TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

2. Setkání Edifying Tuesday Club

účastníci 2. setkání Edifying Tuesday Club v konferenční místnosti

2. června 2015 proběhlo druhé setkání Edifying Tuesday Club. Pět zástupců společnosti EDITEL připravilo zajímavou exkurzi do různých oblastí podnikání.

Přehled témat setkání Edifying Tuesday Club

Jako první mluvil konzultant Daniel Čermák, který představil speciální požadavky a fungování oboru Sport a Fashion. Obchodní řetězce zabývající se módou a sportovním zbožím pociťují značný tlak na dlouhodobé plánování a koordinaci sezónních akčních nabídek, které ovlivňují způsob oběhu a evidence elektronických dokladů.

Segmentu HoReCa se věnoval kolega Milan Mikula, který upozornil na netypické množstevní jednotky v tomto odvětví a jejich zakomponování do elektronické komunikace. Oběh neobvyklých dokumentů v oblasti zdravotnictví účastníkům představil Senior Consultant Robert Matras. Toto odvětví zahrnuje mnoho různých subjektů, které si mezi sebou vyměňují specifické informace o produktech a dokumenty, které jsou typické např. pro komunikaci mezi lékaři. Setkáme se zde i se značným přesahem do jiných odvětví. Sales Manager Jiří Růžička zpestřil prezentaci detailní případovou studií při zavádění EDI v oboru technického zabezpečení budov.

Poslední, avšak neméně zajímavá byla prezentace Dagmar Blanárové, Senior Community Managera společnosti EDITEL, na téma Community Management jako nástroj úspěchu. Přiblížila hostům detaily složitého procesu zapojování nových partnerů do zavedené EDI komunikace. Účastníci setkání Edifying Tuesday Club hodnotili prezentaci jako velmi přínosnou. Kromě nových poznatků v oblasti EDI si odnesli informace o specifikách jednotlivých odvětví, které jim pomohly pochopit způsob fungování nejen jiných podniků ale například i jejich odběratelů či dodavatelů.

Symbolic image copyright Editel

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.