TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Tesco zefektivnilo elektronické zpracování dat

nákupní košík v obchodě tesco

Elektronické faktury jsou jen začátek

Díky implementaci zpětnovazebních zpráv COMDIS a APERAK je nyní fakturační proces transparentní a bezpečný jak pro Tesco, tak i pro jeho dodavatele.

Tesco Stores a.s. (dále jen Tesco) se připojilo k obchodním řetězcům, které úspěšně zrealizovaly projekt rozšíření elektronické fakturace, a to konkrétně implementací zpětnovazebních zpráv APERAK (Application error and acknowledgement) a COMDIS (Commercial dispute). Tesco řadu let přijímá a zpracovává EDIFACT zprávu INVOIC od svých dodavatelů, kteří si však mohli ověřit stav elektronické faktury na straně svého obchodního partnera pouze pomocí e-mailu, telefonu nebo přes webovou službu TIMS. V současné době dodavatel obdrží hlášení o stavu dané faktury plně automaticky přes EDI. Tato realizace pomáhá zabezpečit plně automatizovaný proces plynulé fakturace s eliminací chybovosti při zahájení automatického párování elektronických faktur, ale zároveň také informovat o stavu zbožových faktur na straně dodavatelů vystavených na Tesco jako odběratele. Tesco tímto projektem vyslyšelo prosby svých dodavatelů a zároveň zefektivnilo jednu z důležitých oblastí elektronického zpracování dat.

Projektové poradenství

Na přelomu loňského roku společnost EDITEL CZ podpořila plánovanou implementaci zpětnovazebních zpráv formou nezávislé konzultace.

Když nás EDITEL oslovil s nabídkou možnosti konzultace, moc jsme se nad tím nerozmýšleli. Přeci jen společnost EDITEL má v oblasti elektronické fakturace a obecně pak elektronické výměny dat mnohaleté zkušenosti. Společně jsme prodiskutovali možná úskalí celého projektu a poskytnutá „best-practice“ tak posloužila jako prevence proti vzniku případných problémů souvisejících s implementací procesů jak na straně Tesca, tak i na straně našich dodavatelů. EDITEL také poskytl podporu v rámci testovací fáze, kdy pomohl s kontrolou a odladěním chyb ke spokojenosti všech zúčastněných stran před definitivním nasazením do provozu. Pan Marek Přástka, EDI koordinátor ČR&SR, Tesco Stores a.s.

Čechy a Slovensko jsou jen začátek

V únoru letošního roku tedy Tesco zahájilo proces generování zpráv APERAK a COMDIS se svými dodavateli přes EDI. Realizace pilotního projektu proběhla prozatím pouze lokálně a týkala se dodavatelů fakturujících Tescu ČR a v malé míře i Tescu SR. Postupem času by ale mělo dojít ke spuštění zpětnovazebních EDIFACT zpráv i v dalších zemích, což přinese urychlení regionálních roll-outů elektronické fakturace na straně Tesca a efektivnější a přehlednější e-fakturaci pro dodavatele.

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.