Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+420 / 261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI KONZULTACE -011
Beskyd

Beskyd Fryčovice


Společnost

Společnost Beskyd Fryčovice, a.s. má svou dlouholetou tradici na potravinářském a obchodním trhu, založena byla již v roce 1969. Se zvyšující se poptávkou po konzumaci čerstvé zeleniny vznikl roku 1993 nový výrobní program zaměřený na výrobu tržní a kuchyňsky upravené čerstvé zeleniny. Tradiční sortiment zahrnuje balené brambory a výrobky ze zpracovaných brambor, jednodruhovou chlazenou zeleninu a zeleninové směsi, zeleninové saláty, zeleninové šťávy a čerstvé bylinky. V těchto komoditách zaujímá společnost přední postavení na tuzemském trhu..

Situace

K dalším obchodním aktivitám patří velkoobchod potravin, s výrobky Beskydu Fryčovice se můžeme setkávat jak v maloobchodních a velkoobchodních řetězcích, tak v zařízeních veřejného, podnikového, školního a zdravotnického stravování. Distribuce je realizována především na území ČR a SR. Dlouhodobá praxe a postupné rozšiřování EDI komunikace vyžadovalo i narůstající a více odborný přístup IT odborníků zákazníka ke správě a údržbě in-house řešení pro EDI. V rámci programu optimalizace bylo analyzováno in-house řešení, versus EDI formou služby.

Vzhledem k růstu EDI komunikace došlo v roce 2016 k dohodě se společností EDITEL ohledně migrace in-house EDI řešení na službu submIT. Cílem migrace bylo uvolnit ruce a mít tak možnost zaměřit se na hlavní činnosti podnikání. Migrace vzhledem k tomu, že se přecházelo z jednoho řešení od společnosti EDITEL na druhé proběhla velmi hladce. Provoz služby je bezproblémový a podařilo se tak záměr splnit. Oproti předchozímu in-house EDI řešení se navíc začala využívat služba BMR - Business Monitoring Reporting tedy přehledné provázání jednotlivých zpráv obchodní výměny. Součástí služby je i důvěryhodný archive faktur. Není tak nutné faktury tisknout a složitě archivovat.

Migrace na službu EDI Integrace

Projekt migrace z interního řešení na službu eXite® si po technologické stránce vyžádal minimum času, neboť obě technologie jsou od EDITELu. Více času bylo potřeba ke vzájemné synchronizaci časových možností týmu Beskyd Fryčovice a týmu EDITEL.

V průběhu projektu se nám dostalo profesionálního přístupu ze strany EDITEL, tak jak jsme na něj již řadu let zvyklí. EDI v oblasti dodávek potravin do malo – a velkoobchodních řetězců považujeme za dnes již nezbytnou součást denní operativy. Další vývoj EDI mohou ovlivnit například legislativní změny, jako tomu je v případě Zákona o významné tržní síle, který si vyžaduje zavedení nových potvrzovacích zpráv.

Tomáš Kulhánek, IT Manager v Beskyd Fryčovice

Do budoucna je důležité, aby EDI představovalo spolehlivou platformu komunikace s možností flexibilního rozšíření. Ve stavu úvah je zavádění nových potvrzovacích zpráv, jako je např. ORDRSP (order response – potvrzení objednávky), nebo například rozšíření mapování fakturačních případů.

Beskyd Fryčovice v současné době komunikuje přes EDI s 12 partnery (Ahold, Makro, Billa, TESCO, Globus, KFC a Rohlik.cz) pomocí zpráv objednávka, dodací list, faktura, stav skladových zásob (ORDERS, INVOIC, DESADV, APERAK, COMDIS, AUTACK, INVRPT, CONTRL) atd. Komunikace přes EDI přináší pevné a efektivní obchodní vazby s klíčovými zákazníky, jakými jsou řetězce z oblasti maloobchodu a velkoobchodu.

EDI pro nás znamená jasnou výhodu při smluvních procesech jak se stávajícími zákazníky, tak s novými. Díky zavedení EDI se nám obchodní procesy zefektivnily, hlavně procesy objednávek a fakturace. Měsíčně vystavíme téměř 5000 objednávek, přes 600 faktur a přes 500 dodacích listů a díky EDI vnímáme celkový měsíční přínos v rozsahu 16 člověkohodin.

Ing. Jakub Štegner, hlavníekonom společnosti

Ve zkratce: EDI v Beskyd Fryčovice

 • Benefity EDI pro Beskyd Fryčovice
  • Snížení interních nákladů na správu a provoz EDI
  • Přehledné provázání jednotlivých zpráv
  • obchodní výměny
  • Úspora času a financí
  • Přesné inventury
  • Optimální stav skladových zásob
 • EDITEL řešení pro Beskyd Fryčovice
  • EDI komunikace přes eXite®
  • EDI archivace
  • EDI konverze

  Implementace procesů:

  • Article master data (PRICAT)
  • Despatch advices (DESADV)
  • Faktury (INVOIC)
  • APERAK
  • COMDIS
  • AUTACK