TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Just-in-time a just-in-sequence

Automobil složený z velkého počtu jednotlivých dílů = symbol procesů just-in-time a just-in-sequence.

EDI jako jeden z faktorů úspěchu ve výrobě automobilů

Slyšeli jste někdy o plánu dodávek (DELFOR), pokynu k dodávce (DELJIT) nebo oznámení o doručení (ASN či DESADV)? Pokud se zabýváte výrobou v automobilovém průmyslu, pravděpodobně víte, jak důležité jsou tyto typy EDI zpráv pro zajištění stálé výměny informací. Minimálně, pokud již používáte elektronickou výměnu dat (EDI). Pokud ještě ne, rád bych vám zde poskytl několik základních, za to užitečných informací. Tento příspěvek na blogu se mimo jiné zabývá tím, jak EDI souvisí s výrobními metodami just-in-time a just-in-sequence, které se běžně v automobilovém průmyslu používají.

Ōno Taiichi je již více než 30 let mrtvý. Tento nadaný průmyslový inženýr je v japonských obchodních kruzích považován za legendu. Taiichi byl mimo jiné vynálezcem výrobního systému Toyota – a na jeho myšlenkách je založena i dnes velmi rozšířená metoda dodávek just-in-time. Toyota je nyní největším výrobcem automobilů na světě a v českých Ovčárech u Kolína má jeden ze svých výrobních závodů. Mimochodem, já i moji kolegové jsme velmi hrdí na to, že společnost Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) léta spoléhala na odborné znalosti společnosti EDITEL v oblasti elektronické výměny dat (EDI). Pokud se národní a mezinárodní dodavatelé automobilového průmyslu chtěli připojit k TMMCZ, rádi jsme jim kdykoli poradili a zároveň se postarali o technickou implementaci a průběžnou podporu. To platí i pro spojení EDI se všemi ostatními společnostmi po celém světě, které podporují EDI.

Just-in-time a just-in-sequence: jaký je mezi nimi rozdíl?

Než se podíváme na výměnu dat na základě nejběžnějších typů zpráv EDI, rád bych osvětlil hlavní výhody dvou výrobních metod, just-in-time (JIT) a just-in-sequence (JIS). JIT se obvykle používá v případech, kdy je třeba udržovat nízkou úroveň zásob na pracovišti. Tím se snižují náklady na skladování i náročnost na manipulaci, protože požadované díly nebo komponenty jsou pravidelně dodávány podle potřeb finální montáže. To znamená, že materiál je na výrobní hale vždy jen několik hodin, maximálně 1 den, protože dodavatelé postupně zajišťují jeho průběžné doplňování v souladu s příslušnými smlouvami.

Dalším vývojem JIT je just-in-sequence (JIS). Díky této koncepci jsou díly a komponenty nejen včas a požadovaném množství dodány na výrobní halu, ale také ve správném počtu a pořadí dodány na místo montáže dle taktu montážní linky, v souladu s příslušným montážním postupem. Dodavatelé pro automobilový průmysl balí a označují dodávky tak, aby pracovníci včas měli k dispozici příslušné díly a mohli je v příslušném pořadí rovnou montovat. JIS se používá zejména tehdy, když si kupující automobilu objedná požadovaný model se speciální výbavou, což se v praxi stává poměrně často. Pokud si například přejete žluté potahy sedadel, i když jsou standardně černé, a třeba také speciální hliníkové ráfky a určitý zvukový systém, výrobci vám obvykle vyhoví. Systém JIS zajišťuje, že výrobní náklady zůstávají navzdory nesčetným možnostem variací velmi nízké, protože velká část je automatizovaná.

Stálá výměna informací díky EDI

Pro hladké a bezproblémové fungování JIT a JIS je však nezbytná neustálá a bezchybná komunikace mezi například výrobcem OEM a jeho dodavateli. A právě zde přichází ke slovu elektronická výměna dat (EDI). V ideálním případě by měli být všichni v dodavatelském řetězci vzájemně propojeni bez ohledu na hierarchické zařazení v pyramidě dodavatelů (TIER 1 – TIER 3). Pro automatizovanou výměnu informací mezi všemi účastníky lze použít různé standardy (EDIFACT, ODETTE, VDA, ANSI X.12…). Použitou normu dodavatelům obvykle určuje zákazník. Bez ohledu na to, který standard se skutečně používá, jsou procesy výměny informací vždy dosti podobné. Podívejme se na ně blíže pomocí následujícího schématu.

