TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Komplexní a flexibilní integrační řešení

automotive-production_l

EDITEL poskytuje EDI služby pro různá odvětví včetně automobilového průmyslu. Automobilový sektor je velký průmyslový segment, který zahrnuje nejen samotnou výrobu automobilů, ale též veškeré procesy dodavatelského řetězce, včetně nezbytné logistiky a mnoho dalších souvisejících oblastí.

Náš zákazník, náš pán

Dodavatelský řetězec 21. století vyžaduje komplexní transparentnost. Pokud je jí dosaženo, umožňuje růst, inovační spolupráci všech stran vedoucí k úspěchu a schopnosti překonat i budoucí rizika výpadků či nepředvídatelných omezení v podobě ekonomické krize nebo pandemie. Dodavatelské řetězce v automobilovém průmyslu se postupně optimalizují již více než 40 let. Jsou stále komplikovanější, jelikož kladou vysoké nároky na rychlou inovaci, flexibilitu, efektivitu, ale především nekompromisní kvalitu a bezpečnost výroby. Precizní EDI komunikace v automotive oblasti je proto jedním z klíčových předpokladů pro zajištění funkčních výrobních systémů.

„Vzhledem k provoznímu prostředí bylo nutné zajistit automatizované nastavení a migraci více než 8 000 konfigurací pro téměř 4 000 obchodních partnerů nebo obchodních jednotek, což vyžadovalo kvalitní koordinaci mezi vývojovými týmy a týmy podpory. To vedlo k minimalizaci nedostupnosti služeb a eliminaci chyb či datových anomálií,“ Miroslav Leško, Technical Consultant ve společnosti EDITEL.

Komplexní a flexibilný integrační řešení na míru

EDITEL disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti dodávek sofistikovaných EDI řešení „šitých na míru“ pro zákazníky z různých odvětví. Hlavním cílem jednoho z takových posledních projektů byla implementace komplexního a flexibilního integračního řešení v prostředí významného zákazníka působícího právě v automobilovém průmyslu. Součástí dodávky byla rovněž migrace procesů pro zpracování a zasílání dat typu business-to-business, vnitropodnikových logistických a finančních dokumentů z technicky zastaralého řešení na moderní platformu edisuITe. Pro zajištění stability řešení ve společnosti, pro kterou je bezpečnost provozu klíčovým parametrem, byla platforma unikátně nasazena v konfiguraci s vysokou mírou dostupnosti, konkrétně v režimu active-active pro zvýšení výkonu a zkrácení doby zpracování dat.

K výzvám tohoto projektu patřily následující úkoly:

  • Hloubková analýza 15 skupin procesů, jejímž výsledkem je
    64 různých typů zpráv
  • Návrh a implementace plně řízeného toku zpráv v synchronním i asynchronním režimu do různých koncových bodů se
    specifickými parametry a přenosovými formáty (EDIFACT, VDA, INH, XML, ZIP atd.)
  • Konverze zpráv obsahujících data z konfigurovatelných číselníků a externích zdrojů dat
  • Validace EDI dokumentů spolu s uživatelsky přívětivými e-mailovými notifikacemi o nevyhovujících segmentech

Kromě výše uvedeného byla zavedena konvergence mezi integrační platformou a komunikátorem OFTP. To bylo umožněno rozšířením konfigurace partnerů a přidáním nového aplikačního modulu, který vystupuje jako klient a vytváří či řídí stavy přenosu OFTP prostřednictvím aplikačního rozhraní. Dohledatelnost dokumentů v režimu end-to-end, kontrola chyb přenosu nebo přítomnost potvrzení o přijetí jsou tak v jednotném uživatelském prostředí edisuITe dostupné nejen pro správce platformy, ale i pro příslušné organizační jednotky zákazníka prostřednictvím vlastních pohledů na dokumenty.

Speciální požadavky zákazníků, řeší EDITEL vždy individuálně. EDITEL je tedy pro Vás tou správnou volbou!

Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit alvarez

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.