+ 420/261 009
TECHNICKÁ PODPORA -055
EDI-KONZULTACE -011

Organizační postupy skupiny EDITEL

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

velmi si vážíme toho, že využíváte našich služeb, a chceme vás ujistit, že k současné situaci v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 přistupujeme v souladu s nejnovějšími opatřeními a předpisy vnitrostátních orgánů a s cílem zajistit kontinuitu našeho podnikání a poskytovaných služeb.
V souladu s naším business continuity plánem koordinujeme vlastní provoz a obchodní aktivity tak, abychom reagovali na danou situaci a zajistili hladký běh našich systémů a služeb. V tomto ohledu bychom Vás rádi ubezpečili, že dostupnost a provoz veškerých služeb souvisejících s EDI komunikací a podporou zejména maloobchodních a logistických procesů aktuálně probíhá bez jakýchkoliv omezení a veškeré funkcionality, zejména sítě eXite®, jsou v plném provozu.
Podnikli jsme nezbytné preventivní kroky a přijali opatření, která našim zaměstnancům umožní vyrovnat se s aktuálními omezeními a v neposlední řadě také přispějí k prevenci šíření onemocnění COVID-19. Provoz našich operačních středisek a poboček v jednotlivých zemích byl sladěn tak, abychom zajistili jejich činnost během krizového období. Část našeho týmu může pracovat prostřednictvím zabezpečených komunikačních linek v koordinovaném režimu z domova, ale veškerá klíčová podpora bude zajištěna z naší kanceláře. Věříme, že tímto přístupem pomůžeme udržet riziko infekce na co nejnižší úrovni, a zároveň zaručíme i nadále dostupnost našich odborníků.
Všichni zaměstnanci byli o stávajících preventivních opatřeních informováni a jsou průběžně zpravováni o veškerých operačních postupech, které naše společnost zavádí. Pro dohled nad situací a zajištění včasné a bezodkladné odezvy jsme ustanovili krizový výbor, který koordinuje veškeré organizační záležitosti. Sledujeme a budeme nadále sledovat a vyhodnocovat situaci a vyvozovat vhodná opatření tak, jak si je aktuální okolnosti vyžádají.
Cílem uvedených kroků a preventivních opatření, která zavádíme, je společné zvládnutí výzev, kterým v současné době v souvislosti s koronavirem COVID-19 všichni čelíme.

Další doporučení a omezení

Abychom předešli nejasnostem a reagovali na otázky či obavy ohledně pracovních schůzek a cest, ustanovila skupina EDITEL pokyny k cestování a příslušná omezení a doporučení. V jejich důsledku mohou schůzky s našimi zaměstnanci nebo konzultanty probíhat virtuálně prostřednictvím on-line konferencí, případně mohou být přesunuty do jiných lokací, zrušeny nebo odloženy.
S platností od 12. března přijala skupina EDITEL pro své zaměstnance a konzultanty následující pokyny týkající se cestování:

  • Zákazy a omezení cestování nařízené vnitrostátními orgány jednotlivých zemí musí být přísně dodržovány.
  • Skupina EDITEL zakazuje pracovní cesty do zahraničí.
  • Skupina EDITEL doporučuje omezit vnitrostátní cesty jen na nezbytně nutné případy a místo nich v maximální možné míře využívat virtuální schůzky.

Uvedené pokyny budou i nadále průběžně aktualizovány v návaznosti na další vývoj situace kolem COVID-19.
V případě jakýchkoli dotazů či obav týkajících se našich organizačních postupů a dostupnosti našich služeb v souvislosti se situací kolem COVID-19 nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu (info@editel.cz), případně využijte kontakty svých account manažerů.

Ing. Štefan Sádovský, CEO
EDITEL CZ s.r.o.
V Parku 2309/6
148 00 Praha 4 – Chodov
E info@editel.cz
www.editel.cz
www.automotive-edi.cz

Aktivujte si prosím soubory cookie v nastavení prohlížeče pro plný rozsah této webové stránky.
"V současné době používáte starší verzi prohlížeče, která způsobuje potencionální chyby zabezpečení a znižuje uživatelský komfort.
learn how to easily update your browser.