Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011
Roche Diagnostics

Roche Diagnostics

O společnosti

Společnost Roche, která sídlí ve švýcarské Basileji, je jedním z lídrů výzkumné oblasti v odvětví zdravotní péče. Využívá silné stránky obou svých obchodních divizí: Pharma a Diagnostics. Jako jedna z největších biotechnologických společností vyvíjí špičkové léky pro oblasti onkologie, imunologie, infekčních onemocnění, oftalmologie a neurovědy. Společnost Roche je také jedním z největších světových dodavatelů produktů pro in vitro diagnostiku nebo testů na tkáňovou diagnostiku nádorových onemocnění, a zároveň je průkopníkem v oblasti   péče o pacienty s diabetem. Společnost Roche se zaměřila na individualizovanou léčbu nemocných (tzv. personalizovaná medicína), jejímž cílem je vývoj léků a diagnostických procedur určených k výraznému zlepšení zdraví, kvality života pacientů a jejich šance na přežití. To se stalo klíčovým bodem obchodní strategie společnosti Roche. Od svého založení před více než sto lety, v roce 1896, společnost výrazně přispívá ke zlepšení zdraví světové populace. Seznam základních léčiv sestavený Světovou zdravotnickou organizací zahrnuje i 24 léků vyvinutých společností Roche, např. život zachraňující antibiotika, antimalarika a léky používané k chemoterapii. 

V roce 2014 zaměstnávala skupina Roche po celém světě 88 500 lidí, investovala 8,9 miliard švýcarských franků do výzkumu a vývoje a dosáhla obratu ve výši 47,5 miliard švýcarských franků. Skupina Roche je výhradním vlastníkem americké společnosti Genentech a vlastní majoritní podíl v japonské společnosti Chugai Pharmaceutical. 

Roche v Rakousku
V Rakousku patří společnost Roche mezi přední dodavatele léků a produktů pro in vitro diagnostiku, zaměstnává na 400 lidí a řídí dvě samostatné dceřiné společnosti sídlící ve Vídni (obchodní divize Pharma a Diagnostics). Společnost Roche je bezesporu rakouským lídrem mezi dodavateli do nemocničních zařízení, na trhu s léky proti nádorovým onemocněním, a stejně tak i na trhu s produkty pro in vitro diagnostiku. V roce 2007 oslavila společnost Roche 100 let svého působení v Rakousku.

ro více informací o obou jejích rakouských dceřiných společnostech prosím navštivte www.roche.cz

Výzva

Jako dodavatel do mnoha státních organizací, včetně vojenských nemocnic, je společnost Roche od 1.1. 2014 povinna vystavovat rakouské státní správě elektronické faktury v předem stanoveném formátu ebInterface. Pro implementaci tohoto nového nařízení státní správy chtěla společnost Roche Diagnostics najít řešení, které by bylo možné plynule integrovat do stávajícího prostředí SAP, bez nutnosti zavádět doplňková rozhraní.

Společnost EDITEL nám díky svým důkladným znalostem prostředí SAP i požadavků státní správy umožnila provést implementaci celého projektu s nečekanou lehkostí. Tato zkušenost nás velmi potěšila, stejně jako profesionalita týmu společnosti EDITEL - a především výsledek projektu!

 

Ernst Linschinger, Senior Project Manager

Řešení

Řešení e-Invoicing (e-fakturace) od společnosti EDITEL je jako šité na míru daným požadavkům. V první fázi EDITEL analyzoval prostředí SAP společnosti Roche a srovnal je s požadavky státní správy, aby se ujistil, že úpravy formátu inhouse na straně Roche byly provedeny správně. Následovala implementace řešení, testování a integrace do státního testovacího systému. Poslením krokem bylo nasazení do ostrého provozu.

Výsledek

Téměř 100 % všech elektronických faktur předaných státní správě bylo akceptováno bez chyb. Tím se potvrdilo, že implementace projektu e-invoicing (e-fakturace) podle požadavků státní správy proběhla pro společnost Roche Diagnostics úspěšně, bez nutnosti zavádět doplňková rozhraní, jen se stávajícím připojením eXite®. Díky úzké spolupráci a koordinaci mezi společnostmi EDITEL a Roche Diagnostics byl projekt během všech jeho fází implementován rychle a efektivně.

Ve zkratce: EDI v Roche Diagnostics

 • Služby poskytované společnosti Roche Diagnostics ze strany EDITELu
  • EDI komunikace prostřednictvím platformy eXite®
  • e-Invoice (e-fakturace pro rakouskou státní správu)
   • Konverze
   • Poradenství vztahující se k aplikaci a implementaci požadavků státní správy
 • Výhody plynoucí z EDI pro Roche Diagnostics
  • Rychlé a efektivní splnění požadavků státní správy
  • Automatizovaná výměna EDI zpráv pomocí platformy eXite®
  • Pro všechny zúčastněné partnery stačí jediné rozhraní SAP
  • Potvrzení o doručení zpráv zasílaná přímo příslušným oddělením
  • Podpora ze strany EDITELu během všech fází projektu