TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Více než elektronická fakturace

Elektronická fakturace a elektronická výměna obchodních dokumentů

Pojem elektronická fakturace představuje pro spoustu českých firem i v dnešní době stále vzdálenou realitu. Od tradičního papíru, kterého se nechtějí vzdát, je však pouze malý krůček k plně automatizovanému procesu fakturace. Jehož zavedení může firmě přinést až 60 % úspor na každou fakturu.

Překážky, které běžně brání zavedení elektronické fakturace, jako například „návyk“ na používání ryze papírových faktur, „obavy“ z komplikované legislativy, nebo „neznalost“ ekonomických přínosů zavedení EDI (elektronické výměny obchodních dokumentů), nejsou nepřekonatelné. Co všechno elektronická fakturace a potažmo elektronická výměna obchodních dokumentů představuje?

Kromě snížení nákladů na fakturační proces zajišťuje její zavedení vyšší kvalitu a bezpečnost zasílaných informací, zefektivnění obchodních procesů a zrychlení finančního toku společnosti. Přechodem k elektronické výměně dokumentů se vám zároveň otevřou nové možnosti spolupráce ve vašem businessu. K jejímu zavedení stačí zajistit souhlas s použitím elektronické formy komunikace mezi partnery, pracovat se standardním formátem dokladu a poskytovat data v počítačově čitelném formátu. O zbytek se postaráme my v EDITELu.

Doklady zasílané elektronicky obsahují veškeré náležitosti daňového dokladu. Je k nim připojen elektronický podpis nebo auditní stopa. Při jejich zasílání je zaručena integrita (neporušenost), autenticita (věrohodnost původu) a čitelnost dokumentu. Zároveň je zajištěna doručitelnost a následná úschova dokladů na dalších 10 let.

Naše společnost je největším poskytovatelem EDI služeb v oblasti CEE. Na českém trhu působí již 20 let, v roce 2013 zprostředkovala elektronicky až 300 000 transakcí a obsluhuje celkem 10 000 zákazníků. Její hlavní oblastí činnosti jsou řešení pro oblast B2B: komunikační B2B platforma (eXite® Business Integration Network), B2B integrační řešení, B2B specializovaná řešení s přidanou hodnotou, elektronická fakturace, elektronická archivace, informační logistika. V současné době se zaměřuje především na e-shopy a zákazníky z oblasti segmentu HoReCa (hotely, restaurace, kavárny). Kontaktujte EDITEL a otevřete svému businessu nové cesty!

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.