Nejběžnější zprávy EDI v automobilovém průmyslu a jejich hlavní funkce

Illustration-automotive-supply-chain-process-CZ

Nákup zboží na bázi EDI, výměna dokumentů v automobilovém průmyslu

Vysvětlení grafu:

  1. Plán dodávek (DELFOR):Například výrobci OEM používají zprávy DELFOR k předávání svých dlouhodobých předpovědí poptávky svým přímým dodavatelům (TIER 1), aby podle nich mohli přizpůsobit svou výrobu. Dodavatelé 1. úrovně zase posílají zprávy DELFOR svým vlastním dodavatelům 2. úrovně (TIER 2), aby mohli také odpovídajícím způsobem zajistit svou výrobu.
  2. Pokyn k dodávce (DELJIT):Tyto zprávy se používají pro stálou výměnu v režimu dodávek just-in-time i just-in-sequence. Například výrobci OEM využívají DELJIT k pravidelnému odvolávání dodávek od TIER 1 v mnohonásobně kratším čase, než je tomu u plánu dodávek (DELFOR) tak, aby nedošlo k zastavení výroby, ale zároveň, aby skladování zůstalo úsporné.
  3. Oznámení o dodání (ASN či DESADV): Pomocí těchto elektronických dokumentů jsou například výrobci OEM informováni dodavateli prvního stupně o expedici požadovaných dílů, aby jejich logistická oddělení mohla provést přípravu na příjem. DESADV je typ zprávy EDIFACT, avšak v automobilovém průmyslu se často používá také termín ASN. Namísto oznámení o doručení se běžně používá také termín oznámení o odeslání.
  4. Potvrzení o přijetí zboží (RECADV):Touto zprávou informují například výrobci OEM své dodavatele TIER 1, že obdrželi požadované díly. Uvádí také, zda bylo dodáno příliš mnoho nebo příliš málo dílů nebo zda díly dorazily poškozené či vadné. Totéž samozřejmě vždy platí i pro úroveň 1, která může tímto typem zprávy informovat své vlastní TIER 2 dodavatele o přijetí zboží.
  5. Faktura (INVOIC): Pokud bylo vše přijato a nebyly podány žádné námitky k dodávce, jsou následně vystaveny a předávány faktury. V automobilovém průmyslu jsou faktury vystavovány dvěma způsoby. V prvním případě se jedná o klasický způsob vystavení faktury dodavatelem zákazníkovi, ve druhém případě zákazník fakturuje sám sobě jménem dodavatele, tzv. Self-billing systém. Zabezpečený přenos prostřednictvím EDI zajišťuje jasnou identifikaci odesílatelů a příjemců, přirozeně šetří papír a také umožňuje rychlejší vypořádání fakturovaných částek.

Jak jsme viděli na příkladu v diagramu, EDI velmi usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu. Díky používání oborových standardů mluví všechny zúčastněné strany takříkajíc stejným jazykem a automatizace procesů zajišťuje efektivní výměnu obchodních dokumentů.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak si i vaše společnost může vyměňovat zprávy EDI se svými obchodními partnery v automobilovém průmyslu, rádi Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy. Stačí použít kontaktní pole (vpravo) a poslat nám zprávu s požadavkem.

Autor

Jan Molnár
Sales & Business Development Manager

 

Icon \'i\'

O společnosti EDITEL

EDITEL

EDITEL je mezinárodním předním poskytovatelem služeb v oblasti elektronické výměny dokumentů EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), který se specializuje na optimalizaci procesů dodavatelského řetězce. Společnost poskytuje služby klientům v mnoha různých odvětvích.

Portrait photo copyright Editel/Roman Chudý
Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit vladru
Illustration copyright EDITEL Austria GmbH

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.