přímo na výrobní linku v režimech JIT (Just-In-Time) a JIS (Just-In-Sequence). Po zpracování odvolávek dodavatelé obvykle odesílají oznámení o dodávce s konkrétním množstvím dodávaných dílů.
Veškeré balení s díly musí být opatřeno přepravním štítkem (Kanban, VDA4902, Palet Label…). Tyto štítky, které příjemce následně skenuje, zrychlují proces příjmu dílů na sklad nebo přímo na výrobní linku.

Často vyměňované EDI zprávy:

 • DELFOR (předpověď dodávek) zpráva používaná k informování dodavatelů o svých dlouhodobých požadavcích na objem, zpravidla období ½ roku až 1 rok, aby mohli podle potřeby upravit nákup materiálu a výrobu.
 • DELJIT (dodávky just-in-time) OEM objednávají od svých dodavatelů určitá množství v krátkém čase a pravidelně. Jedná se o díly, které vyžadují spolehlivou dodávku přímo na výrobní linku v konkrétním čase pro jejich okamžitou montáž
 • ASN (advanced shipping notice) / DESADV (oznámení o odeslání) Dodavatelé používají tuto zprávu k informování svých obchodních partnerů (nebo OEM) o nadcházejících dodávkách. Dle požadavku konkrétního partnera je v dodacím listu uvedeno také složení balení od dílu až po paletu nebo od palety až po díl, v některých případech včetně prázdných obalů.
 • RECADV (potvrzení o přijetí) zpráva používaná k potvrzení přijetí zboží. Zpravidla slouží jako podklad k následující fakturaci.
 • INVOIC (faktura) Dodavatelé používají tuto zprávu k fakturaci dodávek do OEM. Výjimkou nejsou tzv. Self-Billing faktury, kdy zákazník vystavuje fakturu jménem svého dodavatele na jím učiněné příjmy zboží.

Ideální EDI řešení:

V naprosté většině mají výrobci OEM nastavené EDI spojení se svými dodavateli. Kromě toho jsou na vrcholu pyramidy odběratelsko-dodavatelského řetězce.
Dodavatelé se v automobilovém průmyslu dělí dle takzvané úrovně TIER, kde každá úroveň plní jinou roli. V přímém spojení s OEM jsou dodavatelé systémů a zkompletovaných částí automobilů, úroveň nazvaná TIER1. Na tyto dodavatele jsou napojeni výrobci jednotlivých komponent, kteří se řadí do úrovně TIER2 a pro dodávky materiálů pro výrobu komponent jsou dodavatelé řazeni do úrovně TIER3. Toto propojení umožňuje přesné plánování celého dodavatelského řetězce, aby se zabránilo neefektivitě, chybám a zpožděným dodávkám.
Hladký přenos všech typů dokumentů a propojení všech úrovní TIER včetně OEM je následně zajištěn datovým centrem, integrační platformou eXite.

V automobilovém průmyslu se obecně používají dvě EDI řešení:

 1. Web EDI: je skvělá volba zejména pro malé dodavatele, kteří nemají zavedené standardní EDI procesy propojené se svým ERP či IS nebo pro společnosti, které chtějí zavést pouze jednosměrnou komunikaci. V takovém případě se pro manuální zpracování dokumentů uživatelé přihlašují k online platformě, kde se okamžitě spojí se svými předem definovanými obchodními partnery. Online platforma poskytuje přehled o stavu všech přijatých a odeslaných zpráv, včetně jejich potvrzení. Uživatelé mají například kdykoli k dispozici intuitivní přehledy o komunikaci, předpovědích dodávek, objednávkách a ostatních dokumentech, které jsou potřeba zejména pro zajištění logistických procesů. Ve webovém portálu pak lze, dle volby umístění aplikace (služba nebo on-premise řešení u zákazníka), využít nadstavbových funkcí, například turnaround, kde lze data z přijaté odvolávky použít pro vytvoření oznámení o odeslání (ASN).
  Pro zajištění co nejhladšího příjmu dílů na straně zákazníka je další možností tvorba a tisk standardizovaných paletových štítků. Na požádání lze také využít funkce exportu a importu dat pro poloautomatické zpracování a tím integrovat interní systémy ERP či IS, což procesy výrazně usnadní.
 2. Tradiční EDI integrace: tento model pro standardní EDI procesy umožňuje naprostou flexibilitu, ať už se jedná o společnosti OEM, velké nebo malé dodavatele. V tomto případě jsou EDI dokumenty integrovány přímo do ERP nebo IS. Základním stavebním kamenem je výměna dokumentů, která může probíhat prostřednictvím jediné specializované platformy na základě komunikačních protokolů (OFTP, X.400, AS2, API rozhraní…). Samozřejmostí jednotné platformy je monitoring komunikace, všechny transakce a dokumenty se zaznamenávají a ukládají.
  Přijímané či odesílané dokumenty jsou následně importovány či exportovány do ERP (IS) systémů v definovaných strukturách (poziční TXT, CSV, IDOC…), které slouží jako jednotný interface pro daný typ zprávy, přičemž je nutno jej vytvořit konvertorem pomocí překladových šablon nebo jsou zpracovávány přímo ve standardizovaných EDI formátech, EDIFACT (ODETTE) či VDA norem, pro automobilový průmysl. Pomocí nadstavbových modulů, například BMR (Business Monitoring and Reporting), je možné dokumenty také párovat, porovnávat, vyhodnocovat a monitorovat či zasílat informace o jejich stavu.

Věděli jste tyto informace?

 1. EDI podporuje mimo jiné sledovatelnost obchodovaných jednotek v celém výrobním řetězci.
 2. Díky EDI budete moci sdílet požadovaná data se svými obchodními partnery bleskovou rychlostí a plně automatizovaně.
 3. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme, aby dodavatelé nejen používali EDI u svých zákazníků, ale také podporovali své vlastní dodavatele při zavádění elektronické výměny dat..
 4. Připojením k eXite můžete oslovit nejen automobilový průmysl, ale všechny společnosti na celém světě, které jsou na EDI připraveny.

Ať už je vaše společnost malým, středním či velkým dodavatelem dílů či komponent do automobilů nebo přímo OEM, jsme připraveni zodpovědět jakékoli dotazy týkající se EDI. Své dotazy neváhejte zasílat prostřednictvím kontaktního pole vpravo.

Jan-Molnar-portrait-fotoAutor

Jan Molnár
Sales & Business Development Manager

 

Icon \'i\'

O společnosti EDITEL

EDITEL

EDITEL je mezinárodním předním poskytovatelem služeb v oblasti elektronické výměny dokumentů EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), který se specializuje na optimalizaci procesů dodavatelského řetězce. Společnost poskytuje služby klientům v mnoha různých odvětvích.

Portrait photo copyright Editel/Roman Chudý
Symbolic image copyright pixabay

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.