TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

Práce v EDITELu: rozhovor s Alexandrem Schaeferem

Working at EDITEL: Job in the IT department

V zákulisí: Pane Schaefere, čím to, že práce v IT oddělení EDITELU je pro spoustu lidí potěšením?

Neustálé změny jsou v EDITELU něčím naprosto přirozeným, což je také jedním z důvodů, proč tolik zaměstnanců ve společnosti pracuje dlouhá léta. Žádný den není stejný jako ten předchozí. Co však zůstává, jsou naše vysoké nároky na kvalitu. Tak by se dala shrnout zkušenost, kterou jsem za jedenáct let ve společnosti EDITEL získal. Jako CIO mám ve společnosti EDITEL na starosti veškeré záležitosti týkající se IT. Pokud zvažujete připojení k našemu týmu, možná přemýšlíte o tom, co se asi děje v zákulisí a zda do naší společnosti dobře zapadnete. Abych vám přiblížil práci, kterou děláme, a povzbudil vás k zaslání životopisu, odpovím na otázky našeho personálního oddělení, z nichž některé jsou docela nezvyklé.

Proč se vám osobně líbí práce ve společnosti EDITEL?

Práce ve EDITELU mě těší, protože společnost se v mezinárodním prostředí neustále vyvíjí a dělá to velmi úspěšně. Zároveň je to také výzva, ovšem vzrušující. Se všemi novinkami, které se zde dějí, se nikdy nenudíte. Spojení důsledného dodržování standardů kvality a neustálého hledání potenciálu ke zlepšení je vysoce motivující.

V jakých oblastech IT společnost EDITEL působí?

Ve společnosti EDITEL poskytujeme specializované služby v oblasti infrastruktury, vývoje softwaru a podpory. Nejširší je okruh činností našeho týmu zabývajícího se vývojem softwaru. Zahrnuje analytiky, vývojáře v Javě a testery softwaru. Náš tým zabývající se infrastrukturou zajišťuje provoz serverů s podporou vysoké dostupnosti a zabezpečení sítě. A naše podpora je v kontaktu s našimi klienty, což z ní činí naši tvář pro veřejnost. Lidé, kteří v rámci podpory pracují, potřebují stejnou měrou odborné znalosti i sociální dovednosti. Celkem ve skupině EDITEL pracuje více než 200 zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že máme na starosti také IT služby pro naši mateřskou společnost, jsme zodpovědní za více než 200 pracovních stanic.

Jak vypadá „běžný pracovní den“ v IT?

Každá funkce má své jedinečné pracovní postupy. Obecně platí, že pracujeme v cyklech Scrum. Scrum je univerzální metodika pro rychlý a spolehlivý vývoj produktů. Tento přístup se neomezuje pouze na vývoj softwaru, ale uplatňuje se i v jiných odděleních. Umožňuje nám to maximální flexibilitu při práci na projektech a každé dva týdny zhodnocení naší výkonnosti nebo pokroku. Výsledky pak využíváme k plánování dalších kroků.

Sledujete to jako odpovědný pracovník osobně?

Týmy obvykle samy provádějí hodnocení výkonnosti, aby zjistily, zda dosáhly toho, co si naplánovaly. Jen tak lze zajistit, aby týmy samy průběžně pracovaly na zlepšování své práce. Jsou to všechno velmi chytří lidé, kteří nepotřebují, aby jim někdo neustále říkal, co mají dělat. Je ale pochopitelné, že dbám na to, aby mezi sebou lidé dobře spolupracovali a abychom cílů skutečně dosáhli.

Takže nejspíš oceňujete, když noví zaměstnanci vezmou věci do svých rukou?

Přesně tak. Chceme, aby zaměstnanci hráli aktivní roli. O různé názory, které lze předložit a diskutovat o nich, nebývá nikdy nouze. Toho si ceníme, protože nám to umožňuje objevovat nové a kreativní přístupy k zadaným úkolům.

