Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011

B2B Integrace

Propojení obchodních procesů s vašimi partnery 

Váš business úspěšně roste, získáváte nové obchodní partnery, otevíráte nové prodejní kanály, počet vašich obchodních transakcí se navyšuje? B2B Integrace je o aplikaci obchodních procesů do IT světa, o garantovaném přenosu důležitých obchodních dat partnera skrz interní architekturu až do cílové aplikace. V současné době se zvyšuje rozmanitost a hloubka požadavků jednotlivých obchodních partnerů jak z hlediska řešených procesů, tak z hlediska použitých EDI standardů, požadovaných komunikačních kanálů, a hlavně i rychlosti realizace. Pro tyto případy nabízíme komplexní řešení v podobě integrační platformy.

IBM Sterling B2B Integrator představuje flexibilní řešení pro zabezpečení B2B komunikace i řešení požadavků interní integrace aplikací (EAI). B2B integrace umožňuje pružnou reakci na požadavky obchodních partnerů, EAI nabízí možnost napojení na různé systémy uvnitř organizace a s tím spojenou flexibilní distribuci dat.
B2B adaptéry zajišťují komunikaci s externími partnery pomocí široké škály protokolů, jako například:

 • S1, AS2, AS3
 • FTP(S), SFTP klient + server
 • http klient + server
 • EBXML
 • POP3 / SMTP
 • OFTP
 • Connect:Direct...

Sterling B2B Integrator nabízí možnost překladu různých formátů souborů s důrazem na dodržování standardů i podporu pro vlastní formáty. Mezi podporované formáty patří mimo jiné:

 • Tradiční EDI formáty: X12, EDIFACT, CII, TRADACOMS, VDA
 • XML standardy: OAGi, CIDX, PIDX, RosettaNet
 • XSL transformace, SQL dotazy, překlady TXT, CSV
 • Inteligentní směrování podle obsahu

Sterling Integrator také umožňuje rychle diagnostikovat problémy v komunikaci prostřednictvím sofistikovaných funkcí pro sledování dokumentů a procesů. Uživatelské rozhraní umožňuje sledovat tok dokumentů a stav jednotlivých obchodních procesů čímž usnadňuje analýzu problémů, audit a tvorbu reportů.Získané výhody:

 • Snížení nákladů spojené s integrací obchodních partnerů
 • Časová nenáročnost průchodu dat různými systémy
 • Garance kvality dat
 • Vysoký stupeň zabezpečení
 • Efektivní B2B komunikace
 • Překlady mezi různými formáty
 • Podpora široké škály komunikačních protokolů
 • Nenáročné řízení změn
 • Přesný monitoring B2B obchodního procesu
 • Řešení i pro nestandardní způsoby komunikace

Sterling B2B Integrator umožňuje specifikovat interakce mezi jednotlivými účastníky a aplikacemi obchodního procesu vizuálně - bez nutnosti dalšího uživatelsky specifického programování. Využití grafického nástroje pro modelování obchodních procesů umožňuje pracovníkům IT oddělení nebo analytikům načrtnout schéma obchodního procesu a následně proces spustit přímo v integrační platformě IBM Sterling B2B Integrator.