TECHNICKÁ PODPORA +420 261 009 055
EDI-KONZULTACE +420 261 009 011

EDI a potenciál blockchainové technologie

Blockchainové technologie

Blockchain v dodavatelském řetězci

Jakožto přední poskytovatel řešení EDI specializující se na oblast digitálních dodavatelských řetězců se EDITEL zaobírá také blockchainovou technologií a jejím potenciálem. Podle všech předpokladů má blockchainová technologie v dodavatelském řetězci mimořádnou sílu. Proč tomu tak je a co z toho vyplývá pro EDI?

Úvodem je třeba poznamenat, že EDI a blockchainovou technologii nelze srovnávat. Jedná se o dvě zcela odlišné věci. EDI představuje proces mezi obchodními partnery a blockchain je IT technologie. Blockchain EDI nenahradí ani nevytěsní, v určitých případech však bude tvořit základ pro nové a optimalizované EDI procesy.

Vezměme to ale pěkně popořádku. Co je to vlastně blockchain? Zjednodušeně řečeno, blockchain – neboli technologie distribuované účetní knihy – je decentralizovaná a veřejná databáze, v níž jsou uloženy transakce. Ty nelze měnit pomocí šifrovacích technologií, což znamená, že je nemožné s nimi manipulovat. Použití blockchainové technologie přináší velkou přidanou hodnotu, protože transakce jsou dohledatelné a odolné vůči neoprávněné manipulaci. To je ostatně jedním z důvodů, proč se blockchainové aplikace často využívají ve finančním sektoru.

Zabezpečení a odolnost vůči neoprávněné manipulaci jsou sice skvělým předpokladem, ale proč musí být databáze veřejné? Veřejná databáze postrádá v dodavatelském řetězci smysl. Žádná ze zúčastněných stran nechce prezentovat vlastní transakce nebo dodavatelské řetězce veřejně. To si nikdo nepřeje ani ve finančním světě, ačkoli současné šifrovací technologie dokáží zajistit potřebnou ochranu důvěrných informací i ve veřejné databázi.

Potenciál blockchainové technologie v dodavatelském řetězci

Podíváme-li se na současné dodavatelské řetězce, zjistíme, že data se předávají z jednoho partnera na druhému. Každý partner se v konečném důsledku musí spolehnout na předcházejícího partnera v dodavatelském řetězci, což se dá tak trochu přirovnat ke hře „na tichou poštu“. Při „sekvenčním“ předávání dat hraje svou roli také aspekt načasování; žádný z partnerů v dodavatelském řetězci nedostane data, dokud mu je nepředá předchozí partner.

A právě zde je hlavní potenciál blockchainu v dodavatelských řetězcích. Data (základní produkty, země původu, výrobce atd.) jsou od samého počátku k dispozici všem následným účastníkům dodavatelského řetězce. Prodejci mají přístup k údajům o kvalitě surovin již v prvotní fázi a mohou si být jisti, že tyto údaje zůstanou beze změny. Výsledkem je rozšíření možností optimalizace a zabezpečení dodavatelského řetězce. Jako příklad si můžeme uvést dohledatelnost produktů a jejich součástí nebo – v případě potravin – jejich složek či surovin.

Kde je možné blockchainovou technologii účelně využít?

Blockchain může hrát důležitou úlohu zejména v případech, kdy v globálním dodavatelském řetězci figurují oblasti nebo země bez spolehlivých institucí nebo obchodních partnerů. V takových případech může použití blockchainové technologie zajistit dodatečnou transparentnost a v konečném důsledku i bezpečnost. Kde není k dispozici „spolehlivá protistrana“, použije se blockchainová technologie, aby mezeru zaplnila.

Blockchain má rovněž potenciál u dodavatelských řetězců, které zahrnují řadu subjektů, a mají tudíž mnoho rozhraní. Výrazně urychluje přenos informací, což má příjemný vedlejší účinek v podobě snížení spotřeby papíru a odbourávání ručního zadávání údajů.

Různé možnosti využití

Blockchainová technologie není přínosem jen pro logistiku a dodavatelský řetězec jako celek. Pomocí SmartContracts nebo NFTs lze snáze nebo efektivněji zpracovávat řadu procesů v nejrůznějších oblastech.

Ve výsledku se pak vyplatí i ty procesy, které dnes nejsou příliš ziskové. Šetří se tak nejen čas a peníze, ale kromě jiného se v některých odvětvích a oborech snižuje dopad na životní prostředí. Blockchain může zajistit například větší transparentnost a sledovatelnost procesů v dodavatelském řetězci, což umožňuje lepší sledování toku odpadů a prevenci znečištění. Tím, že zlepšuje monitoring a transparentnost recyklačního řetězce, může blockchainová technologie také zvýšit podíl recyklace. Díky řešení založenému na blockchainu mohou společnosti zdokumentovat všechny kroky v recyklačním řetězci, od sběru až po zpracování a využití recyklovaných materiálů. Je tak zajištěn lepší monitoring a kvalita recyklovaných materiálů. Tím, že umožňuje spolehlivý a bezpečný přenos informací o původu a kvalitě recyklovaných materiálů může blockchain rovněž přispět k optimalizaci obchodu s recyklovanými surovinami.

Význam blockchainové technologie v kontextu EDI

V současné době to nevypadá, že by technologie blockchain nabízela v kontextu EDI významnou přidanou hodnotu.

Prototyp výměny dat na bázi EDI přímo nehovoří pro využití blockchainové technologie. Obecně platí, že dodavatelský řetězec je relativně krátký, mezi zúčastněnými partnery panuje vysoká míra důvěry a spolupráce a procesy jsou dobře zavedené a vysoce standardizované. Blockchain tak bude pravděpodobně jen doplňkovou technologií k „tradičnímu“ EDI a zároveň nástrojem, který umožní další rozvoj potenciálu a případů využití v dodavatelských a hodnotových řetězcích i mimo ně.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se technologických inovací v dodavatelském řetězci, já a moji kolegové vám je rádi telefonicky zodpovíme. Můžete využít také kontaktní formulář na pravé straně. Těšíme se na vaše dotazy.

Portrait Alexander Schaefer EDITEL AustriaO autorovi

Alexander Schaefer
Chief Information Officer at EDITEL Austria

 

 

Icon \'i\'

O společnosti EDITEL

EDI Blog

EDITEL je mezinárodním předním poskytovatelem služeb v oblasti elektronické výměny dokumentů EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), který se specializuje na optimalizaci procesů dodavatelského řetězce. Společnost poskytuje služby klientům v mnoha různých odvětvích.

Portrait photo copyright Editel/Petra Spiola
Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit Iaremenko

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.