Docela velký počet lidí pracuje pro EDITEL dlouhodobě. Jaké důvody je k tomu podle vás vedou?

Je hned několik důvodů, které mě napadají: samotné týmy, a to proto, že spolu velmi dobře spolupracují, což přispívá ke skvělé firemní kultuře. Dalším faktorem neustálé rozšiřování našich odborných znalostí. To obohacuje pracovní kulturu a atmosféru. Dalším faktorem je to, že můžeme denně pozorovat své úspěchy na trhu a že našim klientům nabízíme skutečnou přidanou hodnotu. Úspěch nás nutí usilovat o ještě větší úspěch.

V čem podle vás spočívá „duch“ EDITELU? Jaké jsou vaše firemní hodnoty?

To je samozřejmě velmi subjektivní otázka. Myslím, že jde o to, že mnoho našich lidí se zná již dlouho a skutečně si jeden druhého váží. Máme přímé komunikační kanály a lidé vždy ochotně pomohou. A existuje i poměrně dost společných aktivit, které se odehrávají mimo pracovní dobu. Dalším zajímavým faktorem je, že jsme velmi různorodá společnost s lidmi ze všech možných oblastí. To nám pomáhá přemýšlet nestandardně. Jedna věc, kterou máme určitě společnou, je náš závazek k vysoké kvalitě, pokud jde o naše služby a výkon. Věříme také, že novým zaměstnancům dáváme dostatečný čas na to, aby se „ponořili“ do tohoto velmi specifického světa. Kromě toho nesmíme zapomínat, že jako rostoucí společnost čelíme určitým výzvám a že existují oblasti, které je třeba zlepšovat. Ale to asi platí pro mnoho společností podobných té naší.

A co práce na dálku? Nabízíte tuto možnost?

Ano, práci na dálku rozhodně nabízíme. Během lockdownu většina pracovníků našeho IT oddělení, až na několik výjimek, pracovala z domova. Funguje to velmi dobře a všichni máme spoustu videokonferencí, webinářů, online akcí atd. Ve společnosti EDITEL byla tato možnost k dispozici i před výlukou. Myslím, že je důležité najít v tomto směru tu správnou rovnováhu a že každodenní kancelářský provoz má i řadu výhod. Každopádně se snažíme brát v úvahu osobní situaci každého z nás, například pokud má někdo děti nebo žije sám a mohla by u něj propuknout ponorková nemoc.

Čeho si na svých zaměstnancích obzvlášť ceníte?

Podle mě je opravdu důležité, aby zaměstnanci převzali odpovědnost za své úkoly. Oceňuji také zaměstnance, kteří přemýšlejí kreativně a nesoustředí se jen na svou konkrétní oblast.

Co je potřeba k tomu být dobrým šéfem?

Zaměstnanci v IT rozhodně potřebují svobodu. Na druhou stranu pozoruji, že je důležité a užitečné, aby měli zaměstnanci nějaké pokyny a cíle. Výzvou je zde najít nějakou střední cestu. Je na ostatních, aby posoudili, zda nadřízený odvádí dobrou práci či nikoli. Každopádně, být vedoucím pracovníkem není vždy jednoduché.

Předpokládejme, že do kanceláře přijde uchazeč o zaměstnání. Čeho by si měl všímat a čeho by se měl naopak vyvarovat?

Nejdůležitější je, aby kandidáti nepředstírali, že jsou někým, kým nejsou. Myslím, že kandidáti by se měli prezentovat v dobrém světle a nesnažit se být tím, kým nejsou. Je velmi snadné poznat, zda je někdo upřímný a jak se staví k věcem, kterým se věnoval v minulosti.

Jakou radu máte pro nové zaměstnance?

Pro nás je důležitá jedna věc, která platí pro všechny nové zaměstnance: nikdy se nepřestáváme učit. EDI není obor, který se můžete naučit z učebnice. V důsledku toho jen zřídka přijímáme zaměstnance, kteří již mají zkušenosti s EDI. Každý, kdo by chtěl pracovat v IT ve společnosti EDITEL, potřebuje mít zájem učit se spoustu nových věcí.

