TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Nevyužitý potenciál EDI technologie

EDI technologie

EDI technologie

EDI technologie pro vzájemnou výměnu elektronických dokladů ve strukturované podobě je zde s námi již přes čtyřicet let. EDI si za tuto dlouhou dobu vydobylo své stálé místo v mnoha oblastech B2B obchodu též díky výraznému využití globálních standardů.

Uživatelé v odvětvích maloobchodu, ale stejně tak automotive, logistiky nebo finančnictví si při dnešních objemech komunikace již nedokáží představit další rozvoj své oblasti bez tak spolehlivého pomocníka, jakým EDI bezesporu je. Ve chvíli, kdy je nastaveno a mezi partnery řádně odladěno, funguje plně automatizovaně a skrytě v pozadí ostatních ERP, logistických, velkoskladových a obchodně-marketingových systémů, které se však bez kvalitního a včasného datového obsahu neobejdou. Stále je zde však řada dalších procesů, které díky EDI výrazně zlepší obchodní vazby mezi partnery.

Zkušeného manažera při zmínce o EDI ihned napadne možnost úspor nákladů díky optimalizaci procesů. Elektronické objednávky (ORDERS) a faktury (INVOIC) nahrazující „papírové“ dokumenty jsou proto v EDI těmi zdaleka nejvyužívanějšími zprávami. EDI ovšem nabízí i širší procesní koncepty, které „v papíru“ ani realizovat nelze. Mezi ty aktuální patří potvrzení objednávky, paletové elektronické dodací listy s SSCC kódy nebo automatické zpracování pravidelných reportů o stavu zboží na skladě. Přínosy těchto procesů mezi obchodními partnery nabývají na důležitosti i z legislativních důvodů.

Položkové potvrzení přijaté objednávky – ORDRSP

Zásadním zkvalitněním objednávkového procesu je zpětná vazba od dodavatele v podobě potvrzení přijaté objednávky, zprávy ORDRSP („Purchase ORDer ReSPonse message“). Dodavatel v něm odesílá obchodníkovi jednu ze tří možných odpovědí – potvrzení, zamítnutí, příp. částečné potvrzení objednávky. Smyslem ORDRSP je rychlá zpětná vazba v řádu minut, hodin, max. dnů. Obchodník tak může na vzniklou situaci adekvátně reagovat.

Motivací ze strany obchodních řetězců (zejména v ČR) je i povinnost vyhovět zákonu o významné tržní síle (č. 395/2009 Sb., resp. novele č. 50/2016 Sb.) a jejím zneužití. Ten vyžaduje akceptaci objednávky ze strany dodavatele danými formami, např. právě zasláním elektronického „potvrzení objednávky“ v EDI.

Zájem o zavedení ORDRSP proto se bude v nejbližších letech zvyšovat, uvádí možnosti Viktor Petráš, obchodní a marketingový ředitel EDITEL CZ&SK.

Paletové dodací listy s SSCC kódy – DESADV

Elektronický dodací list, DESADV (DESpatch ADVice message), je již poměrně rozšířenou zprávou, která výrazně usnadňuje a urychluje příjem zboží. Ve volné návaznosti na požadované potvrzení objednávky má rovněž oporu v zákonu o významné tržní síle jako alternativa písemné akceptace objednávky.

Budoucnost DESADV tkví především ve „vyšší“, paletové, verzi s SSCC kódy (Serial Shipping Container Code). Ta obsahuje datovou strukturu dodávky uspořádání zboží po jednotlivých paletách (logistických jednotkách) označených tzv. SSCC kódem. Jde o 18 místné číslo v podobě čárového kódu typu GS1-128. Celou paletu je tak možno „jedním pípnutím“ snímače identifikovat ve WMS či ERP systému. Opět lze doufat v širší budoucí podporu zpracování SSCC v ERP, poptávka po jejich využití totiž bude stoupat.

Sdílení informací o stavu skladových zásob – INVRPT

Další velký potenciál EDI technologie dřímá v oblasti zpracování pravidelně generovaných reportů, např. při využití zprávy typu INVRPT (INVentory RePorT).

Ta poskytuje informace nejen o stavu zásob jednotlivých položek zboží, ale i o jejich pohybech za období od předchozí INVRPT. Tyto zprávy jsou generovány pravidelně (denně, týdně), obvykle na úrovni distribučního balení s GTIN kódy, za jednotlivé sklady či prodejny. Lze tak monitorovat distribuci nově uváděných výrobků na trh, jejich prodejnost, sledovat anomálie v distribuci, předpovídat prodeje i plánovat výrobu. ERP systémy přitom stále nejsou na zpracování dat z INVRPT připraveny. V letošním roce proto byla v rámci pilotního projektu ECR (spolupráce obchodníků, dodavatelů a technologických firem) uvedena do provozu služba „OSA Monitor“, kterou poskytují společnosti EDITEL CZ a REPORTING.cz. Služba zpracovává obsah dat z INVRPT a poskytuje variabilní uživatelské rozhraní pro jejich zobrazení a interpretaci. V příštích letech očekáváme její další rozšíření a rozvoj. Několik výše uvedených příkladů jasně ukazuje, že „svět EDI“ v sobě ukrývá nezměrný potenciál, který je třeba vzájemnou spoluprací uživatelů, ale též aktivní účastí poskytovatelů technologií, neustále objevovat a utvářet, informuje o projektu Viktor Petráš, obchodní a marketingový ředitel EDITEL CZ&SK.

 Symbolic image iStockphoto copyright, photo credit D3Damon

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.