Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011
Tesco

Tesco

Elektronické faktury jsou jen začátek

Díky implementaci zpětnovazebních zpráv COMDIS a APERAK je nyní fakturační proces transparentní a bezpečný jak pro Tesco, tak i pro jeho dodavatele.

Tesco Stores a.s. (dále jen Tesco) se připojilo k obchodním řetězcům, které úspěšně zrealizovaly projekt rozšíření elektronické fakturace, a to konkrétně implementací zpětnovazebních zpráv APERAK (Application error and acknowledgement) a COMDIS (Commercial dispute). Tesco řadu let přijímá a zpracovává EDIFACT zprávu INVOIC od svých dodavatelů, kteří si však mohli ověřit stav elektronické faktury na straně svého obchodního partnera pouze pomocí e-mailu, telefonu nebo přes webovou službu TIMS. V současné době dodavatel obdrží hlášení o stavu dané faktury plně automaticky přes EDI. Tato realizace pomáhá zabezpečit plně automatizovaný proces plynulé fakturace s eliminací chybovosti při zahájení automatického párování elektronických faktur, ale zároveň také informovat o stavu zbožových faktur na straně dodavatelů vystavených na Tesco jako odběratele. Tesco tímto projektem vyslyšelo prosby svých dodavatelů a zároveň zefektivnilo jednu z důležitých oblastí elektronického zpracování dat.

Projektové poradenství

Na přelomu loňského roku společnost EDITEL CZ podpořila plánovanou implementaci zpětnovazebních zpráv formou nezávislé konzultace.

Když nás EDITEL oslovil s nabídkou možnosti konzultace, moc jsme se nad tím nerozmýšleli. Přeci jen společnost EDITEL má v oblasti elektronické fakturace a obecně pak elektronické výměny dat mnohaleté zkušenosti. Společně jsme prodiskutovali možná úskalí celého projektu a poskytnutá „best-practice“ tak posloužila jako prevence proti vzniku případných problémů souvisejících s implementací procesů jak na straně Tesca, tak i na straně našich dodavatelů. EDITEL také poskytl podporu v rámci testovací fáze, kdy pomohl s kontrolou a odladěním chyb ke spokojenosti všech zúčastněných stran před definitivním nasazením do provozu.

Pan Marek Přástka, EDI koordinátor ČR&SR, Tesco Stores a.s.

Čechy a Slovensko jsou jen začátek

V únoru letošního roku tedy Tesco zahájilo proces generování zpráv APERAK a COMDIS se svými dodavateli přes EDI. Realizace pilotního projektu proběhla prozatím pouze lokálně a týkala se dodavatelů fakturujících Tescu ČR a v malé míře i Tescu SR. Postupem času by ale mělo dojít ke spuštění zpětnovazebních EDIFACT zpráv i v dalších zemích, což přinese urychlení regionálních roll-outů elektronické fakturace na straně Tesca a efektivnější a přehlednější e-fakturaci pro dodavatele.