TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

EDI komunikace v sítí řeznických prodejen

EDI komunikace používaná v síti prodejen Zeman maso-uzeniny

Dlouholetá tradice a vlastní výrobní závody jako garance kvality a čerstvosti

V sítí řeznických prodejen ZEMAN maso-uzeniny najdete tradiční masné výrobky vyráběné podle klasických receptur s využitím nejmodernějších technologií s důrazem na přijatelnou cenu.

Díky každodennímu závozu z mateřského závodu si zákazník může dopřát denně čerstvé produkty ve více než 100 prodejnách téměř po celé České republice.

„Zabezpečení zásobování sítě prodejen, tak klade vysoké nároky na logistické procesy a rovněž na hladký tok obchodních dokumentů,“ doplňuje Libor Tyml, IT manager společnosti.

EDI komunikace nejen s odběrateli a dodavateli, ale i uvnitř společnosti

Vzhledem ke zlepšením, které společnost již zavedla, jako např.: automatizace, digitalizace výrobních procesů a distribuce, se ve společnosti ZEMAN maso – uzeniny rozhodli pro modernizaci EDI komunikace s širšími možnostmi využití, které stávající EDI řešení již neumožňovalo. Po důkladné analýze v současnosti využívaného EDI řešení, uvažovaných potřeb a požadavků ze strany společnosti ZEMAN maso – uzeniny, vyhodnotila společnost EDITEL jako optimální využití EDI řešení poskytované formou služby, které zabezpečuje potřebný funkční rozsah pro komunikaci s obchodními partnery, včetně možnosti vnitropodnikové fakturace v rámci skupiny. Nedílnou součástí přechodu na nové EDI řešení byl vývoj, testování a implementace specifických překladových šablon pro zprávy ORDERS, ORDRSP, INVOIC a DESADV ve vazbě na stávající informační systém.

EDI komunikace formou služby klade menší nároky na uživatele

Kompletním přechodem na EDI řešení formou služby (SaaS) se výrazně zkvalitní možnosti správy řešení a zlepší se reálná odezva pro změnu konfigurací, analýzu chyb a podobně.

Přechod na službu znamená přínosy zejména v těchto oblastech:

  • Monitoring řešení – probíhá v podstatě non-stop na straně EDITELu
  • Snadnější správa řešení a lepší reálná rychlost odezvy pro přidávání nových partnerů a zpráv
  • Rychlejší řešení případných chyb

„Zákazník kladl velký důraz na to, aby byl přechod ze stávajícího řešení na nově navržené řešení formou služby plynulý, co nejjednodušší a bez nutnosti jakékoli změny v komunikaci či nastavení na straně partnerů a uživatelů. Platforma eXitePRO, jako komplexní EDI řešení, je u EDITELu k dispozici formou služby bez nutnosti složité konfigurace na straně zákazníka.“ Popisuje službu Jan Kouba, Business konzultant společnosti EDITEL. „Služba zajišťuje kompletní a automatické zpracování příchozích i odchozích zpráv včetně elektronického podpisu, důvěryhodné archivace daňových dokladů, funkcí pro business reporting, a řady dalších služeb s přidanou hodnotou,“ doplnil Jan Kouba.

O společnosti

Zeman-maso-uzeniny-logoŘeznické prodejny ZEMAN maso-uzeniny nabízí sortiment čerstvého a vyzrálého masa, uzenin a různých specialit. Vůbec první prodejna, která položila základ vzniku celé společnosti, byla otevřena před třiceti lety v Plzni. Díky dobrému jménu a významnému postavení na trhu, které si společnost velmi rychle vybudovala, v současné době provozuje řeznické prodejny téměř skrze celou Českou republiku. Díky své mateřské výrobě v Příbrami, kde se každý den připravují čerstvé české speciality s dlouholetou tradicí, si tak můžete zakoupit denně čerstvé maso, na kterékoliv vámi nebližší prodejně ZEMAN maso-uzeniny. Každý týden se můžete těšit na nové akce a snadno si tak naplánovat týdenní menu a i ušetřit.

Symbolic image copyright ZEMAN maso-uzeniny
Logo copyright ZEMAN maso-uzeniny

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.