TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

COOP Centrum migruje na SAP

COOP Centrum družstvo je největší ryze českou nákupní centrálou v ČR. Převážná část nákupu zabezpečovaného pro česká a několik moravských spotřebních družstev se soustřeďuje do oblasti potravin a zboží denní spotřeby. Tady je realizováno zhruba 500 smluvních vztahů s dodavateli a přijímáno a zároveň vystaveno na členská družstva cca 350 tis. elektronických faktur ročně.

COOP Centrum – rozšíření EDI komunikace

Pro podporu uvedených procesů COOP Centrum družstvo dlouhodobě využívá EDI komunikaci. Ta zahrnuje výměnu elektronických faktur, objednávek a dodacích listů jak s dodavateli, tak se zapojenými členskými družstvy. Postupem času také vyvstala potřeba rozšíření EDI komunikace s dodavateli obchodovanými mimo centrální nákup. Pokrytí uvedených požadavků na EDI komunikaci zabezpečila implementace IBM Sterling B2B Integratoru společně s propojením na centralizovaný elektronický archiv dokumentů.

Možnosti IBM Sterling Integratoru se také plně osvědčily při nedávném projektu implementace ERP systému SAP. IBM Sterling Integrátor díky své flexibilitě umožnil i bezproblémový přechod z původního informačního systém na nový systém s paralelním připojením obou k EDI komunikaci.

Úloha společnosti EDITEL při implementaci byla skutečně nenahraditelná. EDITEL nám ukázal, že IBM Sterling Integrator je dostatečně výkonný a flexibilní. Tím mohl zabezpečit současné připojení původního informačního systému i nově implementovaného systému SAP. Zároveň zabezpečit řízenou distribuci zpráv mezi oba systémy. Znalosti EDITELu o procesech, EDI a prostředí COOP Centra společně s podporou IBM Sterling Integrátoru pomohly k úspěšnému „uvedení do života“ celého projektu. Vrátaně možnosti porovnat vybrané procesy se stávajícím a novým ERP paralelně v rámci testovací fáze. To umožnilo v rámci celého projektu hladší implementaci EDI ve spojení se systémem SAP. Petr Dvořák, projektový manažer implementace systému SAP v COOP Centru

O společnosti

COOP Centrum družstvo je česká nákupní centrála, jejíž členská družstva vystupují pod společnou značkou COOP, a s počtem více jak 1700 prodejen, je největší sítí prodejen potravin v České republice. COOP Centrum bylo založeno v roce 1993 za účelem centralizovaným nákupem pro členská spotřební družstva přispět k ekonomicky výhodné integraci družstevnictví a k upevnění jeho pozice v konkurenci nadnárodních řetězců. Přes 50% našich dodavatelů tvoří regionální výrobci, družstva dávají práci lidem v regionu, a tedy i peníze zůstávají v daném kraji. COOP Centrum je správcem maloobchodních řetězců COOP TUTY, TIP, DISKONT, do nichž spadá více jak 400 prodejen. COOP Centrum zabezpečuje celosystémové, řetězcové a regionální promoční akce. COOP Centrum zprostředkovává EDI komunikaci mezi dodavateli a spotřebními družstvy v oblasti objednávek ORDERS, faktur INVOIC, dodacích listů DESADV a směrem ke spotřebním družstvům také avíz o úhradě REMADV.

Logo copyright COOP Centrum družstvo

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.