Patří k pracovní náplni i služební cesty?

Spoustu věcí, které dříve vyžadovaly služební cestu, lze v dnešní době vyřídit online. Pokud je však důležitý osobní kontakt, stále pořádáme služební cesty, a to jak zde v Rakousku, tak i v zahraničí. Mezi jednotlivými odděleními naší společnosti však samozřejmě existují rozdíly. Někteří z nás jezdí pravidelně do našich dceřiných společností.

A co odborné konference a jiné akce?

Účast na interních a externích odborných akcích rozhodně je jednou z možností v závislosti na úkolech našich zaměstnanců. Umožňují výměnu znalostí s kolegy z jiných zemí.

Účastní se EDITEL odborných setkání?

Rozhodně. Mezi akce, kterých se účastníme, patří akce pro klienty, oborová setkání, dny kariéry i interní teambuildingové akce. V nedávném období jsme neměli jinou možnost než většinu těchto akcí pořádat online.

Podporuje společnost EDITEL zaměstnance v kreativitě a v prezentaci nových nápadů, nebo se striktně řídí interními pokyny?

Na rozdíl od toho, co si většina lidí myslí, není vývoj softwaru monotónní, ale tvůrčí proces. Z toho vyplývá, že kreativita je něco, co k hledání řešení rozhodně potřebujeme. Rád bych ale také zdůraznil, že máme určitá pravidla, která musíme dodržovat, a že musíme splňovat velmi přísné standardy kvality, protože to od nás naši klienti zcela oprávněně očekávají. Jsou tedy činnosti, při kterých je třeba dodržovat předem stanovené postupy a dokumentovat je, zatímco jiné činnosti naopak vyžadují kreativitu.

Kolik interních schůzek týdně máte?

Na to neexistuje obecně platná odpověď, protože záleží na tom, jakou práci vykonáváte. Naše interní organizace vyžaduje určitý počet schůzek. A přesto interní schůzka nikdy není samoúčelná, ale je určena především k efektivní výměně informací.

EDITEL má také mezinárodní obchodní aktivity. Je možné pracovat v některé z dceřiných společností skupiny v zahraničí?

Ano, jsme velmi rádi, že můžeme nabídnout možnost pracovat v zahraničí, protože nám to umožňuje vyměňovat si nápady a zkušenosti v rámci naší společnosti. Možnost účasti na těchto programech závisí na dané pozici a tyto mezinárodní pracovní stáže přizpůsobujeme podle potřeby.

Nabízíte možnosti dalšího odborného vzdělávání?

Soustavný profesní rozvoj je ve společnosti EDITEL nezbytný a je pro nás prioritou. Protože nejsme velká korporace, můžeme plány dalšího vzdělávání přizpůsobit potřebám zaměstnanců. Obecně platí, že máme roční rozpočet na odborný rozvoj pro každého zaměstnance. To našim zaměstnancům umožňuje rozšiřovat si odborné kompetence v oblastech, které mají pro naši společnost smysl.

Na závěr, doplňte následující dvě věty: Je nezbytné, aby moji zaměstnanci …

… měli týmového ducha a byli zapálení pro to, co dělají.

Pro mé zaměstnance je důležité, aby nebyli…

… sobečtí.

Další informace o volných pracovních místech ve společnosti EDITEL a požadované kvalifikaci naleznete zde.

Alexander Schaefer EDITEL Austria

O autorovi

Alexander Schaefer
Chief Information Officer (CIO) ve společnosti EDITEL Austria

 

Icon \'i\'

O společnosti EDITEL

EDITEL

EDITEL je mezinárodním předním poskytovatelem služeb v oblasti elektronické výměny dokumentů EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), který se specializuje na optimalizaci procesů dodavatelského řetězce. Společnost poskytuje služby klientům v mnoha různých odvětvích.

Portrait photo copyright Editel/Petra Spiola
Symbolic image copyright pixabay, mohamed_hassan

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.